فایل های دانشجوییمقاله ورد بررسی حقوقی، چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب شهریور 1362

دیباچه

پیشینه تاریخی:
یونان و رم باستان
مذهب یهود و مسیحیت
اسلام
قانون مدنی فرانسه
حقوق ایالات متحده آمریکا
سابقه عرفی در ایران
حقوق نوین ایران
شیوه محاسبه بهره
رو ش نظری تعیین بهره
روش عملی تعیین بهره
مبنای قانونی تعیین سود
توجیه فقهی بهره سپرده گذاری


با گذشت نزدیک به سه سده از پیدایش موسسات مالی و بانکی، امروزه بانک ها از سودمندترین نهادهای حقوقی و مالی در همه جامعه های بشری شناخته شده اند، نقش مهم بانکها در تنظیم بازارهای پولی و روند اقتصادی هر کشوری کاملا روشن است، این موسسات پولی، در روابط خود با مردم چه در زمینه پذیرش و گردآوری سپرده ها و چه در زمینه دادن وام به اشخاص و موسسات تولیدی و صنعتی دارای نقش ارزشمندی هستند.

خرید فایل
بررسی حقوقی، چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب شهریور 1362تحقیق بررسی حقوقی، چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب شهریور 1362مقاله بررسی حقوقی، چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب شهریور 1362پروژه بررسی حقوقی، چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب شهریور 1362تحلیل بررسی حقوقی، چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب شهریور 1362ورد بررسی حقوقی، چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب شهریور 1362اقتصادتحلیل اقتصادتحقیق اقتصادورد اقتصادمقاله اقتصاد

فایل های دانشجویی

ورد بررسی شرایط اضطراری در دانشگاه کار در17صفحه قابل ویرایش
فهرست:
وقوع
1 . زله
2 . حریق
3 . الکتریسیته
4 . نشر گازهای سمی و آلاینده های هوا

بررسی مسائل ساختمانی و بنا

انفجار و حریق
گاز شهری
حریق عمدی و غیر عمدی
عملیات کارگاهی :
الکتریسیته :
بنا و ساختمان
امکانات اطفاء حریق در دانشگاه :
تخلیه افراد :
راهای فرار :
نقاط تجمع ایمن :
نتیجه گیری :
راهکار :

آژیرهای اضطراری :
مرکز واکنش اضطراری :
تمرین


به طور کلی مواردی که باعث ایجاد شرایط اضطراری در دانشگاه کار می شود را می توان به صورت زیر دسته بندی کرد
1 – بلایای طبیعی (زله ، سیل ، ساعقه و طوفان و.)
2 – حریق
3 – الکتریسته
4 – تهدیدهای خارجی مانند انفجار و انتشار مواد سمی واحدهای مجاور
5 – بی نظمی های اجتماعی – عملیات تروریستی – اخاذی تهدید و.
که در اینجا به بررسی محتمل ترین این شرایط می پردازینم .

خرید فایل

فایل های دانشجویی

ورد بازنگري تحقيق خميرسازي بيوشيمیايي و بيومكانيكي در27صفحه قابل ویرایش
فهرست:
خميرسازي بيومكانيكي چوب
انتخاب قارچهاي تجزيه كننده ليگنين«
صرفه‌جوئي‌هاي انرژي و خواص فيزيكي
تحليل‌هاي افلوئنت‌ها
خميركردن يومكانيكي گياهان غير چوبي
خميرسازي بيوشيميايي
خميرسازي بيوسولفيت
خميرسازي با منيزيم( سولريت)
خميركردن سولفيت بر پايه كلسيم و سديم
خميرسازي بيوكرافت
عمليات قارچي براي خميرسازي اورگانوسلو
عمليات قارچي براي تجزية محصول خمير( پالپ)
مهندسي و ارتقاء
اقتصاد فرآيند
گلوگاه‌زدايي فرآيند
مزايايي آميختگي مواد
برگه جريان فرآيند در مقياس صنعتي

خرید فایل

فایل های دانشجویی

مقاله بررسي و كنترل آلودگي صدا در شركت صنايع تيغ‌ايران در112 صفحه قابل ویرایش


فهرست
اهميت موضوع
بيان مسأله
اهداف پژوهش
هدف كلي
اهداف ويژه پژوهش
شناسايي منابع مولد صدا و اندازه‌گيري آن
تجزيه و تحليل صدا و مقايسه نتايج آن با منحني استاندارد
تعيين زمان مواجهه كارگران با صدا
تعيين سهم منابعي كه آلودگي صوتي بيشتري دارند
تعيين ميزان صدا در محيط زيست اطراف
طراحي جهت كنترل آلودگي
سوالات پژوهش
مروري بر پژوهش‌هاي گذشته در خصوص بررسي سر و صدا
استفاده از وسايل حفاظت شنوايي
شناسايي و كشف حساسيتهاي انفرادي در برابر سروصدا و مراقبت از‌اين افراد در تمام قسمتهاي شركت
بهبودي بخشيدن به شرايط كاري و كاهش سروصدا محيطهاي كار به حدود مجاز بخصوص در بخشهاي پودرسازي و شيشه‌شوئي
تاريخچه و خط توليد شركت صنايع تيغ‌ايران‌ـ رايزان
كارخانه توليد تيغ در‌ايران
مقدمه
موقعيت جغرافيايي شركت
شركت لاميران
چارت سازماني لاميران
انواع محصول
نگاهي اجمالي به كارخانه لاميران
نام كارخانه
تاريخ تأسيس
آدرس
مساحت كارخانه
تعداد كارگران
تعداد پرسنل اداري
ميانگين گروه سني
تعداد شيفت‌كاري
فولاد
ليست مواد اوليه و محل و نوع كاربرد آنها به تفكيك
كاغذ و مقوا
پاك كننده روغن
روغن
جهت سنگ‌زني
براي زنگ نزدن سطح تيغ
نرم كنندگي پرس و قطعات
مركب چاپ
مركب روي كاغذ
تري كلرواتيلن
توليدات كارخانهدر عصر حاضر پيشرفت فنآوري در تمام زمينههاي صنعتي و گسترش كاربرد وسيع وسايل و ماشينآلات و تجهيزات مختلف را به همراه داشته واين رشد سريع سبب گرديده تا انسان در زندگي روزمره و شغلي خود هر چه بيشتر تحت تأثير آشفتگيهاي ناخوشايند صدا با شدتهاي مختلف قرار گيرد به طوري كه امروزه صدا جزيي از زندگي انسان را تشكيل ميدهد به همين جهت صدا يكي از خطرات شغلي و صنعتي به شمار ميآيد و بسياري از كارگران به ويژه شاغلين بخش صنعت در معرض عامل زيانآور صدا قرار دارند.

خرید فایل

فایل های دانشجویی

پاور پوینت غنای حسی در9 صفحه قابل ویرایش
فهرست:
غنای حسی (richnecess)
1-راه کار های غنای حسی:
2-معیارهای غنای حسی :
منبع


قوام گزینه های مربوط به تجربیات حسی یا افزایش قدرت انتخاب گزینه های حسی مورد توجه قرار می گیرد.

خرید فایل

فایل های دانشجویی

ورد بررسي پتانسيل معدني استان ايلام در97صفحه قابل ویرایش
(فهرست مطالب)

چکیده
مقدمه
فصل اول تاریخچه مطالب قبلی
مقدمه
مشخصات جغرافیایی استان
راههای ارتباطی


فصل دوم ژئو مرفولوژی منطقه
مقدمه
زمین شناسی ناحیه ای
چینه شناسی استان


فصل سوم پی جویی وپتانسیل یابی
سنگ آهک
گوگرد
سنگ های تزئینی
دولو میت
گچ
بیتومین و قیر طبیعی

فصل چهارم بررسی کانیهای سنگین منطقه ایلا م
مقدمه
مشخصات سطحی زمین
طرح اکتشاف ونمونه برداری
تشریح نتایج

نتایج و پیشنهادات
منابع و مراجع

خرید فایل

فایل های دانشجویی

مقاله مالکیت (مال)در164صفحه قابل ویرایش
فهرست:
مقدمه
ضرورت ،اهمیت، فایده
سوالات اصلی پژوهش
فرضیه های پژوهش
قلمرو تحقیق
پیشینه تحقیق
روش تحقیق
ساختار پژوهش
فصل اول
«کلیات»
مبحث اول
: بررسی تطبیقی تعاریف و مفاهیم
مبحث دوم: اوصاف مالکیت
مبحث سوم: اشاعه
وحدت واقعی و وحدت عرفی
چهار شرط اصلی مالکیت مشاع
تمییز مفهوم اشاعه از سایر مفاهیم مشابه
فصل دوم
«اسباب تحقق اشاعه»
اسباب تحقق اشاعه در حقوق ایران
ارث
مبحث دوم: عقد ناقل
مبحث سوم: حیازت
مبحث چهارم: وصیت
مبحث پنجم: مزج یا اختلاط
مبحث ششم: عقد شرکت به عنوان مورد غالب
اشاعه
بند اول: مفهوم شرکت و تحلیل عناصر آن
ماهیت شرکت
شرکت عقدی و شرکت غیر عقدی
عقد شرکت
انکار عقد شرکت
عقد شرکت (بعنوان امکان تصرف مشترک)
عین
منافع
حق
تأثیر مزج در عقد شرکت
اشتراط مزج و موضع قانون مدنی
توافق اراده ها و اشاعه
شرکت ابدان
شرکت وجوه
شرکت مفاوضه
شرکت واقعی
شرکت واقعی قهری
شرکت واقعی اختیاری
شرکت واقعی اختیاری غیر مستند به عقد
شرکت واقعی اختیاری مستند به عقدی غیر از شرکت
شرکت واقعی اختیاری مستند به تشریک یک نفر دیگری را در مال خود
شرکت واقعی اختیاری مستند به تشریک طرفینی
شرکت ظاهری یا حکمی
شرکت ظاهری قهری
شرکت ظاهری اختیاری
شرکت مدنی
شرکت تجاری
ضابطه ی تمییز شرکت مدنی از شرکت تجاری
فصل سوم
«وجوه تمایز احکام و آثار مالکیت مشاع در حقوق ایران و انگلیس»
حق بازماندگی ناشی از مالکیت مشاع
نظر فقه امامیه در تصرفات فرد یا افراد ماذون
نظر حقوق مدنی در تصرفات و انواع اجازه
اجازه مقید در تصرف
تعمیرات و اصلاحات در کامن لا
اجاره ملک مشاع
محرومیت غیرقانونی(ناروا)
اظهار توافق مالکین مشاع در پرداخت تصرف مورد اجاره:
رهن ملک مشاع
انقضای مدت مأذونیت
فوت و حجر یکی از شرکاء
موت
جنون
اغماء
حجر بواسطه سفاهت
حجر بواسطه افلاس
عزل
تلف تمام مال مشترک
تقسیم بر مبنای افراز:
تقسیم به تعدیل
تقسیم به رد
اجبار به فروش وتقسیم مال مشاع
تقسیم در اداره ثبت
مراتب تقسیم
تعدیل سهام
استقراع
سلب حق تقسیم
ضرری بودن تقسیم
تقسیم مال موقوفه مشاع
رسیدگی به افراز در دادگاه
حکم استثنایی قانون افراز وفروش املاک مشاع
مبحث چهارم: توقف و انحلال اشاعه وتقسیم مال مشاع در حقوق انگلیس
تفکیک و جداسازی مالکیت از حالت اشاعه
انتقال مالکیت براساس انصاف و عدالت
رهن در حقوق کامن لا
رهن براساس قانون تورنز
قانون تورنز
فصل چهارم
«وجوه تشابه احکام وآثار مالکیت مشاع در حقوق ایران وانگلیس
مبحث اول:وجوه تشابه ارکان پیدایش اشاعه در حقوق ایران و انگلیس
حقوق وظایف مالکان در اداره ملک مشاع درحقوق انگلیس
منع تصرف
تصرف در حقوق دینی
وضعیت حقوقی تصرف در حقوق دینی
سکوت طرفین و اطلاق عقد:
تقسیم سود وزیان
قانون حاکم بر مالکیت به نحو اشتراک(رویکرد برابری)
نتیجه گیری
«منابع و مآخذ»
منابع فارسی
مقالات
الف-3) فرهنگ ها و لغت نامه ها
پایان نامه ها
منابع عربیبیان مسئله:
مالکیت یکی از مفاهیمی است که در حقوق مدنی به عنوان پایه و زیربنای بسیاری از مباحث در نظر گرفته شده است، چرا که هر انسانی حتی ضعیف ترین افراد جامعه با آن بیگانه نبوده و حداقل مالک وسایل جزئی و ابتدایی خود بوده ودر جهت اعمال مالکیت خود نسبت به آنها دست به اقداماتی می زنند. مالکیت نیز همیشه مفروز نیست بلکه گاهی به صورت مشاع می باشد یعنی یک مال ممکن است در آن واحد در ملکیت دو یا چند نفر باشد. در واقع از دیرباز که انسان زندگی اجتماعی خود را داشته در کنار موضوع مالکیت بحث اشاعه نیز همراه او بوده است .
نمونه شایع و بارزی که سبب پیدایش مالکیت مشاع می شود ارث است. با فوت هر شخص اموال او به حالت اشاعه به ملکیت ورثه در می آیند و این سبب کاملا قهری و بدون اراده مالکین است و همانطور که مسئله ارث همواره در جامعه مطرح است مالکیت مشاع نیز به همان نسبت موضوع بحث است. بنابراین نباید تصور کرد که با وجود شرکتهای تجاری موضوع قانون تجارت ومقررات خاص آنها در مقایسه شرکت مدنی بحث مالکیت مشاع و اشاعه کاربرد و فایده عملی ندارد. امروزه افزایش جمعیت ومحدودیت زمین و املاک وتوسعه روز افزون زندگی شهری منجر به ساخت آپارتمان ها و برج های بلند گردیده و عملا در جوامع مختلف زندگی بشر به سمت مشارکت ومالکیت اشتراکی وکاهش اختیارات خصوصی مالکان سوق داده می شود. از قدیم الایام چگونگی استفاده و تصرف در اموال مشاع یکی از مشکلات و معضلاتی بوده که مالکان به آن دچار بوده اند. این مشکل زمانی به صورت حاد جلوه گر می شود که بنا به دلایلی از جمله عدم افراز وتقسیم مال و نیز استعداد محدود مشترک در استفاده همزمان از آن مالکان قادر به انتفاع از آن مال و از طرفی شرکاء مجاز به تصرف انحصاری در مال مشاع نیستند. همانطور که گفته شد مالکیت مشاع بحث پرکاربردی در حقوق ایران می باشد و همین موضوع یعنی رابطه ی مالکیت مشاع یکی از مباحث بحث برانگیز در حقوق انگلیس می باشد.

خرید فایل

فایل های دانشجویی

فهرست

مقدمه3

بخش اول:

دكل های حفاری دریایی.7

بخش دوم:

دكل های حفاری خشكی.49

بخش سوم:

اجزای دكل های حفاری64

بخش چهارم:

تاپ درایو 134

بخش پنجم:

پمپ گل.167

بخش ششم:

گل حفاری وتجهیزات تصفیه آن.190

بخش هفتم:

لوله حفاری.235

بخش هشتم:

مته های حفاری271

بخش نهم:

نظر اجمالی برمراحل طراحی286

مقدمه

از آنجا كه نفت و گاز، به طور عادی در سطوح زیرین زمین پیدا می‌شوند، وسایل و تجهیزات خاصی برای یافتن و استخراج آنها به سطح زمین باید مورد استفاده قرار بگیرند. حفاری در حدود هزاران فوت در زمین، انتقال ذرات و سنگهای جدا شده از ساختار درونی زمین، حفاظت چاه از ریزش به داخل، یافتن لایه خاص و مشخصی كه نفت و گاز احتمالاً در آن به دام افتاده‌اند، و تهیه تجهیزات لازم برای بیرون كشیدن نفت و گاز به سطح، به مهارت و خبرگی قابل ملاحظه، آزمایشگاه و تجهیزات و وسایل نیاز دارد. تجهیزات اولیه در این فرآیند، دكل حفاری چرخشی به همراه مولفه‌ها و بخشهای آن می‌باشد. یك دكل حفاری چرخشی چه روی زمین با روی دریا و سكوی دریایی نصب شده باشد، می‌تواند به عنوان كارخانه طراحی شده‌ای برای تولید فقط یك محصول یعنی یك چاه نفت یا همانطور كه در تجارت Hole نامیده می‌شود در نظر گرفته شود. از آنجائیكه پس از حفر چاه و رسیدن به نفت یا گاز مورد نظر دیگر نیازی به دكل حفاری نمی‌باشد، لذا می‌بایست دكل را بصورت پرتابل و قابل حمل ساخت و یا پس از اتمام عملیات حفاری اعضا و قطعات آن را از یكدیگر جدا كرد و انتقال داد. قابل حمل بودن دكل، قابلیت حفاری و یا ایجاد چاه توسط آن را محدود نمی‌سازد، قابلیت حمل سریع تر و ساده تر، دكل را با ارزشتر و مؤثرتر می‌سازد بطوری كه می‌توان از آن بیشتر استفاده نمود.

خرید فایل

فایل های دانشجویی

مقاله ورد اقتصاد ايران در16صفحه قابل ویرایش
منبع: شبكه خبر دانشجو

وسعت كشور ايران نزديك به 8/164 ميليون هكتار است. از اين ميزان 90 ميليون هكتار اراضي مرتعي، 4/12 ميليون هكتار اراضي جنگلي، 51 ميليون هكتار مستعد براي زراعت و باغباني و 4/11 ميليون هكتار ساير اراضي است. در حال حاضر فقط از 35 درصد پتانسيل اراضي كشور استفاده مي¬كنيم. جمعيت ايران در سال 83 حدود 68 ميليون نفر است كه حدود 8/21 ميليون نفر آنرا جمعيت فعال تشكيل مي¬دهد.

خرید فایل

فایل های دانشجویی

مقدمه:
يكي از كميتهايي كه در صنايع دانستن مقدار آن اهميت زيادي دارد دما مي باشد. به خصوص در كوره ها و جاهايي كه امكان دماي بالا وجود دارد داشتن مقدار دقيق دما بسيار حائز اهميت است. پروژه اي هم كه اينجانب به عنوان پروژه پايان دوره تحصيلات كارشناسي خود انتخاب نموده ام نمايش دماي از ۰ تا ۱۵۰۰ درجه سانتي گراد مي باشد كه سنسور دما از نوع ترموكوپل، ميكروكنترلر مورد استفاده از خانواد ۸۰۵۱ و نمايش گر هم از نوع LCD مي باشد.
امروزه اهميت استفاده از ميكروكنترلرها بر كسي پوشيده نيست. ميكروكنترلر داراي يك CPU به همراه مقدار ثابتي ROM , RAM و پورتهاي I/O ، تايمر درون خود مي باشد و اين امر باعث مي شود كه ميكروكنترلر فضاي بسيار كم و قيمتي مناسب و ارزان را دارا مي باشد و در كاربردهاي نه چندان پيچيده و تك منظوره از آنها استفاده مي شود. در حال حاضر تقريباً در تمام وسايلي كه روزانه با آنها سروكار داريم. مانند لوازم خانگي، لوازم اداري، لوازم خودرو و … وجود آنها را احساس مي كنيم.
در اين پروژه هم به عنوان بخش مهم و اصلي سيستم از يك نوع اين ميكروكنترلرها استفاده كرده ايم. ميكروكنترلرها برحسب كارخانه سازنده آنها انواع و مدلهاي مختلفي دارند كه انواع ميكروكنترلرها همراه با كارخانه سازنده آن و زبانهاي برنامه نويسي در زير ليست مي شود.

و خانواده MCS51 شامل انواع IC ها به شرح زير مي باشد.

در پروژه اي كه شرح آن مي رود از ميكروكنترلر ۸۹C51 از خانواده MCS-51Tm استفاده شده است و سخت افزار مدار پايه هاي آن و قابليت هاي موجود در آن در بخش هاي بعدي پروژه توضيح داده مي شود.
اميدوارم دانشجويان و اساتيد محترم با ارائه نظرات و پيشنهادات خود ياري گر اينجانب در انجام پروژه هاي بزرگتر باشند.
با تشكر
فصل اول: مطالب تئوري و توضيح المانهاي مدار
بخش اول: آي سي هاي جبران ساز دما
۱- آدرس هاي مبدل دما به كميت الكتريكي
۲- مبدل دما به ولتاژ
۳- ترموكوپل
۴- قوانين ترموكوپل ها
۵- مدار داخلي جبران ساز دما (AD595) , (AD594)
بخش دوم: LCD
1- مقايسه LCD با LED هاي هفت قسمتي
۲- شرح پايه هاي LCD
3- عملكرد LCD
4- فرستادن اطلاعات به LCD
5- نحوه اتصال به LCD به ميكروكنترلر
بخش سوم: ميكروكنترلر
۱- اجزاء يك سيستم ميكروكامپيوترها
۲- واحد پردازش مركزي (cpu)
3- حافظه RAM و ROM و گذرگاه ها
۴- خانواده MCS – ۵۱Tm
5- بررسي پايه هاي ۸۰۵۱
۶- پورت هاي ورودي و خروجي ميكرو
بخش چهارم: مبدل آنالوگ به ديجيتال (ADC 804)
1- اتصال ADC و سنسورها به ۸۰۵۱
۲- پايه هاي ADC 804
3- خروجي هاي ADC 804
4- زمين آنالوگ و زمين ديجيتال ADC 804
5- تست ADC 804
6- اتصال سنسور حرارت به ۸۰۵۱
مبدل دما به كميت الكتريكي
عناصر نيمه هادي وابستگي زيادي به حرارت دارند. از اين خاصيت جهت ساخت مدارات مجتمع كه سنسور دما مي باشند استفاده مي شود. در اين مدارات مجتمع ولتاژ با جرياني متناسب با دماي مطلق (درجه كلوين) ايجاد مي شود. وابستگي عناصر نيمه هادي به دما به سه صورت ظاهر مي شود.
۱- صورت اول ايجاد زوج الكترون – حفره ناشي از حرارت مي باشد الكترونهاي باند والانس با گرفتن انرژي حرارتي لازم به باند هدايت مي روند. نرخ ايجاد زوج الكترون – حفره در اين فرايند به طور نمايي با حرارت افزايش مي يابد.
۲- در يك پيوند P–N زوج الكترون – حفره هاي ايجاد شده در نزديكي ناحيه تخليه در جهت ميدان الكتريكي پيوند حركت كرده و باعث ايجاد جريان اشباع معكوس مي شوند. پارامترهاي بسياري در وابستگي اين جريان به حرارت نقش دارند. ولي بطور ساده مي توان ديد كه بازاي C100 افزايش حرارت مقدار جريان حدوداً دو برابر مي شود از تغيير جريان اشباع معكوس با دما مي توان به عنوان اندازه گيري دما استفاده كرد ولي متأسفانه اين پارامتر در دو عنصر مشابه يكسان نبوده و علاوه به اين شدت غير خطي است.
۳- اثر ديگر دما روي پيوند P-N تغيير ولتاژ دو سر پيوند در باياس مستقيم و در يك جريان ثابت است.
مبدلهاي دما به ولتاژ:
شكل شماره ۱-۱ زير يك مبدل دما به ولتاژ را نشان مي دهد مجموعه ترانزيستورهاي Q3 الي Q5 تشكيل منبع جريان را مي دهند. سطح مقطع اميترترانزيستور Q5 8 برابر Q3 و Q4 مي باشد.
ولتاژ تقويت شده مي باشد. گين تقويت كننده فوق R3/R2 بوده و لذا ولتاژ خروجي به صورت زير است كه تابعي خطي از دماي مطلق مي باشد بايد توجه داشت كه ساخت چنين مداري بصورت گسسته نياز به مقاومتهاي دقيق با ضريب حرارتي يكسان دارد. مداري كه شرح آن رفت. جزو مبدلهاي سه پايه مي باشد كه پايه هاي آن عبارتند از V+ و زمين و از نمونه هاي عملي چنين مبدلي مي توان به مدار مجتمع LM35 اشاره كرد.

مبدل دما به ولتاژ با دو پايه:
عملكرد اين نوع از مدارات مجتمع مانند يك ديودزنر بوده كه ولتاژ شكست آن با دما به طور خطي تغيير مي كند مانند شكل زير نمونه اي از مدار داخلي اين نوع مبدل را نشان مي دهد در اينجا نيز اساس كار مانند قبل آشكار نمودن اختلاف ولتاژ بيس دو ترانزيستور با جريان متفاوت است. در اين شكل ۲-۱ اگر گين A2 بزرگ باشد، به اجبار ولتاژ كلكتورهاي Q1 و Q2 نيز مساوي خواهد بود. اين مطلب بخاطر وجود فيدبك منفي شديد مي باشد. فرض كنيد كه بنا به دليلي ولتاژ كلكتور Q1 بالا رود. اين حالت باعث مي شود تا خروجي تقويت A2 مثبت باشد و جريان Q3 و Q4 افزايش يابد. اين افزايش جريان كاهش ولتاژ را بدنبال داشته و لذا ولتاژ دو سر مقاومت R4 نيز كاهش مي يابد اين به معني كم شدن Vbe مي باشد كه در نتيجه افزايش جريان Q1 و كاهش ولتاژ كلكتور آن را در پي خواهد داشت.

در صورتيكه فاصله منبع حرارت از دستگاه اندازه گيري خيلي زياد باشد همچنين مي توان ICAD590 كه يك منبع جريان وابسته به حرارت، حساسيت استفاده نمود.
ترموكوپل:
در سال ۱۸۲۱ توماس سي بك موفق به كشف ولتاژ ترموالكتريك (يك ولتاژ سي بك) گرديد كه امروزه به عنوان يكي از ابزار مهم در اندازه گيري حرارت بحساب مي آيد.
اگر در ف مختلف A و B كه در يك نقطه به يكديگر متصل شوند در محل اتصال آنها يك اختلاف پتانسيل الكتريكي كه به آن پتانسيل تماس، ولتاژ ترمو الكتريك يا emf مي گويند، بوجود مي آيد.
ميزان پتانسيل تماس بستگي به جنس دو ف A و B و نيز دماي محل تماس (T) دارد و از نظر رياضي توسط يك چند جمله اي قابل بيان مي باشد.

مقادير و و … بستگي به جنس دو ف A و B دارند. به عنوان مثال مقادير فوق براي دو ف آهن – كنستانتان كه در طبقه بندي ترموكوپلها نوع J را تشكيل مي دهند بصورت زير مي باشد.

شكل ۳-۱ چند نمونه منحني مشخصه ترموكوپلهاي صنعتي را نشان مي دهد.

همانطور كه در شكل پيداست ترموكوپل يك مدار بسته متشكل از محل اتصال با دماهاي T1 و T2 مي باشد اگر يك ولتمتر با امپدانس ورودي خيلي بالا را در مدار قرار دهيم بطوريكه بتوان از جريان حلقه صرفنظر نمود، در اين صورت ولتاژ اندازه گيري شده عبارت خواهد بود از تفاوت پتانسيل تماس در نقاط اتصال.

خرید فایل

فایل های دانشجویی

فهرست مطالب:

مقدمه 1
1- معرفي وزارت صنايع و معادن 2
1-1-انواع متون توصيفي. 2
2-1- انواع نمودارهاي سازماني 2
3-1- شرح . 2
4-1- معرفي مديران وزارتخانه. 3
5-1- معرفي واحدهاي تابعه وزارتخانه 3
2- آمار فعاليتهاي وزارت صنايع و معادن 5
1-2-آمار ماهانه 5
2-2- آمار سالانه. 5
3-2- گزارشهاي تحليلي 6
3- طرحهاي صنعتي و معدني. 7
4- قوانين، مقررات و مصوبات 8
قوانين استراتژيك. 8
2-4- قانون برنامه سوم. 8
3-4- قوانين و مقررات ناظر بر بخش صنعت و معدن 8
4-4- قوانين و مقررات ناظر بر فرابخش صنعت و معدن 8
5-4- سايرقوانين جاري. 8
5- وام‌ها و تسهيلات اعتباري 10
1-5- منابع 10
2-5- طرحها 10
3-5- تقاضا 10
4-5- نتايج بررسي 11
5-5- پيشرفت فيزيكي 11

سازمانها و واحدهاي توليدي 12
1-6- سازمانها، موسسات و نهادها 12
2-6- واحدهاي توليدي. 13
7- فروش 14
8- نمايشگاه‌ها و سمينارها. 15
1-8- اخبار نمايشگاه‌ها و سمينارها 15
3-8- مشاركت در نمايشگاه. 16
9- فرصتهاي سرمايه‌گذاري. 17
10-فرم‌ها 18
11-توانمنديهاي صادرات 19
12-اخبار وزارت صنايع و معادن 20
1-12- گزيده جرايد. 20
2-12- خبرنامه صنايع و معادن. 20
3-12- اعلان عمومي 20
4-12- گزارش بازديدها 21
5-12- مناسبتها 21
6-12- انتصابها 21
13- نشريات و كتب 22
1-13- تازه‌هاي كتاب 22
2-13- نشريات 22
3-13- برگه‌دان. 23
14- خبرگان صنعت و معدن 24
مقدمه

گزارش حاضر، به تشريح محتواي اطلاعاتي سيستم‌هاي مورد نياز بر روي پايگاه وب وزارت صنايع و معادن پرداخته است. اين گزارش، يكي از مستندات اوليه فاز 3 طراحي و تهيه و پايگاه وب، يعني فاز پوياسازي صفحات به شمار مي‌رود.

در اين گزارش، هر يك از سيستم‌هاي مورد نياز، به طور جداگانه بررسي شده و سعي گرديده كه حدود و ثغور و عملكردهاي مورد توقع هر سيستم به طور كلي و به صورت اجمالي معرفي گردد. براي اين منظور، ‌نخست هدف از ايجاد هر يك از سيستم‌هاي موردنظر تشريح شده و سپس قسمتهاي مختلف هر سيستم معرفي گرديده است. اقلام اطلاعاتي كه در هر سيستم ذخيره‌سازي و بازيابي مي‌شود، ‌نام برده شده و نام واحد دارنده اطلاعات و واحد بهنگام‌رسان اطلاعات ذكر گرديده است.

انتظار مي‌رود كه محتواي اين گزارش، اطلاعات اوليه مورد نياز را براي برآورد زمان و هزينه طراحي و پياده‌سازي هر يك از سيستم‌هاي مذكور فراهم نموده و به عنوان يك مستند اوليه در اختيار تحليلگران اين سيستم‌ها قرار گيرد.

1- معرفي وزارت صنايع و معادن

سيستم” معرفي وزارت صنايع و معادن“ از جمله سيستم‌هاي چهارده‌گانه است كه در آتيه نزديك بر روي پايگاه وب وزارت صنايع و معادن قرار خواهد گرفت. در اينجا به معرفي قسمتهاي مختلف اين سيستم مي‌پردازيم:

1-1- انواع متون توصيفي:

در اين قسمت انواع متون توصيفي معرفي‌كننده وزارت صنايع و معادن نظير پيام وزير، تاريخچه وزارتخانه، قانون تمركز و. جهت استقرار در سايت توليد و بهنگام‌رساني مي‌گردد. هر متن از دو جز اطلاعاتي ” عنوان متن“ و ” محتواي متن“ تشكيل شده است. اندازه محتواي هر متن، بين 50 تا 5000 كلمه در نوسان است. روابط عمومي به عنوان واحد توليدكننده و بهنگام‌رسان متون توصيفي معرفي‌كننده وزارتخانه، در تناوبهاي 6 ماه به بازنگري محتواي متون موجود درسايت پرداخته و در صورت نياز، اقدام به بهنگام‌رساني متون موجود و يا ايجاد متون جديد خواهد نمود.

2-1- انواع نمودارهاي سازماني:

در اين قسمت انواع نمودارهاي سازماني معرفي‌كننده وزارت صنايع و معادن نظير نمودار تشكيلاتي سازمان، نمودار سلسله مراتبي عمليات (FHD) و. جهت استقرار در سايت توليد و بهنگام‌رساني مي‌گردد. هر نمودار از 3 جزء ” عنوان نمودار“، ” شكل نمودار“ و ” نام يا محتواي اجزاء نمودار“ تشكيل مي‌گردد. اندازه نام يا محتواي اجزاء هر نمودار بين 2 تا 10 كلمه در نوسان است. روابط عمومي به عنوان واحد توليدكننده و بهنگام‌رسان نمودارهاي سازماني معرفي‌كننده وزارتخانه، در تناوبهاي يك ساله، با هماهنگي دفتر تشكيلات و بودجه به بازنگري شكل و محتواي نمودارهاي موجود در سايت پرداخته و در صورت نياز، اقدام به بهنگام‌سازي نمودارهاي موجود و يا ايجاد نمودارهاي جديد خواهد نمود.

3-1- شرح وظايف سازماني:

دراين قسمت شرح وظايف معاونتها، دفاتر، ادارات كل استان‌ها و واحدهاي مختلف وزارتخانه، جهت استقرار در سايت آماده‌سازي و بهنگام‌رساني مي‌گردد. شرح وظايف هر واحد از 2 جزء ” عنوان واحد“ و ” محتواي شرح وظايف“ تشكيل مي‌گردد. محتواي شرح وظايف هر واحد، به صورت بندهاي جداگانه تنظيم شده و بين حداقل 50 تا حداكثر 500 كلمه مي‌باشد. روابط عمومي به عنوان واحد بهنگام‌رسان شرح وظايف سازماني، در تناوبهاي يك ساله، با هماهنگي دفتر تشكيلات و بودجه، به بازنگري محتواي شرح وظايف موجود در سايت پرداخته و در صورت نياز، اقدام به بهنگام‌سازي و ويرايش آن مي‌نمايد.

خرید فایل

فایل های دانشجویی


مقدمه. 4
انواع ترمزها 5
ترمز ديسکي. 6
کاليپر چهار پيستوني. 7
ترمز کاسه اي. 8
استقرار ترمز کاسه اي. 9
انواع ترمز کاسه اي. 10
ترمز کاسه اي خود تنظيم. 11
فواصل ايمني ترمز. 12
انتقال وزن. 13
ضعيف شدن ترمز. 14
کاهش سرعت و توقف اتومبيل. 15
هيدروليک در ترمز. 15
لنت ترمز. 17
اثر فاكتورهاي مختلف بر خواص سايشي لنت ترمز : 18
1- اثر سرعت : 18
2- اثر بار : 19
3- اثر دما : 20
4- اثر اندازه ذرات سايشي : 21
تأثير اندازه ذرات سايشي بر نرخ فرسايش ويژه 21
طراحي ترمز. 22
ترمزهاي ديسکي. 25
ترمزهاي کاسه اي. 28
ترمزهاي کاسه اي ( استوانه اي ) با کفشک کوتاه خارجي. 29
عملکرد ترمز خود قفل کن. 30
ترمز کاسه اي با کفشک بلند خارجي. 31
ترمز هاي کاسه اي با کفشک بلند داخلي. 35
ترمز هاي لقمه اي ( نواري) 36
عملكرد سيستم ترمز. 41
شتاب کند شونده: 41
انرژي / توان. 42
نيروهاي ترمز کننده: 43
مقاومت غلتشي. 43
نيروي مقاوم آيروديناميک 45
نيروي مقاومت انتقال قدرت 46
شيب 46
ترمزها 47
ضريب ترمز. 47
اصطکاک چرخ – جاده 51
ارتباط با عملکرد خودرو. 55
سرعت 55
فشار باد 56
بار عمودي. 56
انتظارات ملي براي عملکرد ترمز. 57
تناسب ترمز. 59
سيستمهاي ترمز ضد قفلABS. 66
راندمان ترمز. 68
محاسبه عملکرد ترمز(مسافت توقف) خودروي پژو آردي. 70
نتيجه گيري : 72
پيشنهادات 72
ضمائم. 74
مراجع. 77


بخش اول
طراحي سيستم ترمز

چکيده :
اين پروژه شامل دو بخش مي باشد که در بخش اول توضيحات کلي در مورد ترمز و همچنين انواع ترمزها شامل ترمزهاي ديسکي و کاسه اي و چگونگي کارکرد آنها مورد بررسي قرار مي گيرد ، در ادامه به توضيح مباحثي همچون فواصل ايمني ترمز ، انتقال وزن ، ضعيف شدن ترمز ، کاهش سرعت و توقف اتومبيل وهيدروليک ترمز مي پردازيم . بعد از آن يکي از مهمترين پارامترهاي ترمز يعني لنت ترمز مورد بررسي قرار مي گيرد . عوامل مژثر در آن بطور مفصل بحث شده است . در آخر اين بخش مراحل طراحي ترمز هاي ديسکي و کاسه اي ( کفشک بلند خارجي ، کفشک کوتاه خارجي ، کفشک بلند داخلي و ترمزهاي نواري ) گفته مي شود .
در بخش دوم عملکردسيستم ترمز را بررسي مي کنيم معادلات كلي در راستاي X را براي عملكرد ترمز مي توان از قانون دوم نيوتن به دست اورد. به طور كلي نيروهاي وارد بر خودرو را مي توان مطابق زير نشان داد بنابر اين داريم :

كه در ان:
=wوزن وسيله نقليه
=gشتاب جاذبه زمين
Dx=-ax=شتاب کند شونده خطي
=Fxfنيروي ناشي از ترمز- وارد شده بر اکسل جلو
=Fxrنيروي ناشي از ترمز- وارد شده بر اکسل عقب
=DAنيروي آيروديناميک
=زاويه شيب يا سر بالايي
هستند.
نيروهاي ترمز چرخهاي عقب و جلو از گشتاور ترمزها ناشي مي شود و با نيروي مقاوم غلتشي و اصطکاک لغزشي ساچمه ها در بلبرينگ و نيروي مقاوم حاصله از شيب مسير حرکت و نيروي مقاوم آيروديناميک همراه هستند.

مقدمه
اكثر كساني كه با كار وسايل نقليه آشنا هستند و يا براي مدتي رانندگي كرده‌اند بر اين اعتقادند كه متوقف كردن اتومبيل مهمتر از به حركت در آوردن آن مي‌باشد. اتومبيلي كه روشن نمي‌شود ممكن است باعث عصبانيت راننده‌اش گردد ولي هيچ‌گونه خطري براي راننده، عابرين و حتي خود اتومبيل نخواهد داشت. در حاليكه اگر ترمزهاي اتومبيلي درست كار نكند مي‌تواند يك تله مرگ باشد. ترمز مكانيزمي براي كاستن سرعت اتومبيل و يا بازداشتن آن از حركت كامل است. دراين فرآيندها، انرژي جنبشي ماشين توسط كار سايشي به حرارت تبديل مي‌شود .
امروزه سيستم ترمز اتومبيل به سه قسمت اصلي تقسيم مي‌شود :
1- ديسك : كه به همراه چرخها مي‌چرخد، اولين قسمت كوپل سايشي مي‌باشد . نوع ديسك تأثير زيادي روي مقدار فرسايش ويژه مي‌گذارد . ديسك معمولاً از جنس چدن خاكستري ساخته مي‌شود. زيرا در مقايسه با چدنهاي ديگر داراي هدايت حرارتي بالاتري هستند كه اين به دليل ساختار صفحه‌اي آن مي‌باشد. در سالهاي اخير از مواد ديگري نظير آلومينيم تقويت شده با sic، كامپوزيت sic/c و كربن زينتر شده نيز استفاده مي شود .
2- لنت ترمز : دومين قسمت كوپل سايشي مي‌باشد. در هنگام ترمز، لنت به ديسك توسط پيستون هيدروليكي فشار وارد مي‌كند. نيروي سايشي بين لنت و ديسك چرخان، انرژي جنبشي وسايل نقليه را به حرارت تبديل مي‌كند .
3- سيستم هيدروليكي : نيروي ترمز را از پدال به پيستون هيدروليكي انتقال مي‌دهد و پيستون نيز لنت را به ديسك فشار مي‌آورد .
امروزه دو نوع ترمز وجود دارد : ترمزهاي ديسكي و ترمزدهاي درام .
ترمزهاي درام زودتر طراحي شده‌اند و تا سال 1960 نيز در همه ماشينها از اين نوع استفاده مي‌شده است. امروزه اين نوع ترمز در اتوبوسها و كاميونها استفاده مي‌شوند. اخيراً ترمزهاي ديسكي براي ماشينهاي سنگين پيشنهاد شده‌اند .
مهم‌ترين اختلاف بين اين دو نوع ترمز طراحي لنت و ديسك مي‌باشد. ولي سيستم هيدروليكي آنها يكسان مي‌باشد . طراحي ترمزها بر جريان حرارت، خواص صدايي و راحتي تعويض تاثير مي‌گذارد . شكل 1 شماتيكي از سيستم ترمز به همراه درام و ديسك را نشان مي‌دهد .
ترمزهاي ديسكي شامل دو لنت هستند كه دو طرف ديسك قرار دارند و از دو طرف ديسك را نگه مي‌دارند . در اين نوع ترمزها نيروي سايشي بين لنت و ديسك عمود بر نيروي عمود بر صفحه لنت مي‌باشد و بر آن تأثير نمي‌گذارد . بنابراين نيروي ترمز با نيروي عمودي رابطه خطي دارد. در نتيجه در ترمزهاي ديسكي نيروي پدال بالاتري در مقايسه با ترمزهاي درام ايجاد مي‌شود و بهتر ترمز مي‌گيرند. در ترمزهاي ديسكي لنت 7 تا 25 درصد سطح ديسك را مي‌پوشاند .

خرید فایل

فایل های دانشجویی

مقاله اختلالات ویژه یادگیری ودرمان در25 صفحه قابل ویرایش
فهرست:
مقدمه
تاریخچه
تعریف
عوامل بیرونی
عوامل درونی
طبقه‌بندی ناتوانی‌های یادگیری
ناتوانی‌های یادگیری تحولی
ناتوانی‌های یادگیری تحصیلی

میزان شیوع ناتوانی‌های ویژه‌ی یادگیری
ملاک‌های تشخیصی کودکان دارای ناتوانی‌های ویژه‌ی یادگیری
ملاک ناهمخوانی
ملاک استثنا
ملاک تعلیم و تربیت استثنایی
سبب‌شناسی ناتوانی‌های ویژه یادگیری
آسیب مغزی
وراثت
عوامل زیستی- شیمیایی
محرومیت محیطی و تغذیه‌ای
ویژگی کودکان دارای ناتوانی‌های ویژه‌ی یادگیری
اختلال نارسایی توجه‌/ فزون جنبشی
میزان شیوع اختلال نارسایی توجه/ فزون جنبشی
علایم اختلال نارسایی توجه/ فزون جنبشی
ملاک‌های تشخیص اختلال نارسایی توجه/ فزون جنبشی
نارسایی توجه
بیش‌فعالی
تکانشگری
درمان اختلال نارسایی توجه/ فزون جنبشی
دارو درمانی
رفتار درمانی
رژیم غذایی
اختلال خواندن
علل اختلال خواندن
انواع اشکالات خواندن
نقایص ادراکی
اختلالات پردازش واجی
نقایص حافظه
درک مطلب
پردازش جمله

اختلال زبان نوشتاری
علل اختلال زبان نوشتاری
چپ دستی
ناتوانیهای ادراکی- حرکتی
انواع مشکلات ادراکی- حرکتی
مشکلات ادراک دیداری که خود شامل
ترمیم ناتوانیهای ادراکی- حرکتی
درمان و آموزش دانش‌آموزان با ناتوانیهای ویژه یادگیری
روش‌های ترمیمی برای اختلال خواندن
روش‌های ترمیمی برای اختلال نوشتن
نتیجه گیری

منابع
از نیمه قرن بیستم، پژوهش و مطالعه درباره‌ی کودکانی آغاز شده است که حالت و کردار آنان برای بسیاری از پدران، مادران، معلمان و مددکاران حیران کننده است. زیرا اغلب آنان علیرغم داشتن هوش طبیعی، بدون بهره‌گیری از آموزش‌های ویژه قادر به ادامه‌ی تحصیل نیستند، یا برخی دیگر ممکن است یک روز مطالب را به خوبی فرا گیرند و روز دیگر تمام آن را فراموش کنند، عده‌ای دیگر در پاره‌ای از کارها بر بسیاری از همگنان خود پیشی می‌گیرند و در قسمتی دیگر مانند کودکان کوچکتر از خود عمل می‌کنند. بسیاری از این کودکان تنها در یادگیری یک درس خاص دچار مشکل هستند، اما برخی از آنان در یادگیری چند موضوع درسی دشواری دارند. مشکلات یادگیری این گونه کودکان معمولاً با افزایش سن آنان وخیم‌تر می‌شود، به طوری که مشکل آنان که زمانی به راحتی قابل تشخیص بود، صراحت و روشنی خود را از دست می‌دهد، زیرا این مشکل به سایر زمینه‌ها نیز سرایت می‌کند.

خرید فایل

فایل های دانشجویی

تعریف و کلیات :
طلاق در لغت به معنی گشودن گره و رها کردن است . در فقه اسلامی در تعریف طلاق گفته اند : « طلاق عبارتست از زائل کردن قید ازدواج با لفظ مخصوص » بعضی از استادان حقوق فرانسه طلاق (divorce) را چنین تعریف کرده اند : « طلاق قطع رابطه شوئی به حکم دادگاه ، در زمان حیات زوجین ، به در خواست یکی از آنان یا هر دو است » . در حقوق امروز ایران طلاق ممکن است به حکم دادگاه یا بدون آن واقع شود و در تعریف آن می توان گفت : طلاق عبارت است از انحلال نکاح دائم با شرایط و تشریفات خاص از جانب مرد یا نماینده او . بنابراین طلاق ویژه ی نکاح دائم است و انحلال منقطع ( منغه ) از طریق بذل یا انقضاء مدت صورت می گیرد .
ماده 1139 قانون مدنی در این باره می گوید : « طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه با انقظاء مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می شود .» از نظر ماهیت حقوقی ، در فقه اسلامی و قانون مدنی ، طلاق یک ایقاع است که از سوی مرد یا نماینده او واقع می شود و حتی در مواردی که طلاق براساس توافق زوجین و به صورت خلع یا مبارات صورت می گیرد ، باید آنرا یک عمل حقوقی یک جانبه (ایقاع ) به شمار آورد ، زیرا توافق زوجین که شرط یا انگیزه طلاق می باشد غیر از خود آن است و طلاق ، یعنی آخرین عملی که با اجرای صیغه تحقق می پذیرد و رابطه نکاح را منحل می کند ، در هر حال یک عمل حقوقی یک ، جانبه (ایقاع ) است و ناشی از اراده ی طرفین نمی باشد .
طلاق از دیر باز در قوانین و شرایع مختلف با حدود و قیودی پذیرفته شده است . در یونان و روم طلاق را می شناختند و حتی از آن سوء استفاده می کردند . در عرفهای ژرمنی نیز طلاق وجود داشت و اختیار آن ، مانند سایر جوامع شوهر سالاری ، اصولاً به دست شوهر بوده و اغلب مذاهب مانند اسلام ، زردشت ، یهود ، پروتستان و ارتدوکس (از شاخه های دین مسیح ) طلاق بت شرایزی پذیرفته شده است .
اما در مذهب کاتولیک طلاق به کلی ممنوع است در اسلام ، اگر چه طلاقمنع نشده و به ظاهر هر وقت که مرد بخواهد می تواند زن خود را طلاق دهد و زن نیز در موارد خاصی می تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند ، لیکن شک نیست که طلاق در نظر اسلام امری ، مذموم و ناپسند است .
روایات متعددی در نکوهش طلاق آمده و در خبر است که هیچ چیز ناپسندتر از طلاق نزد خدای عزوجل نیست . مردی که به مبانی اسلامی پای بند و به گفته های بزرگان حین معتقد است از طلاق می پرهیزد و هرگز زنش را بدون ضرورت طلاق نمی دهد در اسلام ، علاوه بر دستورهای اخلاقی ، پاره ای قواعد حقوقی برای محدود کردن طلاق مقرر شده است : قبل از طلاق باید داوری از خویشان مرد و داوری از خویشان زن برای آشتی دادن آنان تعیین شوند ؛ طلاق باید در حضور دو شاهد عادل انجام گیرد ؛ زن باید در طعمر غیر مواقعه باشد ، یعنی در حال پاکی که نزدیکی در آن واقع نشده است ؛ در طلاق رجعی که برای مرد حق بازگشت وجود دارد ، در مدت عده ، زن در منزل مرد ست می کند و نفقه او بر عهده ی مرد است و بدینسان زن و مرد می توانند بدون مانع زندگی شوئی را از سر گیرند .
واضح است که این مقررات و پاره ای قواعد دیگر ، طلاق را محدود می کند ، لیکن آنچه بیشتر مانع طلاق می شود مبانب و اعتقادات مذهبی است: در خانواده هائی که سنن و عقاید مذهبی در آن نیرومند است طلاق را بسیار زشت می پندرند ، بلکه آنرا فاجعه ای می شمارند و کمتر به پذیرفتن آن تن در می دهند .
موجبات طلاق :
مقصود از موجبات یا اسباب طلاق چیزهایی است که مجوز طلاق به شمار آمده و به استناد آنها می تواند اقدام به طلاق کرد . در قانون مدنی به پیروی از فقه امامیه اسباب و موجباتی به شرح زیر برای طلاق ذکر شده است :
اولاً : مرد می تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد (ماده 1133) . ثانیاً : زن در موارد خاصی برابر مواد 1029 و 1129 و 1130 قانون مدنی می تواند از دادگاه تقاظای طلاق کند . ثالثاً : زوجین با شرایط خاصی می توانند درباره ی طلاق توافق کنند (ماده 1145 و 1146) . این گونه طلاق ، خلع یا مبارات نامیده می شود . توسعه زندگی شهری همراه باسستی مبانی اخلاقی و مذهبی آمار طلاق و مشکلات اجتماعی ناشی از آن را افزایش می داده لذا قانونگذار در صدد چاره جوئی برآمد و به موجب قانون حمایت خانواده 1346 موارد طلاق را محدود کرد و صدور گواهی عدم امکان سازش رابرای طلاق لازم شمرد . موجبات طلاق در ماده 11 قانون پیشین حمایت خانواده پیش بینی شده بود که چنین مقرر می داشت : علاوه بر موارد مذکور در قانون مدنی ، در موارد زیر زن یا شوهر بر حسب مورد می تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید :
1- در صورتی که زن یا شوهر به حکم قطعی به مجازات پنج سال حبس یا بیشتر یا به جریمه که برائر عجز از پرداخت منجر به پنج سال حبس شود یا به حبس و جریمه ای که مجموعاً منهتی به پنج سال حبس یا بیشتر شود محکوم گردد و حکم حبس یا جریمه در حال اجرا باشد .
2- ابتلا به هر گونه بیماری مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانواده خلل وارد آمده و ادامه ی زندگی شوئی را غیر ممکن سازد .
3- هر گاه زوج بدون رضایت زوجه همسر دیگری اختیار کند .
4- هرگاه یکی از زوجین زندگی خانوادگی را ترک کند . تشخیص ترک خانواده با دادگاه است .
5- در صورتی که هر یک از زوجین در اثر ارتکاب جرمی که مغایر حیثیت خانواددگی و شئون طرف دیگر باشد به حکم قطعی در دادگاه محکوم شود .

خرید فایل

فایل های دانشجویی

پاورپوینت توصیف داده ها در37صفحه قابل ویرایش
فهرست:
انواع متغیر
متغیر کیفی
آمار توصیفی
شاخص های آماری متغیر کیفی
مفاهیم شاخص ها
جداول و نمودارها
آمار توصیفی در
SPSS

هدف: خلاصه سازی و سازماندهی اطلاعات با استفاده از
شاخص ها، جداول و نمودارها.
آنالیز توصیفی داده ها بر اساس نوع متغیر انجام می گیرد.
هر تحلیل آماری با توصیف داده ها شروع می شود

خرید فایل

فایل های دانشجویی

فهرست مطالب:

عنوان
فصل اول ‎- چكيده مطالعات فني، مالي و اقتصادي
فصل دوم ‎- كليات معرفي محصول
كلياتي در راستاي شناسائي محصول و ‎…
مقدمه
1-2 تعريف، ويژگيها و مشخصات فني محصول
2-2 چگونگي و ميزان بكارگيري به عنوان كالاي نهايي يا واسطه‎اي
3-2 ارائه ديدگاه‎هاي كلي در مورد قيمت و امكان فروش و چگونگي ‎…
فصل سوم ‎- مطالعات فني
بررسي و برآوردهاي فني
1-3 ارزيابي روشهاي مختلف توليد و انتخاب روش بهتر
2-3 تشريح فرايند توليد
3-3 بررسي مناطق، مراحل و شيوه‎هاي كنترل كيفيت
4-3 تعيين و محاسبه ظرفيت توليد و شرايط عملكرد واحد
5-3 ذكر نام اصلي و تجاري همراه با مشخصات فني، منابع تأمين و نقش هر يك از مواد اوليه در توليد محصول
6-3 بررسي و تحقيق در مورد ماشين‎آلات و تجهيزات خط توليد با ذكر ويژگي‎هاي ظاهري و ‎…
عنوان
7-3 تعيين مشخصات ضروري مورد نياز و تأسيسات عمومي كه شامل ‎…
8-3 تجزيه و تحليل و محاسبه تعداد نيروي انساني
9-3 محاسبه كليه سطح زيربناي لازم براي سالن توليد، انبارها و ‎…
10-3 برنامه زمانبندي اجراي طرح
فصل چهارم ‎- بررسي‎هاي مالي و اقتصادي
مقدمه
1-4 برنامه توليد ساليانه
1-1-4 برنامه توليد ساليانه
2-1-4 مقدار و ارزش مواد اوليه مصرفي
3-1-4 هزينه‎هاي تأمين انواع انرژي مورد نياز
4-1-4 هزينه خدمات نيروي انساني
5-1-4 جمع‎بندي اجزاء و برآورد سرمايه در گردش
2-4 اطلاعات مربوط به سرمايه ثابت و برآورد آن
1-2-4 هزينه ماشين‎آلات و تجهيزات خط توليد
2-2-4 هزينه تجهيزات و تأسيسات عمومي
3-2-4 هزينه وسائط نقليه عمومي و وسايل حمل و نقل
4-2-4 هزينه وسائط نقليه عمومي و وسايل حمل و نقل
عنوان
5-2-4 هزينه لوازم و اثاثيه اداري
6-2-4 هزينه‎هاي قبل از بهره‎برداري
7-2-4 جمع‎بندي اجزاء و برآورد سرمايه ثابت
3-4 كل سرمايه‎گذاري
4-4 هزينه‎هاي توليد
1-4-4 هزينه‎هاي ثابت
2-4- هزينه‎هاي متغير
1-4-4 هزينه‎هاي ثابت
2-4-4 هزينه‎هاي متغير
5-4 قيمت تمام شده محصول
6-4 صورتهاي مالي و شاخصهاي اقتصادي طرح
7-4 ارزيابي مالي و اقتصادي طرح
ضميمه (1) ‎- محاسبات مالي و اقتصادي
كلياتي در راستاي شناسائي محصول و

ارتباط منطقي آن با زنجيره توليد

1-2 تعريف، ويژگيها و مشخصات فني محصول از نظر شكل ظاهري، طبقه‎بندي، فرمول، چگونگي بسته‎بندي اجزاء و قطعات متشكله، حد استاندارد ملي وجهاني

الكترود جوشكاري

ماده‎اي است كه به مواد ديرگداز براي كمك به ذوب آن‎ها اضافه ميشود. عمل ثانوي گدازآور، كه علت اصلي كاربرد آن نيز هست، به عنوان عامل احياءكننده جهت اكسيژن‎زدائي يا تجزيه ناخالصي‎ها و زدودن آن‎ها به صورت سرباره‎ها يا گازها است. گدازآور كه در لحيم‎كاري‎ها براي زدودن اكسيدها از سطحي كه بايد لحيم شود نيز ممكن است به عنوان گدازآور تلقي گردند. سنگ گدازآور، اصطلاح عمومي سنگ آهك يا دولوميت است كه در ذوب آ‌هن بكار برده مي‎شود. حدود 400 كيلوگرم سنگ آهك براي هر تن آهن خام توليدي در كوره بلند به كار برده مي‎شود. هرگاه كانه آهن بدون گدازآور قليايي احيا شود. سيليس و آلومين با اكسيدهاي اهن به هم پيوسته تشكيل سيليكات‎هاي مضاعف آهن و آلومين مي‎دهند و افت سنگين آهن به وجود مي‎آيد. با اضافه كردن سنگ آهن، سيليس و آلومين كه ميل تركيبي شديد با آهك و منيزي دارند، تشكيل تركيباتي را مي‎دهند كه محتوي آهن بسيار كمي هستند. اين تركيبات دوباره مذاب را تشكيل و روي سطح آهن مذاب شناور كه به آساني زدوده مي‎شوند. گدازآور، گوگرد و فسفر را نيز از آهن مي‎زدايد. بعضي كارخانه‎هاي آهن محتوي مقدار كافي كربنات آهك براي تقريباً خودگداز شدن هستند. آهك، به عنوان گدازآور مؤثرتر از سنگ آهك ولي گرانتر است. كار كوره بلند در درجه اول تبديل سنگ آهك به آهك است. سنگ آهك با حرارت ديدني تا ‎°C830 به آهك تجزيه مي‎شود، كه سپس در حرارت حدود ‎°C1430، ذوب با تشكيل سرباره شروع مي‎گردد. سنگ‎هاي آهكي كه به عنوان گدازآور بكار برده مي‎شوند،‌بايد نسبتاً خالص باشند، كه در غير اين صورت تركيبات اضافي غيرمطلوبي تشكيل مي‎شود. در مورد برنج، مفرغ، يا فات سفيد نرم‌ (بابيت)، رزين‎ها را مي‎توان بكار برد، و گدازآور پوششي ممكن است زغال چوب،‌ نمك طعام، يا بوراكس باشد. كريواليت (يخ سنگ) گدازآور آلومينيوم و شيشه است.

خرید فایل

فایل های دانشجویی

فهرست
چکيده
مقدمه
آسيب شناسى يك پديده ناهنجار
تصميم نافرجام
گفت وگو با علم الهدايى
چکيده :
پديده فرار دختران از منزل كه عليرغم نبود اطلاعات مبتني بر تحقيقات، به نظر مي رسددر جامعه ما روند رو به افزايش داشته است، پيامد ناگوار ((ارتباط جنسي براي بقا))را در پي دارد.فرار يك دختر از منزل معادل برقراري ارتباط جنسي براي بقا نيست.ليكن احتمال وقوع بسيار زياد آن در دختران فراري .توجيه كننده ضرورت توجه ويژه محققان وتصميم سازان اجتماعي و سلامت مرتبط با پديده روسپيگري،به اين زير گروه جمعيت مي باشد.در اين مقاله كه بخشي از تحقيق(( بررسي پديده فرار دختران از منزل)) مي باشد.به برخي جنبه هاي اين پيامد از قبيل الگوي ارتباط جنسي،پيامدهاي هم زمان،بهره مندي از خدمات بهداشتي - درماني، اختلالات رواني و ميزان دانش ،نگرش و عملكرد نمونه هاي موردمطالعه درباره ايدز پرداخته شده است.روش بررسي شامل دو بخش پيمايش روي 110 نمونه و بحث گرهي متمركز در چهار گروه دختران فراري بوده است.حدود نيمي از نمونه ها سابقه ارتباط جنسي براي بقا داشتند كه اولين تجربه در اكثر موارد ،طي روزهاي اول فرار روي داده است.نتايج در مجموع نشان دهنده بهره مندي نامناسب از خدمات بهداشتي - درماني و سطح پايين آگاهي ،نگرش عملكرد نمونه ها درباره پيشگيري از ايدز بودند.در پايان،مقاله به بحث پيرامون جنبه هاي مختلف اين پديده و ارائه اصول راهكارهاي مداخله اي مي پردازد و برخي عناوين پژوهشي مورد نياز را پيشنهاد مي نمايد
مقدمه :
در سال گذشته چهار ميليون نفر از افراد زير 20 سال دچار افسردگي بودند كه طبيعي است با چنين زمينه اي نتايجي چون فرار از خانه , افت تحصيلي و خودكشي در جامعه گسترش يابد . نبود الگوي مناسب فرهنگي براي نوجوانان عصر حاضر , بد آموزي ماهواره ها نبود تفاهم نسبي بين والدين و فرزندان سبب الگو پذيري غلط و پذيرفتن آسيب هاي اجتماعي است . وجود نا مادر يو نا پدري در خانواده پر جمعيت و نداشتن يك خلوت سالم براي رشد افكار فرزند , تبعيض بين بچه ها و تضعيف روحيه فرزند مبني بر تداوم زندگي مشترك از جمله مواردي است كه افسردگي و عوارض ناشي از آن را تشديد مي كند . در جامعه كنوني پديده فرار در اغلب موارد چهره اعتراض آميز به خود مي گيرد .
ضربه هاي موجود در ضمينه نا خود آگاه جامعه به وجود آمده و باعث بروز پيش داوري ها در زمينه دختران شده تا جايي كه مسائل فوق را به صورت داده فرهنگي بر دختران تحميل مي كند . از گذشته هاي دور دختر و پسر را براي هم سپند و آتش معرفي مي كردند و اين باور غلط ريشه در ذهن و افكار فرزندان ايجاد كرده و باعث تشديد روابط مخفيانه آنان شده است . ترساندن و دور نگه داشتن كودكان از جنس مخالف باعث بروز نوعي مقابله و در نتيجه دوستي هاي كودكانه مي شود كه سرنوشتي به جز شكست را در بر ندارد . و به همين دليل كه اين دو موجود جدا از هم در صحنه اجتماع پرورش مي يابند كه با وجود عوامل باز دارنده در اجمتاع نيز دو جنس مخالف به هر حال مجال آشنايي مي يابند در اينجاست كه به دليل نبود اطلاعات كافي دختر سخت ترين آسيب ها را مي بيند . اما با برنامه ريزي منسجم , الگو سازي و كارايي نهاد هاي حقوقي از قبيل كانون جوانان , كانون پرورش فكري , صدا و سيما و ستاد احياي ارزش ها , امر به معروف و نهي از منكر مي توان تا حدي فرار را تعديل كرد .

خرید فایل

فایل های دانشجویی

پاور پوینت گشودگی در معماری در 9 صفحه قابل ویرایش

گشودگی حسی است که هنگام خروج از محیطی نسبتا بسته و ورود به محیطی بازتر به شهروند القا می شود.
فضایی گفته می شود که در میانه ساختارهای معماری شکل می گیرد. این فضا در طول تاریخ تکامل شهرسازی و نسبت به ضرورت های موجود در زمان و مکان شکل گیری، کاربری های متفاوتی داشته است و در گذشته بیشتر فعالیت های اقتصادی و عملکرد های گوناگون حکومتی و اجتماعی در این فضا ی روباز انجام می گرفته است.

خرید فایل

فایل های دانشجویی

پاورپوینت جمعیت مورد مطالعه در20صفحه قابل ویرایش
فهرست:
جمعیت مورد مطالعه
جمعیت آماری
ویژگی های جامعه آماری
جمعیت مورد مطالعه
عنوان:
واحد مورد مطالعه
سرشماری:
نمونه :
انواع نمونه
انواع نمونه گيري غير احتمالي
انواع نمونه گيري احتمالي
نمونه گيري سيستماتيك
نمونه گيري طبقه اي
نمونه گيري طبقه اي
نمونه گيري خوشه اي
نمونه گيري چند مرحله اي
تعیین حجم نمونه
جمعیت آماری: مجموعه ای از واحدها (افراد، اشیاء، حیوانات، مکانها،.) که
حداقل یک صفت مشترک داشته باشند.
مثال: بیماران دیابتی مراجعه کننده به کلنیک . شهر زاهدان در سالهای88-75.
ویژگی های جامعه آماری: مکان، زمان، واحدهایی که بدلایلی از مطالعه حذف می شوند.
مثال: بیماران با حداقل 10 سال سابقه دیابت مراجعه کننده به
کلنیک . شهر زاهدان در سالهای88-75.

خرید فایل

فایل های دانشجویی

ورد ايمني و بهداشت محيط كار در136صفحه قابل ویرایش

فهرست
تاريخچه:
وظايف سازمان بين‎المللي كار
ساختار و نحوة كار سازمان بين‎المللي كار
عضويت در سازمان بين‎المللي كار
كمكهاي اوليه به هنگام برق‎گرفتگي
عوامل فيزيكي زيان‎آور محيط كار:‌
1) جا و مكان وسايل و تجهيزات
2) روشنايي
3) آثار تهويه در محيط كار
4) صدا
آثار سروصدا
عوامل شيميايي زيان‎آور محيط كار
گرد و غبار
راه‎هاي پيشگيري و كنترل ذرات در محيط كار:
گازها
1- جذب در مايعات:
2- جذب سطحي جامدات:
3- تقطير:
ب- روشهاي كنترل و جدا كردن ذرات:
1- اتاقك‎هاي ته‎نشيني:
2- يا صافي:
غبارگيرهاي هيدروليك (جمع‎آوري ذرات به طريقه شستشو):
آموزش ايمني
تعريف و اهداف آموزش ايمني:
عوامل رواني و فيزيولوژيكي محيط كار:
محيط و شرايط كار:
استعداد حادثه:
شرايط فيزيولوژيكي:
نقش روانشناسي در كار و صنعت:
خستگي
انواع گوشي‎هاي حفاظتي:
6- كمربندهاي ايمني:
8- حفاظت پاها (گتر، كفش و چكمه)
وسايل حفاظتي جهاز تنفسي:
آشنايي با اصول كلي بهسازي محيط كار
ايجاد تسهيلات بهسازي محيط كار:
سؤالات تشريحي فصل اول
كمك‎هاي اوليه
الف) وظايف فرعي كمك‎دهنده
ب) وظايف اصلي كمك‎دهنده:
زخمها
تعريف:
انواع زخم‎ها:
زخم‎بندي يا پانسمان:
بانداژ يا نواربندي:
موارد استفاده از بانداژ:
نكات قابل توجه در نواربندي:
تنفس مصنوعي
تعريف تنفس مصنوعي:
دستورات كلي براي انجام تنفس مصنوعي
انواع تنفس مصنوعي
1- تنفس مصنوعي دهان به دهان:
2- طريقه دهان به بيني:
ماساژ قلب
ماساژ خارجي قلب
طريقة انجام ماساژ قلب بوسيله يك كمك‎دهنده:
ماساژ قلب و تنفس مصنوعي توسط يك كمك‎دهنده:
ماساژ قلب و تنفس مصنوعي بوسيلة دو كمك دهنده:
ماساژ قلبي در كودكان
شكستگي‎ها
تعريف:
اسكلت آدمي:
تقسيمات كلي اسكلت آدمي:
مفصل‎ها:
تعريف:
حمل بيمار يا مصدوم
تعريف:
انواع حمل:
طرز تهيه برانكار‎(Brancard):
سوختگيها
تعريف:
علل سوختگي:
كمك‎هاي اوليه در مورد سوختگان:
اقدامات اوليه سوختگي درجة يك:
اقدامات اوليه سوختگي درجة «دو»ي وسيع و درجة «سه»:
جعبة كمك‎هاي اوليه
مركز اورژانس:
سؤالات تشريحي فصل دوم
آتش‎نشاني
عوامل به وجود آورندة ‌آتش:
طبقه‎بندي مواد سوختني نسبت به نوع و طريقة ‌اطفاء
2- خاموش كردن حريق مايعات:
3- اطفاء آتش‎سوزي وسائل الكتريكي:
4- آتش‎سوزي گازها:
موفقيت براي مبارزه با حريق:
انواع خاموش‎كننده‎ها از نظر مواد اطفايي داخل آن
نحوه به كار بردن دستگاه‎هاي محتوي آب:
2- خاموش كننده‎هاي مولد كف:‌
فرق كف شيميايي و كف مكانيكي:
3- خاموش كننده‎هاي مايعات تبخير شونده (مواد هالوژنه)
4- خاموش كننده‎هاي گاز كربنيك ‎(CO2)
موارد استفاده از ‎CO2
5- خاموش كننده‎هاي پودر شيميايي
نحوه به كار بردن دستگاه‎هاي پودر شيميايي و گاز كربنيك:
محل نصب خاموش كننده‎هاي دستي
هوزريل‎ها:
محل هوزريل و سطح پوشش آن:
الف) استاندارد:
ب) حروف مشخص كنندة‌ كپسول‎ها:
1)‌ حرف ‎A:
2) حروف ‎A.B:
3) حروف ‎B.C:
4) حروف ‎A.B.C:
5) حرف ‎D:
اطفاء حريق‎هاي گسترده
كاربرد انواع خودروها
سؤالات تشريحي فصل سوم

مقدمه
بشر از زماني كه خود را شنا خته، در پي تلاش و فعاليت بوده و طبيعتاً در مسير زمان، تحولاتي را پشت سر گذاشته است. در دوره‎هايي كه زندگي بشر از شكار و صيد و يا كشاورزي تأمين مي‎شده، به سبب سادگي ابزار، عوارض وابسته به شغل (ايمني و بهداشت محيط كار) ناچيز بوده است و در اكثر موارد از چند خراش يا زخم ساده يا حدا كثر شكستگي اعضاء نمي‎كرده است، ولي بتدريج كه صنعت پيشرفت كرد و نيروي محركه مكانيكي و الكتريكي بوجود آمد، خطرات نيز به همان نسبت افزايش يافت.
با وقوع انقلاب صنعتي در سالهاي بين 1760 تا 1830 در انگلستان و سرايت آن به ديگر كشورهاي اروپايي، نيروي محركه مكانيكي و الكتريكي وبوجود آمد با گسترش اختراعات و اكتشافات به تدريج كارهاي دستي، ماشيني شد. استفاده از انرژيهاي ماهيچه‎اي، حيوانات، باد و جريان آب به حداقل رسيد و استفاده از انرژي جريان الكتريسيته، انرژي بخار (از طريق ماشين بخار و توربين بخار) و انرژي سوخت (گازهاي ناشي از سوخت بنزين و گازوئيل) افزايش يافت و جايگزين آنها شد.
انقلاب صنعتي با اختراع ماشين بخار (1782) توسط «جيمز وات» آغاز شد و جهشي در صنايع نساجي و به دنبال آن در صنايع ديگر در انگلستان ايجاد كرد. سپس با اختراع وسايل ماشيني متعدد (به منظور تغيير و تبديل انرژي) به سرعت در تمام اروپا و آمريك او بعد هم در نقاط ديگر جهان گسترش يافت.

خرید فایل

فایل های دانشجویی

ورد بررسي ارتباط بين مشخصات دموگرافيكي روسا _ مديران و كاركنان بيمارستانهاي استان قم با سبك هاي رهبري در17صفحه قابل ویرایش
فهرست:
چکيده
مقدمه
مواد و روش تحقيق
يافته ها,بحث و نتيجه گيري
واژه هاي کليدي
اهداف اختصاصي
مواد و روش تحقيق
يافته ها
بحث و پيشنهادات
نتيجه گيري

تقدير و تشکر

منابع و مأخذ

خرید فایل
بررسي ارتباط بين مشخصات دموگرافيكي روسا _ مديران و كاركنان بيمارستانهاي استان قم با سبك هاي رهبريتحقیق بررسي ارتباط بين مشخصات دموگرافيكي روسا _ مديران و كاركنان بيمارستانهاي استان قم با سبك هاي رهبريتحلیل بررسي ارتباط بين مشخصات دموگرافيكي روسا _ مديران و كاركنان بيمارستانهاي استان قم با سبك هاي رهبريپروژه بررسي ارتباط بين مشخصات دموگرافيكي روسا _ مديران و كاركنان بيمارستانهاي استان قم با سبك هاي رهبريمقاله بررسي ارتباط بين مشخصات دموگرافيكي روسا _ مديران و كاركنان بيمارستانهاي استان قم با

فایل های دانشجویی

پاورپوینت جامعه شناسی آموزش و پرورش در239صفحه قابل ویرایش
فهرست:
جایگاه درس
اهداف درس
اهداف رفتاری درس
فصل اول
پیشگفتار
مقدمه
محتوا و روش جامعه شناسی
(ویژگی های نظریه)
برتون کلارک (1964):
اصول جامعه شناسي آموزش و پرورش
ضـرورت آموزش جامعه شناسي
فصل دوم
« جامعه و آموزش و پرورش »‌
آموزش و پرورش در جوامع ابتدايي
تقدم آموزش و پرورش رسمي بر مدرسه
تشكيل نظام تربيتي
مفاهيم آموزش و پرورش در جامعه جديد
آموزش و پرورش پيش از مدرسه
آموزش و پرورش در اجتماع
تعریف آموزش و پرورش
فصل سوم
آموزش و پرورش به عنوان یک نهاد اجتماعی
تعریف نهاد
ویژگیهای نهاد اجتماعی
ویژگیهای ذاتی نهاد
نظام آموزش و پرورش ایران
هدفهای منطقه ای کردن آموزش و پرورش
فصل چهارم
کارکردهای آموزش و پرورش
جامعه پذیری
نوآوری و تغییر
پرورش و رشد شخصی
فصل پنجم
جامعه پذیری یا اجتماعی شدن
هدفهای اجتماعی شدن
فرهنگ ، جامعه پذیری و شخصیت
فرهنگ پذیری
شخصیت
وراثت زیستی
محیط طبیعی
فرهنگ و شخصیت
خود ایینه ای
دیگران به طور اعم(دگر عام
)

مادر به عنوان شخص دیگر
تجربه بی همتای شخصی
جامعه پذیری از راه نقش های اجتماعی
جامعه پذیری و کنترل اجتماعی
فصل ششم
پرورش ی
تعریف پرورش ی
مطالعات پرورش ی
فرهنگ ی
مرور یافته های چند تحقیق
فصل هفتم
اموزش وپرورش و تفسیر اجتماعی
فرا گرد های تغییر
مهم ترین فرا گرد ها
عوامل تغییر اجتماعی
محیط طبیعی
احساس نیاز به تغییر
اساس فرهنگی
تغییر اجتماعی و پس افتادگی فرهنگی
آموزش و پرورش و توسعه ی اجتماعی
نتیجه گیری
فصل هشتم
رویکرد های جامعه شناختی به آموزش و پرورش
امیل دورکیم و رویکرد جامعه شناختی
لستروارد
کار کرد گرایی
منتقدین این روش
نظریه های ستیز
تعامل گرایی
آموزش و پرورش در جامعه شناسی ماکس وبر
اقتدار عقلائی – قانونی
فصل نهم
مباحث جامعه شناسی اموزش وپرورش
فصل دهم
رویکرد های نوین در جامعه شناسی اموزش و پرورش
اصر یا اجزای سیستمدرس جامعه شناسی آموزش و پرورش یکی از دروس اصلی رشته علوم تربیتی است که در هر دو گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دبستانی و پیش دبستانی معادل 3واحد درسی است
آموزش و پرورش فراگردی از گهواره تا گور است.

آموزش و پروش یک پدیده ی اجتماعی است.

آموزش و پرورش مورد مطالعه جامعه شناسی است

خرید فایل

فایل های دانشجویی

کاربرد گیاهان دارویی

تاریخچه استفاده از ادویه ها، تاریخچه ای از غم ها و شادی ها است؛ حفاری های باستان شناسان نشان می‌دهد که انسان ما قبل تاریخ، برگ گیاهان را برای افزایش طعم غذاها مورد استفاده قرار می‌داده‌اند؛ مصرف و تولید ادویه‌ها درتمدن های باستانی چین، هند، یونان، مصر و روم نقش مهمی بازی کرده است؛

خرید فایل

فایل های دانشجویی

پاورپوینت ابزار دقیق پیشرفته ترمز هوشمند در15صفحه قابل ویرایش
فهرست:
مقدمه
ترمز هوشمند الترا سونیک
ساختار کلی
مرکز پردازش (CPU)
 خروجی
نحوه عملکرد سیستم
منطق های عملکرد دستگاه 
منطق های عملکرد دستگاه 
نتیجه گیری 
AEB چیست و چگونه کار می کند؟ 

خرید فایل

فایل های دانشجویی

آزمايش دانه بندي خاكآزمكانيك خاك
موضوع: آزمايش دانه بندي خاك
وسايل مورد نياز: 2000 گرم شن- ترازو- الكهاي دسته بندي شده- دستگاه لرزاننده.
نحوه انجام كار: ابتدا 2000 گرم شني را توسط ترازوي ديجيتال كشيده و سپس آن را داخل الك نمره4/3 ريخته البته الكها را از بالا به ترتيب قرار مي‌دهيم كه عبارتند زا الك نمره 200,100, 60, 50, 40, 20, 16, 10, 4, 4/8.
سپس شن را داخل الكها ريخته (الك رويي) و آن را روي دستگاه لرزاننده قرار مي‌دهيم و آن را به مدّت يك دقيقه روش كرد و پس از اطمينان از خوب جدا شدگي دانه‌هاي شن الكها را برداشته و دانه‌هاي بوجود بر روي هر الك را با ترازوي ديجيتال وزن مي‌كنيم و سپس آن را در داخل جدول قرار مي‌دهيم.

خرید فایل

فایل های دانشجویی

مقاله بررسی فقهی حقوقی مجازات سالب حیات در غیر جرایم مستوجب حدود و قصاص در144صفحه قابل ویرایش
فهرست:

عنوان صفحه
چکیده1
مقدمه.2
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1 بیان مساله5
1-2 بیان اهمیت مساله6
1-3 سوال اصلی رساله.6
1-4 فرضیه های تحقیق7
1-5 :پیشینه تحقیق.7
1-6 جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق8
1-7 اهداف تحقیق8
1-8 واژه ها8
1-9 روش رساله در طرح مباحث .8
فصل دوم ، بررسی فقهی تعزیر
2-1مفهوم و معنای تعزیر.11
2-1-1رد و منع .11
2-1-2زدن کمتر از حد.11
2-1-3تادیب.11
2-1-4 توقیف به جهت دین.11
2-1-5 ضرب شدید .11
2-1-6توقیف و بازداشت .11
2-1-7 سرزنش و ملامت11
2-1-8 اجبار بر انجام عمل11
2-1-9 تقویت نمودن .11
2-1-10 بزرگ دانستن .11
2-1-11 نکاح و ازدواج.11
2-2تعزیر در قرآن و مصادیق آن.13
2-3 تعزیر در سنت.14
2-3-1 به کار بردن تعزیر به صورت مطلق14
2-3-2 به کار بردن تادیب به معنا تعزیر.14
2-3-3 به کار بردن تعزیر به معنای ضرب کمتر از حد15
2-3-4 به کار بردن تعزیر به معنای ضرب خفیف15
2-3-5 به کار بردن تعزیر به معنای ضرب شدید و عقوبت دردناک.15
2-3-6 به کار بردن تعزیر در مورد جمع بین ضرب و غیر آن16
2-3-7 به کار بردن تعزیر به معنای مجازات معین غیر از ضرب16
2-4 تعزیر در کتاب های فقها.17
2-4-1 دوره اندراج.17
2-4-2 دوره استقلال.17
2-4-3 دوره خروج از انحصار18
2-5 تعزیرات در جرایم مقدر و غیر مقدر18
2-6 تعزیر معین یا منصوص شرعی.18
2-6-1 مورد اول 19
2-6-2 مورد دوم19
2-6-3 مورد سوم.19
2-6-4 مورد چهارم19
2-6-5 مورد پنجم20
2-7 انواع تعزیر به اعتبار وسیله کیفر و مجازات20
2-7-1 تعزیر به عنوان کیفر بدنی.21
2-7-2 تعزیر به شکل سایر مجازاتها22
2-7-3 تعزیر به صورت قتل22
2-8 حدود اختیارات حاکم شرع در تعیین تعزیر24
2-9 بررسی تاثیر توبه در تعزیرات.29
2-9-1 یکسانی حدود و تعزیرات29
2-9-2 عدم تاثیر توبه در سقوط تعزیر30
2-9-3 سقوط مطلق تعزیرات با توبه.31
2-10 اهداف تعزیر.32
2-11 اهداف مجازات ها33
2-12 اهداف مجازاتهای اسلامی.34
2-12-1 ضمانت اجرای قانون34
2-12-2 اقامه عدل35
2-12-3 پیشگیری از تکرار جرم36
2-12-4 ارعاب و عبرت دیگران36
2-12-5 جلوگیری از تضییع حدود الهی37
2-13 بحث و بررسی.38
2-14 فلسفه وضع تعزیر.38
2-14-1 نظریه انحصار.41
2-14-2 نظریه تعمیم تعزیر به مجازات اعدام42
2-14-2-1 رعایت مصلحت فرد و جامعه.42
2-14-2-2 قیام در مقابل افساد فی الارض43
2-14-2-3 نهی از منکر46
2-15 نتیجه گیری47
فصل سوم : بررسی مصلحت و جایگاه آن در نظام کیفری ایران
3بررسی مفهومی مصلحت.50
3-1 مصلحت در لغت.51
3-2 مفهوم مصلحت53
3-2-1 دسته اول.53
3-2-2 دسته دوم.53
3-2-3 دسته سوم54
3-2-4 دسته چهارم.54
3-3 جایگاه فقهی مصلحت.55
3-4تشخیص مصلحت در فقه اسلامی 55
3-4-1 تشخیص مصلحت در فقه اهل سنت55
3-4-1-1 مصالح معتبر.56
3-4-1-2 مصالح غیر معتبر.56
3-4-1-3 مصالح مرسله .57
3-5 دلایل حجیت مصالح مرسله57
3-5-1 دلیل اول.57
3-5-2 دلیل دوم.58
3-5-3 دلیل سوم.58
3-5-4 دلیل چهارم59
3-6 چگونگی تشخیص مصالح مرسله.59
3-7 تشخیص مصلحت در فقه امامیه59
3-7-1 بررسی مصلحت و حجیت آن.59
3-8 مصلحت و علت و حکمت حکم63
3-8-1 حکمت حکم 63
3-8-2 علت حکم64
3-9 مصلحت به عنوان مبنای حکم شرعی67
3-9-1 دیدگاه اول.67
3-9-2دیدگاه دوم68
3-10 مصلحت به عنوان حکم حکومتی71
3-10-1 دیدگاه اول .72
3-10-2 دیدگاه دوم72
3-11 چگونگی نقش مصلحت در جعل احکام .73
3-12 تحولات تاریخی شکل گیری مجمع نشخیص مصلحت نظام 76
3-12-1 تشکیل مجمع81
3-12-2 سیر تحولات مجمع .83
3-13 وظایف و اختیارات مجمع تشخیص مصلحت در قانون اساسی .86
3-13-1 وظیفه نخست86
3-13-2 وظیفه دوم87
3-13-3 وظیفه سوم.88
3-14 اعتبار مصوبات مجمع در مقایسه با قوانین مصوب مجلس92
3-15 بررسی قانون مبارزه با مواد مخدر.92
3-16 تناسب مجازات جرائم مواد مخدر در بین خود این جرائم.96
3-17 بررسی مجازات اعدام در مورد جرایم مواد مخدر98
3-17-1 نظر اول99
3-17-2 نظر دوم99
فصل چهارم:دیدگاه مکاتب
4-1شناخت کیفر اعدام105
4-2دیدگاه بکاریا105
4-3فیلترینگ.107
4-3-1 فیلتر اصول107
4-3-2 فیلتر پیش فرض‌ها.108
4-3-3 فیلتر کارکردها108
4-4تجدید نظر در مقررات جزایی.108
4-5دیدگاه روسو110
4-6 دیدگاه بنتام.112
4-7 دیدگاه فلانژیری113
4-8 نتیجه گیری کلی .114
منابع و ماخذ.117

خرید فایل

فایل های دانشجویی

مقاله ايستگاههای اتوبوس
ايستگاههای اتوبوس:

داشتن يک ایستگاه اتوبوس مناسب برای تمام سيستم های حمل و نقل درون شهری امری واجب و ضروری می باشد. اما مناسب بودن اين ايستگاهها بسته به نظرات شهروندانی که از آن استفاده می کنند دارد. از ديد مديران شهری که مسئوليت رسيدگی به اين موارد را بر عهده دارند يک ايستگاه مناسب، ايستگاهی است که به مراقبت و نگهداری کمتری احتياج داشته باشد. از ديد شهروندان يک ايستگاه خوب بايد دارای محيط ديد بالا و امکان سوار شدن راحت به اتوبوس را داشته باشد. هر دو اين نظرات خوب و به جا می باشد، زيرا ساختن ايستگاههایی که مورد استفاده کمتری دارند، تنها هدر دادن سرمايه و ايجاد مشکل برای مسئولان است. طراحی و ساخت مناسب آن می تواند مدت زمان انتظار برای اتوبوس را لذت بخش کند.

خرید فایل

فایل های دانشجویی

مقدمه ۴
استراتیگرافی البرز مرکزی ۶
استراتیگرافی سازند شمشک ۱۰
منشأ رسوبات زغالدار در البرز مرکزی ۱۴
غالخیزی در البرز مرکزی ۱۶
نهشته های ممبر (انن) ۲۳
ممبر F دانسریت ۲۴
نهشته زیر آب ( نهشته زغل کارمزد ) ۲۴
وجود زغال ۲۶
کیفیت زغالها ۳۳
نهشتة آلاشت II 35
وجود زغالها ۳۷
کیفیت زغالها ۳۸
منطقة نو رود ۴۱
نهشته گسیلیان ۴۴
رخنمون زغالدار گلیران – شیخ موسی ۴۵
زغالخیزی ۴۵
رخنمود زغالدار تاته – آببندان ۴۶
رخنمون زغالدار نشن اندوار ۴۷
رخنمون زغالدار سرخ آباد ۴۷
رخنمون زغالدار سرخ چال ۴۹
رخنمون زغالدار گومان ۵۱
منابع ۵۳

خرید فایل

فایل های دانشجویی

فهرست مطالب :

فرآيندهاي حالت ناپايدار و batch (پخت در كوره) (نرم كردن با روغن داغ)
مايعات سرد كننده و گرم كننده
1)batch دماي مايع
مقدمه
batchهاي تكان داده شده خنك ساز و گرم كن
Batchهاي تكان داده شدة خنك ساز يا گرم كنندة جريان متقابل
كويل در تانك يا محفظة پوشانده شده، واسطه خنك سازي ايزوترمال
كويل در تانك يا محفظة پوشانده شده، واسط گرم ساز غير ازوترمال
كويل در تانك، واسط خنك ساز غير ايزوترمال
مبدل حرارت خارجي، واسط گرم كنندة ايزوترمال
مبدل خارجي مايع تدريجاً اضافه شده به تانك، واسط خنك كنندة ايزوترمال
مبدل خارجي، مايع تدريجاً اضافه شده ه تانك، واسط خنك كنندة ايزوترمال
مبدل خارجي 2-1، گرم كردن
مبدل خارجي 2-1، مايع تدريجاً اضافه شده به تانك، خنك سازي
خنك كردن و گرم كردن بدون تلاطم (تكان دادن)
مبدل جريان متقابل خارجي، واسط گرم كنندة ايزوترمال
مبدل جريان مقابل خارجي، واسط خنك كنندة ايزوترمال
مبدل جريان متقابل خارجي، واسط گرم كنندة غير ايزوترمال
مبدل جريان مقابل خارجي، واسط خنك كنندة غير ايزوترمال
مبدل 2-1 خارجي، خنك سازي و گرم كردن
مبدل خارجي 4/2 گرم كردن و سرد كردن
دوباره گرم ساز و چگالنده
جامدات خنك كننده و گرم كننده
2a)دماي مياني ثابت
-ديوار با ضخامت نامتناهي، گرم شده روي يك طرف
ديوار با ضخامت متناهي از يك طرف گرم شده
ديوار با ضخامت متناهي، گرم شده از هر دو طرف
ديوار با ضخامت متناهي كه به وسيلة يك سيال با
مقاومت تماسي گرم شده است
شكلهاي متناهي و نيمه متناهي گرم شده بوسيلة سيال با مقاومت تماسي
روش نيومن براي شكلهاي رايج و تركيبي
تعيين تصوير براي توزيع دما- زمان
توزيع دما- زمان با مقاومت تماسي
2b. دماهاي متغير به صورت متناوب
تغيير متناوب دماي سطح
c-پس سازها (رژنراتورها)
مقدمه
تغييرات دما در پس سازها
2d- انتقال حرارت مواد دانه اي بسترها
فصل 19
محاسبات كوره
بويلرهاي بخارساز
كوره هاي پالايش نفت
عوامل انتقال حرارت تابشي
چاه حرارتي

چکیده :

روابط فصل هاي قبل فقط در حالت پايدار به كار مي روند كه در آن جريان گرما و دماي منبع با زمان ثابت بودند. فرآيندهاي حالت ناپايدار آنهايي هستند كه در آنها جريان گرما، دما و يا هر دو در يك نقطة ثابت با زمان تغيير مي كنند. فرآيندهاي انتقال حرارت batch فرآيندهاي حالت ناپايدار نمونه اي هستند كه در آنها تغييرات حرارت ناپيوسته اي رخ مي دهند همراه با مقادير خاصي از ماده در هنگام گرم كردن مقدار داده شده اي از مايع در يك تانك يا در هنگامي كه يك كورة سرد به كار افتاده است.

همچنين مسائل رايج ديگري نيز وجود دارند كه مثلاً شامل مي شوند بر نرخي كه حرارت از ميان يك ماده به روشي رسانايي انتقال مي يابد در حالي كه دماي منبع گرما تغيير مي كند. تغييرات متناوب روزانة حرارت خورشيد بر اشياء مختلف يا سرد كردن فولاد در يك حمام روغن نمونه راههايي از فرآيند اخير هستند. ساير تجهيزاتي كه بر اساس روي خصوصيات حالتي ناپايدار ساخته شده اند شامل كوره هاي دوباره به وجود آورنده(اصلاحي) كه در صنعت فولاد استفاده مي شوند، گرم كنندة دانه اي(ريگي) و تجهيزاتي كه در فرآيندهاي بكار گيرندة كاتاليست دماي ثابت يا متغير به كار مي روند هستند.

در فرآيندهاي batch براي گرم كردن مايعات نيازمنديهاي زماني براي انتقال حرارت معمولاً مي توانند بوسيلة افزايش چرخة سيال batch واسطة انتقال حرارت و يا در اصلاح شوند.

دلايل به كار گرفتن يك فرآيند batch به جاي به كارگيري ديگ عمليات انتقال حرارت پيوسته بوسيلة عوامل زيادي ديكته مي شوند:

بعضي از دلايل رايج عبارتند از 1) مايعي كه مورد فرآيند قرار مي گيرد به صورت پيوسته در دسترس نيست 2) واسط گرم كردن يا سرد كردن به طور پيوسته در دسترس نيست 3)نيازمنديهاي زمان واكنش يا زمان عملكرد متوقف شدن را ضروري مي سازد 4) مسائل اقتصادي مربوط به مورد فرآيند قرار دادن متناوب يك batch وسيع ذخيره يك جريان كوچك پيوسته را توجيه مي كند 5)تميز كردن و يا دوباره راه‌اندازي كردن يك بخش براي دورة كاري است و 6)عملكرد سادة بيشتر فرآيندهاي batch سودمند و خوب است.

به منظور مطالعه كردن منظم و با قاعدة رايج ترين كابردهاي فرآيندهاي انتقال حرارت حالت ناپايدار و batch ترجيح داده مي شود كه فرآيندها را به دسته هاي Ca مايع (سيال) گرما دهنده يا خنك كننده و b) جامد خنك كننده يا گرم كننده تقسيم كنيم.

رايج ترين نمونه ها در ذيل آورده شده اند:

1)مايعات سرد كننده و گرم كننده

a) batchهاي مايع b)تقطير batch

2)جامدات خنك كننده يا گرم كننده

a)دماي واسط ثابت b)دماي متغير دوره اي c)دوباره توليد كننده ها

d)مواد دانه اي در بسته ها

مايعات سرد كننده و گرم كننده

1)batch دماي مايع

مقدمه

بومي، مولر و ناگل رابطه اي براي زمان مورد نياز را براي گرم كردن يك batch تكان داده شده بوسيلة غوطه ورسازي يك كويل گرم كننده بدست آورده اند كه براي زمان كه اختلاف دما معادل LMTD (اختلاف دماي مياني لگاريتمي) براي جريان روبه رو داده شده.

فيشر محاسبات batch را گسترش داده است براي شامل شدن يك جدول خارجي جريان مقابل، چادوك و سادرنر batchهاي تكان داده شده را مورد بررسي قرار داده اند كه با مبدل هاي خارجي جريان مقابل همراه با اضافه سازي پيوستة مايع به تانك گرم شده اند همچنين به ميزان حرارت در اين راه حل پرداخته اند.

بعضي از روابطي كه به دنبال مي آيند براي كويل ها در تانك ها و محفظه هاي پوشانده شده به كار مي روند. اگرچه روش بدست آوردن ضرائب انتقال حرارت براي اين اجزاء تا شكل 20 به تعويق انداخته شده است.

تشخيص دادن حضور يا عدم حضور تكان در يك مايع batch هميشه امكانپذير نيست. گرچه دو مقدمة فوق منجر به نيازمنديهاي متفاوتي براي نائل شدن به يك تغيير دماي batch در يك دورة زماني داده شده مي شوند.

زماني كه يك محرك مكانيكي در يك تانك يا محفظه همانند شكل 1.‌18 نصب مي‌شود نيازي به اين پرسش كه سيال تانك تكان داده شده نيست.

زماني كه محرك مكانيكي وجود ندارد ولي سيال به طور پيوسته در حال گردش است ما نتيجة اين كه batch تكان داده شده است يك نوع احتياط و دورانديشي است.

در بدست آوردن معادلات batch در ذيل T به مايع داغ batch يا واسط گرم كردن اشاره مي كند. T به مايع سرد batch يا واسط خنك سازي اشاره دارد. موارد ذيل در اين جا مورد بررسي قرار مي گيرند.

Batchهاي خنك سازي يا گرم سازي متلاطم جريان متقابل

كويل در تانك يا محفظة پوشانده شده، واسط ايزوترمال
كويل در تانك يا محفظة پوشانده شده، واسط غير ايزوترمال
مبدل خارجي، واسط ايزوترمال
مبدل خارجي، واسط غير ايزوترمال
مبدل خارجي مايع پيوسته اضافه شده به تانك، واسط ايزوترمال
مبدل خارجي مايع پيوسته اضافه شده به تانك، واسط غير ايزوترمال
batchهاي خنك ساز يا گرم كننده متلاطم، جريان متقابل موازي

مبدل 2-1 خارجي

مبدل 2-1 خارجي، مايع تدريجاً اضافه شده به تانك

مبدل 4-2 خارجي

مبدل 4-2 خارجي، مايع تدريجاً اضافه شده به تانك

batchهاي گرم ساز و خنك كننده بدون تكان دهي

مبدل جريان مقابل خارجي، واسط ايزوترمال

مبدل جريان مقابل خارجي، واسط غير ايزوترمال

مبدل 2-1 خارجي

مبدل 4-2 خارجي

batchهاي تكان داده شده خنك ساز و گرم كن

چندين راه براي در نظر گرفتن فرآيندهاي انتقال حرارت batch وجود دارد. اگر تكميل كردن يك عملكرد معين در زمان داده شده مطلوب باشد، سطح مورد نياز معمولاً مجهول است. اگر سطح انتقال حرارت معلوم است، مانند نصب فعلي زمان مورد نياز براي تكميل كردن عملكرد معمولاً نامعين است و يك حالت سوم زمان پيش مي آيد كه زمان و سطح هر دو معلوم هستند ولي دما در پايان زمان مورد نظر مجهول است. فرضيات زيرين در بدست آوردن معادلات 1/18 تا 23/18 در نظر گرفته شده اند:

1)براي فرآيند و تمام سطح ثابت است

2)نرخهاي جريان مايع ثابت هستند

3)گرماهاي ويژه براي فرآيند ثابت هستند

4)واسط گرم سازي يا خنك سازي يك دماي ورودي ثابت دارد

5)تكان دهنده يك دماي سيال batch يكسان و يكنواخت فراهم مي كند.

6)هيچ گونه تغيير فاز جزيي رخ نمي دهد

7)تلفات گرمايي قابل اغماض هستند.

Batchهاي تكان داده شدة خنك ساز يا گرم كنندة جريان متقابل

كويل در تانك يا محفظة پوشانده شده واسط گرم كننده ايزوترمال
ترتيب نشان داده شده در شكل 1/18 را در نظر بگيريد، شامل يك محفظة تكان داده شده شامل M پوند از مايع با گرماي ويژة c و دماي اولية كه بوسيلة يك سيال متراكم شوندة با دماي گرم مي شود. دماي batch، در هر زمان بوسيلة تعادل گرمايي ديفرانسيلي داده مي شود. اگر مقدار كل btu انتقال يافته است در اين صورت به ازاي واحد زمان

با انتگرال گيري از تا در هنگامي كه زمان اثر به مي رسد،

كاربرد يك رابطه مانند 5/18 نيازمند محاسبة مستقل V براي كويل يا محفظة پوشانده شده همانند مشعل 20 است فصل 20 است. با Q و A ثابت بوسيلة شرايط فرآيند زمان گرم سازي مورد نياز مي تواند محاسبه شود.كويل در تانك يا محفظة پوشانده شده، واسطه خنك سازي ايزوترمال

مسائل اين نوع معمولاً در فرآيند دماي پايين رخ مي دهد كه در آنها واسط خنك كننده يك مبردات كه به جزء خشك سازي در دماي جوش ايزوترمالش تغذيه مي‌شود. مطابق با همان ترتيب نشان داده شده در شكل 1/18 شامل M پوند از مايع با گرماي ويژة C و دماي اولية كه با يك واسط بخار شونده با دماي خنك مي شود اگر دماي batch در هر زمان باشد.

كويل در تانك يا محفظة پوشانده شده، واسط گرم ساز غير ازوترمال

واسط غير ايزوترمال گرم كننده برج جريان ثابت W و دماي ورودي دارد ولي دماي خروجي متغير است.

قرار مي گذاريم كه و با دماي پنداشتي a و b را معادلة 8/18 در اين I

كويل در تانك، واسط خنك ساز غير ايزوترمال

مبدل حرارت خارجي، واسط گرم كنندة ايزوترمال

ترتيب شكل 2/18 را در نظر بگيريد در آن سيال بوسيلة يك مبدل خارجي گرم مي‌شود. از آنجايي كه واسط گرم كننده ايزوترمال است، هر نوع مبدل با بخار در پوسته يا لوله مي تواند به كار برده شود. امتيازات گردش اجباري براي هر دوره اين ترتيب را پيشنهاد مي كند.

دماي متغير بيرون از مبدل از دماي متغير تانك متمايز است و تعادل گراي ديفرانسيلي براي اين وسيله داده مي شود:

18/12

با فرض

مبدل بيروني، واسط خنك كنندة ايزوترمال

18/14

مبدل بيروني، مبدل گرماساز غير ايزوترمال، تعادل حرارت ديفرانسيلي بدين وسيله داده مي شود.

18/15

دو دماي متغير و وجود دارند كه در LMTD ظاهر مي شوند كه بايد در ابتدا حذف شوند.

با معادل گرفتن a و b در معادله 15/18

اجازه دهيد كه باشد و

مبدل خارجي محل خنك كنندة غير ايزوترمال

مبدل خارجي، مايع تدريجاً اضافه شده به تانك، واسط گرم كنندة ايزوترمال، اجزاي فرآيند در شكل 3/18 نشان داده شده اند، مايع تدريجاً با نرخ و سرماي ثابت به تانك اضافه مي شود فرض شده است كه هيچگونه تأيرات حرارتي شيميايي همراه با اضافه سازي آب به تانك وجود ندارد.

از آنجا كه M پوند مايع ابتدايي در batch ميزان پوند در ساعت است، مقدار مايع كلي در هر زمان است. تعادل گرمايي و ديفرانسيلي به اين صورت خواهد بود.

18/8

و

از آنجايي كه

با حل نسبت به

با جانشيني در معادلة 18/18

اگر اضافه كردن مايع به تانك باعث ايجاد يك گرماي دروني يا بيروني ميانگين انحلال شود، تركيب ، مي توان آن را با اضافه كردن به صورت عدد مخرج كسر سمت چپ در نظر گرفت زيرنويسي 0 به تركيب اشاره دارد.

مبدل خارجي مايع تدريجاً اضافه شده به تانك، واسط خنك كنندة ايزوترمال

حرارت آثار از حلال مي تواند با اضافه كردن به صورت و سمت چپ در نظر گرفته شود؟

مبدل خارجي، مايع تدريجاً اضافه شده به تانك، واسط گرم كنندة غير ايزوترمال

تعادل حرارتي برابر با دما، معادلة 81/18 براي گرم كردن است به استثناي اينكه براي دماي ورودي و خروجي واسط گرم كننده است.

با قرار دادن

آثار گرماي انحلال مي توانند با اضافه كردن به صورت و مخرج كسر سمت چپ در نظر گرفته شوند.

مبدل خارجي، مايع تدريجاً اضافه شده ه تانك، واسط خنك كنندة ايزوترمال

آثار گرماي انحلال مي توانند با اضافه كردن به صورت و مخرج سمت چپ در نظر گفته شوند. Batchهاي تكان داده شدة (متلاطم) خنك كننده و گرم كننده، جريان متقابل- جريان موازي مشتقات مواد قبلي شامل فرض مي شدند، كه به مبدلهاي تمام خارجي نياز دارند كه دو جريان متقابل كار مي كردند با واسط هاي خنك كننده و گرم كنندة غير ايزوترمال اين موضوع هميشه سومند نخواهد بود.

به اين دليل كه ساختار امتيازات مربوط به كارايي را فداي تجهيزات چند گذره اي مانند مبدل 2-1 مي كند. مبدل خارجي 2-1 مي تواند با استفاده كردن از اختلاف دمايي تعريف شده در معادله 37-7 مد نظر قرار بگيرد.

24/18

بدين ترتيب

و s به همان خوبي R يك ثابت است كه از دماي خروجي مبدل مستقل است.

مبدل خارجي 2-1، گرم كردن

با بكار بردن همان تعادل گرمايي تعريف شده در معادلة 15/18

25-18

با بازآرايي،

كه S با معادلة 24-18 تعريف مي شود.

مبدل خارجي 2-1، خنك كردن،

26-18

كه مجدداً با رابطة 24-18 تعريف مي شود.

مبدل خارجي 2-1، مايع تدريجاً اضافه شده به تانك، گرمايشي

با ساده سازي

كه s به وسيلة معادلة 24/18 تعريف مي شود. آثار گرمايي انحلال مي تواند با اضافه كردن به صورت و مخرج معادلة سمت چپ در نظر گرفته شوند.

مبدل خارجي 2-1، مايع تدريجاً اضافه شده به تانك، خنك سازي

29/18

كه S به وسيلة معادلة 24/18 تعريف مي شود. آثار گرماي مي تواند با اضافه كردن به صورت و مخرج سمت چپ در نظر گرفته شود.

Batchهاي متلاطم خنك كردن و گرم كردن، جريان موازي- جريان متقاطع

معادلة 5/8 نسبت هاي دماهاي واقعي را براي مبدل 24 مي دهد. اين موضوع مي تواند با عبارتهاي شامل دوباره بازآرايي شدن و معادل هاي زير را بدهد:

32/18

از آنجا كه نمي تواند به صورت ساده بيان شود، معادلة 31/18 بايد با سعي و خطا و با در نظر گرفتن مقادير s تا زماني كه يك تساوي بدست آيد، حل شود.

مبادلات گرم كردن و سرد كردن همان هايي هستند كه براي مبدل 2-1 بعد يافتند به استثناي اينكه مقدار s از رابطة 31/18 جانشيني مقدار s در رابطة 24/18 مي شود. آثار گرماي انحلال مي توانند به همان ترتيب مبدلهاي 2-1 مورد نظر قرار بگيرند.

و.

خرید فایل

فایل های دانشجویی

مقاله ارزیابی اعتبار ساختارهای ارزش ویژه برند در20صفحه قابل ویرایش
چکیده
1. مقدمه
2. چارچوب ارزش ویژه برند اردم و سویت (1998)
دو روش برای انتخاب موارد ساختار
پروسه جمع آوری داده و روش آزمون
روش آزمون
نتایج
بحث و نتیجه گیری


چکیده
این مقاله اعتبار داخلی و خارجی چارچوب ارزش ویژه برند اردم و سویت (1998) را با استفاده از دو رویکرد مدل سازی اندازه گیری یعنی روش جدید مقیاس گذاری بهترین-بدترین (BWS) (فین و لوویر، 1992: مارلی و لوویر، 2005) و روش قدیمی تر تحلیل عامل تأییدی (CFA)، می آزماید. داده ها از بخش های خدمات بانکی و موبایل استرالیا جمع آوری شده اند. ما مدل های اندازه گیری به دست آمده از BWS بهبود یاقته مدل های برپایه CSA از رده بندی داده در پیش بینی انتخاب های یان شده و برند واقعی را یافتیم. نتایج بر دانشگاهیان و دست اندرکاران در اندازه گیری ارزش ویژه برند و مدیریت دلالت داشت.

کلمات کلیدی: مقیاس گذاری بهترین- بدترین، تحلیل عامل تاییدی، انداز گیری ارزش ویژه برند، اعتبار داخلی و اعتبار خارجی

خرید فایل

فایل های دانشجویی

مقدمه
پس از اشنائی با صورت مالی در شرکت های بیمه از آنجای که صورتهای مالی بیان کننده وضعیت مالی موسسه در یک مقطع خاص و هم چنین نشانگر نتیجه فعالیت موسسه در یک دوره خاص می باشد لازم است کلیه رویداد های مالی دفاتر حسابداری ثبت گردند.
فهرست
مقدمه
دوره مالی
هزینه صدور
هزینه خسارت
دوره مالی
هزینه صدور
هزینه خسارت
هزینه های کارشناسی
خسارات واقع شده
خسارات معوق
 حق بیمه صادره
حق بیمه برگشتی
پرتفوی حق بیمه
بردرو
بیمه های مشترک
بیمه مستقیم
ارزش واقعی
بیمه منافع
حق بیمه عاید نشده و ذخیره حق بیمه
ذخیره خسارات معوق
بخش عمومی
بخش خصوصی

خرید فایل

فایل های دانشجویی

پاوررپوینت پل در10صفحه قابل ویرایش
راهسازی
قسمت های مختلف پل
پی


راهسازی عملیات آماده‌سازی جاده‌ای بر روی زمین با عرضی مشخص است به‌طوری‌که روندگان یا وسائط نقلیه بتوانند با گذر از آن از نقطه‌ای به نقطهٔ دیگر برسند.

خرید فایل

فایل های دانشجویی

ورداقتصاد در10صفحه قابل ویرایش
مقدمه
تعاريف و مفاهيم
توزيع درآمد از ديدگاه اسلام
عوامل مؤثر بر نابرابري توزيع درآمد
مكانيزم توزيع درآمد
توزيع برابر درآمد ( راه حل )
توزيع درآمد در ايران
نتيجه گيري و پيشنهاد
منابع و مأخذ

از هدفهاي مهم دولتها و سياستگذاران نظام اقتصادي هر كشور تلاش درجهت توزيع مطلوب درآمد است تا درآن صورت قسط و برابري نسبي در جامعه حكمفرما گردد. توزيع درآمد به عنوان يك اهرم قدرتمند اقتصادي ريشه در بسياري از بخشهاي اقتصادي دارد ارتباط درآمد با فقر از يك طرف و رابطه آن با توسعه از طرف ديگر و نگرانيهائي كه در كشورهاي روبه توسعه نسبت به بي عدالتي اقتصادي وجوددارد سبب رشد اختلاف و ناباوري نسبت به تحقق برنامه‌ها و هدفهاي نظام مي‌شود.

خرید فایل

فایل های دانشجویی

اتوماسیون جایگزینی ماشین آلات به جای کار انسانی است. ماشینها شامل می شوند دستگاههای حسی و کنترلی را که قادر می سازد آن را که عمل کند به طور اتوماتیک . یک سوال کلیدی در برنامه ریزی فرایند این است که آیا اتوماتیک کنیم یا نه. و اگر تصمیم گرفته شده به اتوماتیک کردن سوال این می شود که تا چه اندازه اتوماتیک کنیم

خرید فایل

فایل های دانشجویی

پاورپوینت داروشناسی در13صفحه قابل ویرایش
فهرست:
داروهای مسکن و ضد التهاب
انواع درد
سردردهای ناشی از التهاب سینوس ها
سردرد میگرنی
سردردهای عصبی
دردهای عضلانی

آنتاگونیست های ایکوزانوئید ها
داروهای ضد التعاب غیراستروئیدی NSAIDS
مکانیسم عمل
اثرات
داروهای ضد سرماخودگیزمان مصرف این داروها رابطه ی نزدیکی با میزان تحمل درد توسط افراد را دارد . زمانی باید از این داروها استفاده کرد ، که هیچکدام از روش های غیردارویی در تسکین درد و التهاب موثر نباشد در شرایطی که درد مکررا بروز می کند یا با بی حسی ، سر گیجه ، تاری دید تهوع و استفراغ تب یا گیجی همراه است به هیچ وجه خود درمانی نباید کرد

خرید فایل

فایل های دانشجویی

فهرست
خاقانی شاعر دیر آشنا
دوران کودکی و نوجوانی
کهن ترین سفرنامه خاقانی
مرگ فرزندش رشید الدین
شعری در سوگ فرزندش
نظامی،فرمانروای قلمرو داستان سرایی
آثار نظامی
شعر و اندیشه ی نظامی

خرید فایل

فایل های دانشجویی

بررسی آزمايشات غيرمخرب تخته خرده چوب با روشهاي فراصوتي و ارتعاشي

فهرست مطالب
عنوان صفحه
1-1- سابقه
2-1- هدف و منظور اين مطالعه
3-1- دامنه و تعيين حدود
4-1- تئوري و كارهاي پيشين
1-4-1- آزمايشات غيرمخرب
2-4-1- تحليل فركانس ايگن
3-4-1- روش فراصوتي موازي با صفحه تخته
4-4-1- روش فراصوتي عمود بر صفحه تخته
2- مواد و روش
1-2- مواد
2-2- طراحي آزمايش
3-2- روش زمايش
4-2- مدل‎سازي ‎PLS و تحليل اطلاعات
1-4-2- روش ‎PLS
3- روشهاي آزمايش ‎- تئوري و كاربردي
1-3- روش آزمايش ‎DIN/EN
عنوان صفحه
1-1-3- تعيين مدول الاستيسيته در خمش و مقاومت خمشي در استاندارد ‎DIN-EN310
2-1-3- تعيين مقاومت كششي عمود بر صفحه تخته
3-1-3- تعيين رطوبت نسبي با استاندارد ‎DIN – EN 323 و تعيين دانسيته با استاندارد ‎DIN – EN 323
2-3- سرعت صوت
3-3- فركانس ايگن
4-3- ماشين آزمايش سريع ‎Testrob
4- نتايج و تحليل و بررسي
1-4- تعيين چسبندگي داخلي
1-1-4- تعيين با مدلهاي خطي
2-1-4- تعيين چسبندگي داخلي با مدلهاي گوناگون
2-4- تعيين مقاومت خمشي و مدول يانگ براي تخته‎هاي بزرگ
1-2-4- تعيين ‎MOR
2-2-4- تعيين ‎MOE
3-4- تعيين مقاومت خمشي از روي اطلاعات نمونه
1-3-4- مدلهاي خطي
2-3-4- مدلهاي چندمتغيري
عنوان صفحه
3-3-4- مدلهاي براي تعيين ‎MOR تهيه شده از مقادير متوسط
4-4- تعيين مدول يانگ از روي اطلاعات نمونه
1-4-4- كليه نمونه‎ها
2-4-4- مقادير متوسط
3-4-4- تفاوتهاي روشهاي استاتيك و روشهاي ديناميك
5-4- تأثير متعادلسازي
6-4- مقادير اندازه‎گيري ‎Testrob
5- نتايج
1-5- كارآئي مدلها براي كنترل فرآيند
1-1-5- سرعت اولتراسونيك براي تعيين چسبندگي داخلي
2-1-5- سرعت اولتراسونيك براي تعيين ‌‎MOR و ‎MOE
3-1-5- اندازه‎گيري با فركانس خاص براي تعيين ‎MOR و ‎MOE
4-1-5- مدلهاي چند سنسوري براي تعيين ‎MOR و ‎MOE
5-1-5- كاربرد روشهاي مذكور براي تخته‎هاي بزرگ
6-1-5- اندازه‎گيري با ‎Testrob
2-5- تأثير و شدت شرايط سازي
3-5- سنجش دما
6- كار ثانويه
7- مقالات و منابع
عنوان ضميمه‎ها صفحه
1- طرح آزمايش براي تخته‎هاي مختلف
2- نتايجي از برگشت‎هاي خطي (روابط خطي)
3- نتايجي از مدلهاي گوناگون (چندمتغيري)
4- تأثير دما روي سرعت صوت
5- واژه‎نامه
6- محلهاي اندازه‎گيري در آزمايشات مختلف
7- برنامه آزمايش

چكيده
در توليد تخته خرده چوب، ويژگيهاي مختلف تخته به منظور حفظ كيفيت تخته با محدوديتهاي مورد وم اندازه‎گيري مي‎شوند. روشهاي غيرمخرب براي اين منظور شامل آزمايشات فراصوتي و فركانس ايگن هستند. اين روشها براي اندازه‎گيري مقاومت تخته پس از پرس، در جهت مقاصد كنترل فرآيند پيشنهاد شده‎اند. ثابت شده است كه روشهاي سرعت فراصوتي و فركانس ايگن ابزارهاي مناسبي براي انجام اين كار هستند. نتايج نشان مي‎دهند كه مدول يانگ و مقاومت خمشي را مي‏توان با اين روشها تعيين نمود. چسبندگي داخلي را فقط با دقت نسبتاً كافي مي‎توان با مدلهاي ارتجاع طبيعي تعيين كرد. استفاده از مدلهاي گوناگون اغلب مواقع مدلهاي معتبرتر و بهتري را براي مدول يانگ و مقاومت خمشي و پيش‎بيني‎هاي بهتري را براي چسبندگي داخلي ارائه مي‎دهند. اگر متغيرها ضعيف باشند مدلهاي گوناگون براي پيش‎بيني‎هاي پيچيده مناسب هستند.

خرید فایل

فایل های دانشجویی

فهرست مطالب3-آرایه های یک بعدی(بردارها)
5-آرایه های دو بعدی(ماتریس)
6-اعلان آرایه ها (راه 1)
8-آرایه ها
9-دستورات انتساب برای عضوهای آرایه
10-برش های آرایه
11-عبارات و انتساب آرایه ها
12-ضرب دو ماتریس 5*5 دلخواه
14-استفاده از برش ها برای پرهیز از حلقه های DO
15-آرایه های دینامیک

خرید فایل

فایل های دانشجویی

فرآيند ته نشيني در عمليات تصفيه آب عمدتا در دوطبقه 1و2 صورت ميپذيرد:

طبقه 1: فرآيندي است كه در حوضهاي دانه گيرواقع شده وشن وماسه و مواد معلق درشت مستقل از يكديگر ته نشين وحذف مي گردند.

طبقه 2: فرآيندي است كه پس از افزايش مواد منعقد كننده وكمك منعقد كننده در PHمناسب محيط ودر ادامه فرآيندهاي انعقاد وه سازي واقع ميشود ومواد كلوييدي وشبه كلوييدي ،ميكروارگانيسم ها وبعضي از عناصر مانند: آهن ومنگنز پس از اكسيداسيون ته نشين شده وكيفيت آب زلال شده ارتقاء مي يابد. در فرآيند ته نشيني طبقه 2 آب پس از طي فرآيندهاي انعقاد وه سازي به صورت سوسپانسيوني حاوي ه هاي لجن شكل گرفته در فرآيندهاي قبل،به حوضهاي ته نشيني ساده يا بخش ته نشيني در حوضهاي زلال ساز مركب هدايت مي گردد.طراحي اين حوضها (شكل8) به صورتي است كه بتوان با بهره گيري از سرعت جريان آب يابه وسايل مكانيكي ه هاي لجن قبلا تشكيل شده رابه صورت معلق وسيال در مسير آب ورودي نگهداري نمود تاه هاي ريزتر وسبكتر لجن در آب ورودي باه هاي درشت تر 0سوسپانسيون) موجود در حوض برخورد كند وجذب آنها شود ونهايتا در منطقه ته نشيني در اثر سنگيني ته نشين شود كه آب زلال شده حاصل اين فرآيند خواهد بود.بديهي است كه هرچه درصد حجمي ويكنواختي غلظت لجن سوسپانسيون موجوددر حوض رابتوان بالاتر برد،امكان حذف وته نشيني سازي بهتري براي آب منعقد شده ورودي فراهم ميشود وراندمان زلال سازي افزايش ومواد شيميايي وانرژي مصرفي ونياز به تنظيمات مكرر كاهش مييابد وشوكهاي وارده به حوض بهتر تحمل خواهد شد.روشن است كه باتداوم بهره برداري از حوض مرتبا لجن ومواد اضافي آب ورودي جذب سوسپانسيون لجن درحوض ميشود وبرميزان غلظت لجن آن اضافه مي گردد.نظر به اينكه در طراحي حوضهاي زلال ساز غلظت لجن براي سوسپانسيون مورد توجه است،بايد بابهره گيري از سيستمهاي مناسب عودت يا تخليه اضافي ،غلظت لجن مطلوب را همواره كنترل ويا افزايش آن را جبران نمود تا فرآيند ته نشيني درحد انتظار صورت پذيرد.نظر به مطالبي كه گذشت،حوضهاي زلال ساز ساده ومركب را مي توان در سه گروه زير تقسيم نمود تابتوان نكات عمومي ساختمان،بهره برداري ونگهداري هرگروه رادر يك چهار چوب كلي بيان داشت:

الف- حوضهاي زلال ساز ( ته نشيني ) ساده در طبقه 1 ته نشيني :دراين زمينه در بند بخش پيش ته نشيني در حد كفايت بحث گرديد شكل (7).

ب- حوضهاي زلال ساز مركب در طبقه 2 ته نشيني :دراين گروه دونمونه مورد بحث قرار ميگيرد كه بيشتر خود يا مشابه آنها درايران كاربرد داشته اند.

حوضهاي زلال ساز مستقل ،شكل (8)
حوضهاي زلال ساز مركب (اكسيلاتور) شكل (9)
ج- حوضهاي زلال ساز مركب بهره گيرنده از بستر لجن: دراين گروه به بحث پيرامون حوض زلال ساز از نوع پولساتور پرداخته مي شود كه بيشترين كاربرد رادربين اين گروه از حوضهاي زلال ساز در كشور داشته است.شكلهاي (10و11). در ادامه پيشرفتهاي حاصله در صنعت آب نسل جديدي از حوضهاي زلال ساز ابداع گرديد كه فرآيند ته نشيني در آنها عملا جايگزين فرآيندي شبيه فرآيندهاي صاف ساز وجذب شده است،اين حوضهاي زلال ساز به حوضهاي زلال ساز بابستر لجن معروف اند كه در گروه سه طبقه بندي گرديده اند.شكلهاي (10و11). دراين حوضها آب خام پس از دريافت مواد شيميايي منعقد كننده،كمك كننده ومواد ضدعفوني كننده از زير بستر لجن كه بااستفاده از سرعت جريان آب يا وسايل مكانيكي به صورت يكنواخت معلق نگهداشته شده است،به طور يكنواخت توزيع مي شود وبه دليل عبور از ميان بستر لجن باغلظت قابل توجه در مقايسه با غلظت سوسپانسيون لجن حوضهاي زلال ساز مورد اشاره قبل دريك شبيه صاف سازي وجذب ،آب خام منعقد شده وتقريبا تمام مواد معلق خودرا از دست ميدهد وآب صاف در سطح حوض زلال ساز به صورت يكنواخت جمع آوري ميگردد.يكي از مهمترين نمونه هاي اين حوضهاي زلال ساز پولساتور است كه در ايران نيزمورد استفاده بسياري داشته است.در صفحات آتي به ترتيب به ساختمان وروش كلي بهره برداري از نمونه حوضهاي زلال ساز اشاره شده،پرداخته مي شود.

خرید فایل

فایل های دانشجویی


ورد الفباي مديريت زنجيره تامين (كالا و خدمات)در24صفحه قابل ویرایش
فهرست
مديريت زنجيره تامين چيست ؟
نرم افزار شبكه تامين چه مي كند ؟
همكاري زنجيره تامين با شما چيست ؟
آگهي دهندگان
مديريت زنجيره تامين چيست ؟
نرم افزار مديريت زنجيره تامين چه كاري انجام مي دهد ؟
آيا پيش از نصب نرم افزار تامين به نرم افزار ERP نياز دارم ؟
هدف نهايي نصب نرم افزار مديريت زنجيره تامين چيست ؟
همكاري و تشريك مساعي در زنجيره تامين چيست ؟
موانع بر سر راه نصب نرم افزار زنجيره تامين چه مواردي هستند ؟

خرید فایل

فایل های دانشجویی

ووردکارآموزی نیروگاه شهید رجایی قزوین در85صفحه قابل ویرایش
فهرست
مقدمه
تاریخچه نیروگاه حرارتی شیهد رجایی
قرارگاه نیروگاه
اهداف ساخت نیروگاه حرارتی شهید رجایی
موقعیت جغرافیای نیروگاه
سوخت نیروگاه
آب مصرفی نیروگاه
سیکل نیروگاه بخار
سیستم بای پس فشار قوی (High Press Bypass)
دیاراتور(De aerator)
اومایزر (Economizer)
کندانسور(Condenser)
گلند کندانسور(Gland Condenser)
فشار BFP
بویلر فیدپمپ(BFP)
بوستر پمپ
دیگ بخار (boiler)
سوپر هیتر(Super Heater)
ری هیتر (Re Heater)
سوت بلاور(Soot Blower)
جعبه بخار (Steam chest)
دیزل خانه

انرژی اگر مهمترین رکن اقتصاد نباشد بی شک یکی از ارکان اصلی آن به شمار می رود. در این میان برق به عنوان عالی ترین انرژی جایگاه ویژه ای دارد. به گو نه ای که یک صنعت محسوب می شود. نقش این صنعت محسوب می شود. نقش این صنعت در بر پا داشتن فعالیت های اقتصادی به قدری پشم گیر و تعبیین کننده است که در اکثر کشورها به عنوان صنعت مادر یا مادر صنایع شناخته شده است . به طوری که امروزه انرژی الکتریکی یکی از انرژی های رایج و بسیار متداول شده است و در تمام جهان مورد استفاده قرار می گیرد و مهمترین دلالیش به شرح زیر می باشد:
• انرژی الکتریکی را می توان به راحتی تهیه و کتنرل نمود.
• انرژی الکتریکی را می توان با سرعتی تقریبا برابر سرعت نور منتقل نمود.

خرید فایل

فایل های دانشجویی

پاورپوینت حسابداري پيمانهاي بلند مدت در31صفحه قابل ویرایش
فهرست:
هدف
دامنه کاربرد
تعاریف
پیمان بلندمدت
پیمان مقطوع
پیمان امانی
پیش دریافت پیمان
مبالغ دریافتنی بابت پیشرفت کار
زیان های قابل پبش بینی
درآمد پیمانی
درآمد پیمان
تغییر پیمان
درآمد پیمان ادعا
درآمد پیمان
دریافت های تشویقی
مخارج پیمان
شناخت درامد و هزینه های پیمان
سایر ملاحظات مربوط به شناخت اقلام مرتبط با پیمان
تغییر در براوردها
افشا در ترامه
افشا در صورت سود و زیان
افشا در رویه های حسابداریهدف اين استاندارد تجويز نحوه حسابداري درآمدها و هزينه هاي مرتبط با پيمانهاي بلند مدت در صورتهاي مالي پيمانکار است.
اين استاندارد معيارهاي شناخت مندرج در مفاهيم نظري گزارشگري مالي را جهت تعيين زمان شناخت درآمد و هزينه هاي پيمان به عنوان اقلام صورت سود و زيان بکار مي گيرد. اين استاندارد همچنين، رهنمودهايي را براي اعمال اين معيارها ارائه مي کند.

خرید فایل

فایل های دانشجویی

فهرست مطالب
فرآيندهاي ماشينكاري سايشي
سنگ‌زني 1
سنگ‌زني با تنش كم 5
تيز كردن و تصحيح اندازه 6
متعادل كردن چرخهاي سمباده 8
ايمني در سنگ‌زني 9
‌ماشيهاي سنگ‌زني 10
سنگ‌زني استوانه‌اي 14
سنگ‌زني بدون مرغك 18
‌ماشيهاي ‌سنگ‌زني ابزار گاهي 21
‌سنگ‌زني مسطح 22
‌ماشيهاي ‌سنگ‌زني مسطح 22
‌ماشيهاي ‌سنگ‌زني با تغذية خزشي 25
‌ماشيهاي ‌سنگ‌زني صفحه‌اي 27
چرخها و نوك سمباده‌هاي ساقه دار 29
ورقه‌هاي ساينده 30
كنترل فرآيند سنگ‌زني 31
نكات مهم در طرّاحي ‌سنگ‌زني 35

سنگ‌زني
متداوليرين فرآينده ماشينكاري سايشي سنگ‌زني است. دراين فرآيند دانه‌‌‌‌هاي ساينده به شكل يك چرخ به يكديگر چسبانيده شد‌‌‌هاند. عملكرد يك چرخ سمباده بشدت تابع ماده چسباننده و همچنين آرايش فضايي دانه‌‌‌‌هاي سايند (موسوم به ساختار) آن است.
ساختار چرخ سمباده- چگونگي قرار گرفتن ذرات ساينده نسبت به يكديگر ساختار ناميده مي‌شود. اگر دانه‌ها خيلي نزديك هم باشند "فشرده" و اگر دور از يكديگر باشند "باز" ناميده مي‌شوند. چرخهاي سمباد‌‌‌هاي كه داراي ساختار باز هستند حفره‌‌‌هاي تراشة بزرگتر ولي در عوض لبه ‌‌‌هاي برندة كمتر در واحد سطح دارند. (شكل7-27)
در سنگ‌زني تراشه‌‌‌‌ها‌كوچكند، ولي اصول مكانيزم تشكيل آنها‌ همان فشردن و برش است كه در فصل 21 براي تراشكاري معمولي فات مورد بحث قرار گرفت. در شكل(8-27) تراشه‌‌‌‌هاي فولادي حاصل از فرآيند سنگ‌زني با بزرگ نمايي زياد نشان داده شده است. دراين تراشه‌ها‌ همان ويژگيها پيشاني برش و ساختار لايه‌اي تراشه‌هاي ديگر فرآيندهاي ماشينكاري ديده مي‌شود غالباُ تراشه‌ها‌ آنقدر انرژي حرارتي دارند كه مي‌سوزند و يا در هوا ذوب مي‌شوند. اگر در حين سنگ‌زني از سيال تراشكاري استفاده نشود، تراشه ‌‌‌هاي سوزان بصورت جرقه مشاهده مي‌شوند. در حاليكه در سنگ‌زني سرعت تراش بالاست، مقادير تغذيه و عمق تراش كوچكند و در نتيجه اعداد توان مصرفي ويژه بسيار بالاست. از آنجا كه عمل تراشيدن نسبت به خراشيدن يا ساييدن قطعا‌كارآيي بيشتري دارد. شكستن دانه‌‌‌ها‌ و بيرون آمدن آنها‌ از داخل چسب پديد‌‌‌هاي طبيعي در جهت تيز نگه داشتن دانه‌‌‌‌هاست. باكند شدن دانه‌‌‌ها‌ نيروي تراش بيشتر مي‌شود و تمايل دانه‌‌‌ها‌ براي شكستن يا خارج شدن چسباننده افزايش مي يابد.كنده شدن دانه‌ها با تغيير چسب موسوم به درجه كنترل مي‌شود.
بنابراين درجه به معني اين است كه دانه‌‌‌ها‌با چه قدرتي در چرخ نگه داشته مي‌شوند. در واقع، درجه به دو عامل زير بستگي دارد: 1-استحكام ماده چسباننده 2-مقدار ماده چسباننده به عنوان عامل اتصال دانه‌‌‌ها. عامل دوم در شكل (9-27) نشان داده شده است. معمولاً چرخهاي سمباده متخلخل هستند و دانه‌‌‌ها‌ ساينده با ايستگاههايي از مادة چسباننده در كنار هم نگه داشته مي‌شوند. اگر در يك چرخ سمباده سطح مقطع ايستگا‌‌‌ها بزرگتر باشد نيروي لازم براي شكستن دانه و آزاد كردن آن نسبت به نوعي كه داراي ايستگاه‌‌‌هاي كوچكتر است، بيشتر خواهد بود. اگر نيروي كمي‌براي كندن دانه‌‌‌ها‌ مورد نياز باشد، آنرا نرم مي‌نامند. معمولاً چرخ‌‌‌ها‌ را در يكي از دو طبقه نرم يا سخت طبقه بندي مي‌كنند و معيار آن استحكام كلي چرخ حاصل از استحكام چسب و نحوة توزيع آن در بين دانه‌‌‌ها‌ است.
كنده شدن دانه‌‌‌ها‌ از چرخ بدين معناست كه اندازة چرخ تغيير مي‌كند. نسبت سنگ‌زني "G" بصورت اينچ مكعب ماده برداشته شده به اينچ مكعب ماده سايندة مصرفي تعريف مي‌شود. در سنگ‌زني معمولي نسبت سنگ‌زني در محدوده 20 به 1 تا 80 به 1 است. نسبت سنگ‌زني معياري از فرآورش فرآيند سنگزني است و معياري از مقدار كاري است كه يك چرخ سمباده مي‌تواند در طول عمر مفيد خو دانجام دهد.
يك نمونه متعارف چرخ سمباده با چسب شيشه‌هاي داراي 50 درصد( درصد حجمي) ذرات ساينده، 10 درصد چسب، و 40 درصد حفره است. چگونگي عملكرد چرخ عملكرد چرخ سمباده متأثر از عوامل زير است:
1-نيروي ميانگين لازم براي كندن يك دانه از سطح چرخ(درجة چرخ)
2-اندازة حفره و توزيع آن(ساختار)
3-فاصلة ميانگين دانه‌‌‌‌هاي عمل كننده در سطح چرخ(اندازة دانه)
4-ويژگي‌‌‌هاي دانة ساينده(سختي وتردي)
5-شكل لبة برندة دانه‌‌‌‌ها‌ (زواياي تراشه و انحناي لبة برنده در مقايسه با عمق تراش)
6-عوامل فر‏آينده ( سرعت‌‌‌ها، تغذيه‌‌‌ها، سيالات تراشكاري) و نوع سنگ زني (سطح تخت، استوانه)
سنگ‌زني با تنش كم
در مواردي كه احتمال شكست قطعه در اثر خستگي يا خوردگي تحت تنش وجود دارد، لازم است فرآيند‌‌‌هاي متداول سنگ‌زني با روش‌‌‌هايي كه تنش‌‌‌هاي كمتري ايجاد مي‌كنند جايگزين شود.(شكل10-27).اين منظور با بكارگيري چرخ سمباده‌‌‌‌هايي از درجة نرمتر، كاهش سرعت سنگ‌زني و نرخ تغذيه به داخل، و استفاده از سيالات تراشكاري فعال از نظر شيميايي مانند روغن گوگرد يا در آب، برآورده شده است.اين روش‌‌‌ها مستم افزودن مكانيزم سرعت متغيّر به ماشين سنگ‌زني است.
معمولاً براي سنگ‌زني سطحي با اين روش تن‌‌‌ها‌ در حدود 005/0 تا 01/0اينچ از مادة قطعه كار برداشته مي شود زيرا عمق تخريب سطح در سنگ‌زني معمولي يا ماشينكاري نادرست 005/0 تا 007/0 اينچ است. فولاد‌‌‌هاي با استحكام بالا، نيكل مقاوم در مقابل حرارت، آلياژ‌‌‌هاي با پاية كبالت، و آلياژ‌‌‌هاي تيتانيم بويژه در مقابل تغيير شكل‌‌‌هاي سطحي حساس هستند و مشكل ترك خوردن پس از سنگ‌زني در آن‌‌‌ها‌وجود دارد.

خرید فایل

فایل های دانشجویی

پاورپوینت دانه های روغنی در40صفحه قابل ویرایش
فهرست:
دانه‌های روغنی
کا و خردل

گونه‌ها و نام‌های عمومی
طبقه بندی رقم‌ها
ویژگی اصلی در شناسایی رقم‌ها
محصول بذری
قرنطینه :
کشت قبلی
علفهای هرز مشکل ساز
کاشت و داشت محصول
برداشت
بذر بعد از برداشت
خشک کردن
بوجاری بذر
رقم‌های مصنوعی
شاه‌دانه
تخمه‌ی کدو
تخم کتان
جوانه‌ی گندم
دانه‌های روغنی دیگر
آشنايي با دانه سويا و اثر آن بر كيفيت خمير و نان
بادام زمینی بادام زميني Peanut
خواص داروئي
کنجد و فرآورده‌هایش
کنجد؛ مسافری از هند
خواص کنجد
تركیبات شیمیایی
خواص درمانی
آفتابگردان‌
كا
گلرنگ‌
بطور کلي دو نوع بادام وجود دارد
دانه‌های روغنی، به منظور استخراج روغن از دانه آن‌ها پرورش می‌یابند؛ ولی به‌عنوان منبع باارزش پروتئین نیز مطرح هستند و بقایای محصول بعد از روغن‌کشی بدین منظور بکار می‌رود. هم روغن و هم کنجاله به‌همان اندازه اهمیت داشته و احتیاج به‌تجزیه‌های ویژه دارند که دقت در خلوص دانه رقم (کولتیوار) اهمیت دارد. ناخالصی بسیار کمی با سایر مواد ژنتیکی ممکن است کیفیت روغن به‌دست آمده را بشدت پایین آورده و یا کنجاله تولیدی از آنها حاوی مواد سمی باشد. بنابراین پرورش‌دهندگان بذر می‌بایست دقت ویژه‌ای برای جلوگیری از آمیزش یا آلودگی منابع نامناسب گرده داشته‌باشند.

خرید فایل

فایل های دانشجویی

تبیین موضوع و مسأله
اهداف تحقیق
فرضیه ها
متغیرهای تحقیق
نوع تحقیق
روش تحقیق
قلمرو تحقیق
روش جمع آوری اطلاعات
روش تجزیه و تحلیل
ضرورت انجام تحقیق
تعریف واژه های تحقیق
مبانی نظری تحقیق
تاریخچه وسوابق مسأله تحقیق
اصول حاکم بر بیمه های بازرگانی
تقسیم بندی انواع بیمه
تبلیغات و اگهی ها
تبلیغات بازرگانی
اهداف تبلیغات بازرگانی
اصول تبلیغات
شرایط اثر بخشی تبلیغات
اثرات اجتماعی و اقتصادی تبلیغات
مراحل بوجود آوردن ارتباطات مؤثر
مزایای تبلیغات
بازاریابی بیمه های زندگی
عوامل تشکیل دهنده بازار ویا اصطلاحاً مکعب بازار
بازارآگاه
قابلیت جذب بازار
اهداف بازاریابی
تحقیق و بررسی در بازار بیمه زندگی
روش جمع آوری اطلاعات
حق بیمه
خسارت
تحولات بیمه های زندگی در سال 1373
عملکرد صنعت بیمه در رشته های بیمه زندگی در سال 1373
بیمه های زندگی در سال 1374
جدول عملکرد سال 1374 صنعت بیمه کشور در رشته بیمه زندگی
بیمه های زندگی در سال 1375
بیمه های زندگی در سال 1376
روش بررسی میدانی
اطلاعات جمع آوری شده از طریق پرسشنامه
روش های آماری و تجزیه تحلیل اطلاعات
روش بررسی میدانی
اطلاعات جمع آوری شده از طریق پرسشنامه
روش های آماری و تجزیه تحلیل اطلاعات
بررسی فرضیه های تحقیق بر اساس روش های آماری
خلاصه نتایج آزمون فرضیه های تحقیق
خلاصه تحقیق , نتیجه گیری ,یشنهادات
پیوست
فهرست منابع ومأخذ

خرید فایل
مقاله بررسی تبلیغات تجاری در رشد فروش بیمه های زندگی در ایرانتحقیق بررسی تبلیغات تجاری در رشد فروش بیمه های زندگی در ایرانپروژه بررسی تبلیغات تجاری در رشد فروش بیمه های زندگی در ایرانتحلیل بررسی تبلیغات تجاری در رشد فروش بیمه های زندگی در ایرانورد بررسی تبلیغات تجاری در رشد فروش بیمه های زندگی در ایرانوورد بررسی تبلیغات تجاری در رشد فروش بیمه های زندگی در ایرانرشد فروش بیمه های زندگی در ایرانرشد فروش بیمهرشد فروش بیمه های زندگیایرانبررسی تبلیغات تجاریتبلیغاتتبلیغات تجاریبررسی تبلیغا

فایل های دانشجویی

پاورپوینت اشعه درمانی در13صفحه قابل ویرایش

فهرست:
اشعه درمانی چيست؟
تعریف
عوارض جانبی
آزمونهای تشخیص
 درمان
مراقبت منزل
بافت‌های واکنش‌دهنده به اشعه
بافت‌های مقاوم به اشعه شامل


تعریف : اشعه درمانی استفاده از اشعه گاما برای از بین بردن سلولهای سرطانی به صورت کاهش دادن سرعت تقسیم میتوزی یا صدمه تولید DNAسلولها است که در نهایت حجم تومور را کاهش می دهد . انواع مختلف روشهای اشعه درمانی شامل : درمانهای خارجی، براکی تراپی یا درمان از طریق کاشتن مواد اشعه زا در بدن، درمان با مواد رادیواکتیو نظیر ید 131 ، ترمو رادیوتراپی داخلی و درمانهای توام از روشهای فوق می باشد .

خرید فایل

فایل های دانشجویی

فهرست مطالبمقدمه و تاريخچه شركت كارخانجات صنعتي ملاير

مشخصات واحد توليدي :

الف ـ زمين و ساختمانها
ب ـ پرسنل
خط مشي و اهداف كيفيتي «شركت كارخانجات صنعتي ملاير»
شرح كلي در مورد محصولات توليدي
1 – واحد مصنوعي

مزاياي نخ‌هاي پلي‌پروپيلن
مشخصات كلي
2 – واحد طناب فولادي

كاربرد طنابهاي فولادي

3) واحد توري بافي4 – واحد سيم و استرندسازي

امكانات آزمايشگاهي و كنترل تجهيزات
تعريف موضوع از ديدگاههاي مختلف ؛
روش‌هاي دستيابي به كيفيت برتر
«فرآيند كنترل كيفيت»

فرآيندهاي سه گانه مديريت
اهداف مطالعاتي
تاريخچه كنترل كيفيت و استاندارد ايران
فرضيات تحقيق
محدوديتهاي تحقيق
فرآيند
چگونگي جمع آوري داده براي كنترل
1-1 هدف از جمع آوري داده‌ها:

نحوه جمع آوري داده براي هدف هاي گوناگون
فعاليتهاي كنترل كيفيت :

فعاليت‌هاي كنترل كيفيت و انواع آن


«مقدمه و تاريخچه شركت كارخانجات صنعتي ملاير»

در ارديبهشت ماه 1354 شركتي بنام برايدون فرهنگ با سرمايه 400 ميليون ريال تأسيس شد كه 35% سهام به شركت انگليسي برايدون و 65% مابقي متعلق به سهامداران ايراني بوده است نام اين شركت در سال 1356 به شركت كارخانجات توليدي و صنعتي طناب و سيم فولادي ايران تغيير يافت و پس از انقلاب در بهمن ماه 1361 بدليل داشتن سهامدار خارجي اين شركت مشمول لايحه 38/67 گرديد و مديريت آن از سوي وزارت صنايع به بانك صنعت و معدن واگذار گرديد. متعاقباً در 1/2/69 اين كارخانه به شركت كارخانجات صنعتي ملاير كه توسط بانك صنعت و معدن در همان سال تأسيس شده فروخته شد. اين شركت به منظور توليد و ساخت انواع سيمهاي فولادي پركربن، استرند و مفتول پيش تنيده بتن، انواع طنابهاي فولادي، توري حصاري باروكش PVC و همچنين انواع طنابهاي مصنوعي و نخهاي كشاورزي و بسته بندي از مود پلي پروپيلن تأسيس گرديد. سرمايه اين شركت طي چند مرحله تغيير يافت و بالاخره در تاريخ 8/2/75 به مبلغ 5200 ميليون ريال افزايش يافت و سهامداران عمده شركت، بانك صنعت و معدن 56% و 66 و شركت سرمايه‌گذاري صنعت و معدن 25% و 18 و بقيه سهام متعلق به سهامداران جزء مي‌باشد.
اعضاء هيئت مديره شركت از طرف بانك صنعت و معدن تعيين مي‌گردد و در حال حاضر آقايان غفور گرشاسبي، كورش جبارنيا، مسعود اصفهاني، حميدرضا كوشافش، ناصر سيفان اعضاء هيئت مديره و آقاي مهندس غفور گرشاسبي مدير عامل شركت مي‌باشد.
مشخصات واحد توليدي :

مكان احداث كارخانه شهرستان ملاير ـ كيلومتر دو جاده اراك
دفتر مركزي : تهران خيابان مفتح شمالي ـ نرسيده به چهار راه زهره پلاك 366.
الف ـ زمين و ساختمانها
متراژ زمين : حدود 10 هكتار

مساحت واحد توليدي مصنوعي 6/3288 مترمربع

مساحت واحد توليد سيم و استرند سازي 8/1276 مترمربع

مساحت واحد توليد طناب فولادي 8/5119 مترمربع

مساحت انبار مواد اوليه 1620 مترمربع

مساحت انبار قطعات 576 مترمربع

مساحت انبار محصولات 1500 مترمربع

مساحت ساختمان اداري 77/1044 مترمربع

ب ـ پرسنل
پرسنل توليد 61 نفر

پرسنل فني 22 نفر

پرسنل اداري و خدماتي 53 نفر

پرسنل كنترل كيفيت 5 نفر

نيروي متخصص 12 نفرخط مشي و اهداف كيفيتي «شركت كارخانجات صنعتي ملاير»
شركت كارخانجات صنعتي ملاير فعاليتهاي خود را از سال 1354 در زمينه توليد انواع طنابهاي مصنوعي و نخ‌هاي كشاورزي از نوع پلي‌پروپيلن، طنابهاي فولادي، سيم‌هاي فنري پر كربن، استرند و سيم‌هاي كربندار جهت قطعات بتوني پيش تنيده، و همچنين انواع توري حصاري روكشدار و گالوانيزه و ساير فرآورده‌هاي ديگري كه به نحوي از انحاء در ارتباط با توليدات مذكور باشد تأسيس گرديد.
در اين راستا مديريت شركت با تشويق پرسنل و جلب مشاركت آنها در تصميم‌گيري‌ها، هدايت و مديريت فرآيندهاي سازماني را بر عهده داشته و تمامي تلاش خود را در افزايش كارائي و بهبود مستمر بكار مي‌گيرد.
شركت كارخانجات صنعتي ملاير از طريق بكارگيري سياستهاي فوق در حصول به اهداف كيفي زير زمينه دستيابي به اهداف استراتژيك را فراهم مي‌نمايد:

ـ افزايش سطح كيفي محصولات

ـ افزايش بهره‌وري كاري در توليدات محصولات

ـ تحويل به موقع

ـ افزايش رضايت مشتريان

ـ افزايش ميزان فروش

شركت كارخانجات صنعتي ملاير در تصميم‌گيري‌هاي خود اصل واقعيت‌گرايي را مورد توجه قرار داده و سعي در برقراري ارتباطات متقابل و سودمند با تأمين كنندگان و ساير ذينفعان دارد و با توسعه آموزش، تأمين و بهسازي منابع سعي در بهبود اثربخشي سيستم وجود دارد.

خرید فایل

فایل های دانشجویی

پاورپوینت جوشکاری لیزری در 37 صفحه قابل ویرایش و دارای 3کلیپ
فهرست
تاریخچه
اشنایی با لیزر
لیزر دی اکسید کربن
لیزرهای دیودی
لیزر هلیوم - نئون
جوشکاری با لیزر
اصول كار و انواع ليزرهاي مورد استفاده در جوشكاري
اصول جوشکاری لیزر
مقایسه با روش های سنتی
کاربرد جوشکاری لیزر در موقعیت بالای سر overhead
کاربرد های جوشکاری لیزر
مزایا و معایب جوشکاری لیزر

کلمه لیزر laser) ) در واقع از حروف نخست کلما ت
Light Amplification by stimulated Emission of Radiation
که به معنی تقویت نور توسط گسیل القایی تابش است، گرفته شده است.
انیشتین در 1917 میلادی نظریه گسیل القایی را بیان داشت و روابط مشهور جذب و نشر را به جهان عرضه نمود. بر پایه این تئوری چهل سال بعد ، تاونز و همکاران او ، نخستین تقویت کننده گسیل القایی را با بکار گیری آمونیاک مورد آزمایش قرار داده و سیستمی‌ به اسم میزر پدید آو ردند که در فرکانس کار 2.3X1011Hz می‌کرد

خرید فایل

فایل های دانشجویی

پاور پوینت تاریخ فرانسه در 28 صفحه قابل ویرایش
فهرست:
تاریخ فرانسه
ت
تقسیمات کشوری
مروونژی‌ها
کارولنژی‌ها
کاپتی‌ها
فرانسه در قرون وسطی
کمون پاریس
پس زمینه
ظهور و قدرت گیری کمون
تهاجم
پایان


فرانسه با عنوان رسمی جمهوری فرانسه کشوری است واقع در اروپای غربی؛ فرانسه بزرگ‌ترین کشور اروپای غربی است. این کشور با کشورهای بلژیک، لوکزامبورگ، آلمان، سوئیس، ایتالیا، آندورا و اسپانیا مرز زمینی مشترک دارد.

خرید فایل

فایل های دانشجویی

مقاله آثار تاريخي قزوينمقدمه :
سپاس پروردگار را كه انسان را از خاك بي جان آفريد و به او نطق و بيان عطا فرمود – به انسان نوشتن آموخت تا او بتواند ميوه بستان انديشه هاي خود را به كام مشتاقانش بچپشاند و نغمه هاي جانبخش وجود را به گوش ايندگان برساند .
سرزمين قزوين با پيشينه اي در عرصه هاي علم ، فرهنگ ، انديشه و داراي قدمتي ديرينه است و نشانه هاي تمدن 9000 سال پيش از ميلاد درادر خود نهان دارد كه با پيدايش اسلام در ايران موقعيت و اهميت بسزادي يافت و مهد پرورش علوم اسلامي از جمله حديث ، تغيير فلسفه ، عرفان ، كلام فقه ، نجوم و ادب قرار گرفت و تا عصر حاضر اين روند ادامه يافت .
ظهور چهره هاي نامداري همچون ميرزا حسين خان سهپسالار قزويني «صدراعظم» يسد اشراف الدين حسيني قزيويني « نسيم شمال » عارف قزويني ، علي اكبر دهمزا ، علامه محمد قزويني . حجت الاسلام سيد علي اكبر ابوترايي ، شهيدان محمد علي رجايي و عباس بابايي و در اين خطه به چشم مي‌خورد كه از تاريخ و فرهنگ ايران اسلامي حكايت مي‌كند .

خرید فایل

فایل های دانشجویی

مقاله آب بند هانقش آب بند ها(cut off) در شالوده , جلوگير ي از حركت كامل آب و يا دست كم طولاني كردن مسير آب مي باشد كه در اين مورد از فشار تخريبي زه كاسته مي گردد و به هر حال دبي كلّ زه كاهش مي يابد . در اين فصل به طور عمومي و خلاصه در مورد انواع معمول روش هاي آب بندي توضيح داده مي شود.

خرید فایل

فایل های دانشجویی

مقاله استاندارد ایزو در12 صفحه قابل ویرایش
فهرست:
همه چیز درباره استاندارد ایزو
نتيجه گيرياگر زمینه حرفه ای شما به صنعت یا تولید مربوط باشد ممکن است پرسشهایی همچون پرسشهای زیر برای شما نیز مطرح شده باشند.
چه ارتباطی میان دریافت گواهینامه استاندارد و پیاده سازی سیستم موفق مدیریت کیفیت وجود دارد ؟
چرا برخی سازمانها پس از دریافت گواهینامه استاندارد دچار افت کیفیت در محصولات یا خدمات می شوند ؟

خرید فایل

فایل های دانشجویی

پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 30 سود هر سهم در26صفحه قابل ویرایش
فهرست:
دامنه کاربرد
تعاريف
سود پايه هر سهم
تعيين ميانگين موزون تعداد سهام عادي
انتشار حق تقدم خريد سهام
سود تقليل يافته هر سهم
سهام عادي بالقوه تقليل دهنده
تجديد ارائه
نحوه ارائه


اين استاندارد بايد توسط واحدهاي تجاري كه سهام عادي يا سهام عادي بالقوه آنها به عموم عرضه شده يا در جريان عرضه عمومي است، بكار گرفته شود.

در مورد واحد تجاري اصلي كه صورتهاي مالي تلفيقي و صورتهاي مالي جداگانه را با هم ارائه مي كند، اامات افشاي اين استاندارد تنها بايد برمبناي اطلاعات تلفيقي ا عمال شو د .
چنانچه واحد تجاري علاوه بر

خرید فایل

فایل های دانشجویی

مقاله انگيزش در محيط كار
انگيزه را اين گونه تعريف مي كند:
ميل به كوشش فراوان در جهت تامين هدفهاي سازمان به گونه اي كه اين تلاش در جهت ي برخي از نيازهاي فردي سوق داده شود.
يكي از فعاليتهاي مدير اين است كه موجبات انگيزش كاركنان را در سطح بالايي از عملكرد فراهم سازد بدين معني كه اطمينان يابد كه افراد كار مي كنند بطور منظم سر كار حاضر مي شوند و سهم مثبتي در رسالت سازمان دارند عملكرد شغلي به توانايي محيط و همچنين انگيزش مرتبط است. (محمد زاده – مهروژان ، 1375 ،121-120)
انگيزه بعنوان يكي از فرآيندهاي ي نياز به حساب مي آيد اين مطلب در شكل زير ارائه شده است.
نيازهاي نشده تنش حركت رفتار كوششي نيازهاي شده كاهش تنش

خرید فایل

فایل های دانشجویی

مقاله بررسی رابطه نگرش به شیوه های فرزند پروری وخلاقيت دانش آموزان دوره اول متوسطه پسرانه شهرستان آوج در17صفحه قابل ویرایش

عنوان دقیق پژوهش
واژگان کلیدی پژوهش
بيان مساله ی پژوهش
پیشینه پژوهش
اهداف پژوهش
سئوال یا فرضيه های پژوهش
تعریف اصطلاحات و متغیرهای پژوهش
روش و روش شناسی پژوهش

جامعه و نمونه آماری پژوهش
روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه
آمار
روش های تحليل داده های آماری
منابع و مراجع


ويليام جيمز ( 1911) ميگويد"نیروی ابتکار مخترعان بزرگ و کوچک است که بشریت را تکان داده ، دیگران فقط تقليد مي كنند ابتکار یگانه عامل موثر در پیشرفت انسان است نوابغ راه را نشان میدهند و طرحهائی تنظیم میکنندکه عامه مردم می پذیرند و از آنها پیروی میکنند " (ميناكاري، 1368، ص71) . به نظر پستالوژی برترین مقصد تربیت آماده کردن انسان برای استفاده از توانائیهای خدادی است (مویدنیا،1384،ص 163). به عقیده سی تی مورگان و همکارانش ، خلاقیت و نوآوری و توانائي حل مسئله در بالاترین سطح فعالیتهای شناختی انسان قرار دارند و ایجاد توان خلاقیت و حل مسئله در یادگیرندگان از ارزشمندترین غایتهای پرورشی و فرهنگی می باشد زیرا تنها از راه ایجاد این توانائیهاست که می توان افراد را برای مقابله با شرائط سخت و متغییر زندگی و موقعیتهای جدید که مرتبا با آن روبرو می شوند ، آماده کرد . با درک چنین حقیقتی است که کوفی عنان دبیرکل وقت سازمان ملل متحد می گوید " هیچ چیز باشکوهتر از فراهم آوردن شرایط بهبود زندگی انسانها نیست این مهم میسر نیست مگر با ابتکار

خرید فایل
بررسی رابطه نگرش به شیوه های فرزند پروری وخلاقيت دانش آموزان دوره اول متوسطه پسرانه شهرستان آوجمقاله بررسی رابطه نگرش به شیوه های فرزند پروری وخلاقيت دانش آموزان دوره اول متوسطه پسرانه شهرستان آوجتحقیق بررسی رابطه نگرش به شیوه های فرزند پروری وخلاقيت دانش آموزان دوره اول متوسطه پسرانه شهرستان آوجتحلیل بررسی رابطه نگرش به شیوه های فرزند پروری وخلاقيت دانش آموزان دوره اول متوسطه پسرانه شهرستان آوجپروژه بررسی رابطه نگرش به شیوه های فرزند پروری وخلاقيت دانش آموزان دوره اول متوسطه پسرانه شهرستان

فایل های دانشجویی

مقاله بررسی آسانسورتاریخچه صنعت آسانسور:
صنعت آسانسور جهان از زمانی كه با نیروی برق كار می‌كند قدمتی یكصد و پنجاه ساله دارد هر چند عمر بالابر‌ها در جهان به بیش از ده هزار سال می‌رسد و اولین چرخ چاه خود از اولین بالابرها بوده است. مهمترین شركت‌های تولید آسانسور در جهان اوتیس و شیندلر با قدمتی حدود یكصدوپنجاه سال می‌باشند.

آسانسورهای هیدرولیکی :
مفهوم کارکرد یک آسانسور به طور باور نکردنی ساده است. آسانسور فقط یک قسمت کوپه مانند است که به یک سیستم لیفتینگ و بلند کردن متصل شده است. البته آسانسورهای مدرن برای حمل مسافر یا بار جزئیات بیشتری دارند . آن ها برای گذاشتن و برداشتن وزن های قابل توجه به سیستم های مکانیکی پیشرفته تری نیاز دارند. بعلاوه آن ها برای حرکت نرم و بی تکان و همچنین مطمئن به سیستم های کنترل وایمنی احتیاج دارند.
امروزه دو نوع اصلی و رایج از آسانسور مورد استفاده است :

خرید فایل

فایل های دانشجویی

پاورپوینت ارتباط میان سیستم های داخلی و خارجی در6صفحه قابل ویرایش

ارتباط میان سیستم های داخلی و خارجی
هومنز اظهارمی کند که رفتار اجتماعی از سه عامل تشکیل شده است.
فعالیت ها:آن هایی هستند که مردم انجام می دهند.
تعاملات:همکاری میان دونفر می باشد.
احساسات:به حالت های درونی افراد بر می گردد.

خرید فایل

فایل های دانشجویی

مقدمه :
در اين فصل ، ما نحوة توسعة يك سيستم خبره قانونمند زنجير كردن رو به جلو را در نظر مي گيريم . براي نمايش فرآيند ، ما يك مسئله كوچك را در تشخيص هاي اتومبيل در نظر مي گيريم و مراحل اصلي را بازنگري مي كنيم . هنگامي كه اين مثال را توسعه مي دهيم ، يك رابط گرافيكي ديناميك حاوي اشياي گرافيكي است كه به كاربر اجازه مي دهد تا عمليات يك سيستم خبيره را مشاهده و كنترل كند . كليد طراحي رابط خوب و سازگاري مي باشد . براي هر صفحه نمايش ، موضوع مشابهي بايد در همان محل ها قرار داده شود .
تمرينات :
علت ترجيح روش زنجير روبه جلو نسبت به روش زنجير رو به عقاب را براي مسائلي كه راه حل هاي احتمالي زيادي دارند ، شرح دهيد چرا رديابي حالت حل مسئله امري با ارزش است يك راهنماي رفع عيب مكانيك ماشين را تهيه كنيد و قوانين را براي مسائل توسعه از قبيل سيستم احتراق ، سيستم سوخت رساني و غيره يك سيستم زنجير كردن به جلو را براي كمك به كاربر طراحي نماييد تركيب بندي رايانه يك وظيفة طراحي است كه معمولاً مؤلفه هاي گوناگون را در نظر مي گيرد مثلاً انتخاب فرآيند ، انتخاب RAM ، انتخاب هارد درايو و غيره . يك سيستم زنجير رو بجلو را براي انجام اين كار تركيب بندي ، طراحي كنيد در مسئله اخير ، تناقضاتي ممكن است در انتخاب مؤلفه ها رخ دهد . مثلاً يك انتخاب RAM كه نيازهاي مسئله را تامين مي كند ممكن است با يك انتخاب پردازندة قبلي ، ناسازگار باشد . چگونه شمكا اين تناقضات بالقوه را ذكر مي نماييد . اشياي گرافيكي مختلفي را شرح دهيد كه بتواند در يك رابط بكار رود تا كاربر را با سيستم خبره آشنا نمايد و شيوه هاي كنترل سيستم را نيز بياموزد يك رابط گرافيكي را طراحي كنيد كه دربارة دما در واكنش هسته اي در يك نيروگاه ، سوال كنيد . همچنين رابط بايد حالت فعلي نيروگاه هسته اي را نمايش دهد ، مثلاً ، حالت عملياتي ، فشار ، وضعيت هاي ميله و غيره . نحوة پاسخ دهي دماي فراهم شده توسط كاربر مي تواند بر روي شرح اين پارامتر در پايگاه دانش ، تاثير بگذارد .
براي بسياري از مسائل تشخيصي ، مثلاً تعمير اتومبيل ، تعمير ساعت و غيره ، كتابچه راهنماهايي وجود دارند كه مي توانند به رفع عيب كردن مئله كمك نمايند . اگر صنايع كتابچه هاي رفع عيب را براي كمك به تكنسين ها در ترميم تجهيزات شان كمك مي نمايد . اين كتابچه ها ،ؤ يك سري آزمايشات گام به گام را براي جدا كردن مسئله ، ارائه نمايند . اگرچه اين كتنابچه ها ، منبع با ارزش اي از اطلاعات ارائه مي كنند ، ولي آنها داراي كمبودهايي نيز مي باشند . اولاً ، كتابچه راهنما بايد فوراً فراهم باشد . اين امري مهم است . بويژه اگر ترميم (تعمير) بايد با سرعت انجالم شود ، مانند يك كارخانه كه ماشين آلات مي تواند پرهزينه باشد . متاسفانه ، اغلب سازمان ها اگرچه صدها كتابچة راهنماي تعمير را نگهداري مي كنند ، كار دشوار تعمير را بدرستي انجام نمي‌دهند . ثانياً راهنما بايد در دسترس باشد . اكثر راهنماها از خواننده مي‌خواهند تا آزمايش اي را انجام دهند و سپس او را به بخش هاي ديگري از راهنما بر اساس نتايج‌ازمايش ارجاع مي دهند . اين امر مي تواند كاري خسته كننده براي خواننده باشد كه در جستجو موضوع صحيح است . ثانياً ، كسي بايد كتابچة راهنما را حفظ كند . وقتي اطلاعات جديد فراهم مي شود ، بايد به كتابچه راهنما اضافه گردد . ويرايش يك كتابچه راهنماي موجود ممكن است به ابهام كاربرد آن بيافزاد . اغلب يك كتابچه راهنماي كاملاً جديد بايد توليد شود .
بدليل مشكلاتي از اين قبيل در رابطه با كتابچه هاي راهنماي تعمير ، سازمانها به سيستم هاي خبره براي كمك روي آورده اند . كتابچة راهنما به صورت الكترونيك مي تواند به كاهش مشكلات موجود كمك كند . توانايي تصميم‌گيري سيستم خبره ، امكان دنبال كردن يك توالي آزمايش را براي كاربر امكان‌پذير مي سازد . بالاخبره ، از آنجايي كه دانش يك سيستم خبره مي تواند به آساني اصلاح شود ، وظيفة نگهداري اطلاعات راهنما ، آسان مي شود .

خرید فایل

فایل های دانشجویی

مقاله کارآموزی شرکت جمع ساز در138صفحه قابل ویرایش
فهرست

معرفی کارخانه: 4
واحد تزریق 7
معرفی مواد های مصرفی : 8
تست آبندی وتست الترا ( جوش وذوب به وسیله انرژی واستهلاک ) 31
ضایعات 32
دایکاست 33
BMC 34
واحد آسیاب 35
رنگ پودری 46
واحد هارد کوتینگ ( پوشش دهی سخت ) 48
واحد کنترل ابعادی 53
خط خطر تیبا: 70
خط چراغ جلو 206 77
خط چراغ جلو پراید 131 85
چراغ خطر RD 94
چراغ خطر L90 99
ترمز سوم پژو پارس 104
چراغ مه شکن سمند 120
زمان سنجي پيشرفته 127
انجام زمانسنجی به روش mini most برای خط مونتاژ تیبا : 139معرفی کارخانه:
شرکت مهندسی صنعت وتولید جمع ساز در سال 1367 تاسیس وآغازبکار کرد و در سال1379 محل کارخانه به شهرستان نظرآباد –شهرک صنعتی سپهر خیابان خرداد غربی بصورت مالکیت خصوصی انتقال یافت و با تصویب وزارت صنایع در پروژه تولید چراغهای اولین خودرو ملی وپژوپارس به افزایش ظرفیت تولید وایجاد واحد تحقیق وتوسعه پرداخت.
درسال1389کارخانه در راستای ایجاد صنایع سبز اقدام به ایجاد تصفیه خانه برای پسماندها نمود که لوح تقدیر نیز از سازمان محیط زیست استان دریافت نمود.
شرکت جمع ساز افتخار دارد که طراح وسازنده محصولات چراغ ماشین برای بازارهایOES , OEM و تامین خدمات به فروشنده می باشد.تولید با کیفیت بالا.قیمت مناسب. ظرقیت تولید بالا وارسال بموقع کالا مارا یکی از بزرگترین تولیدکنندگان چراغ خودرو درایران ساخته است.
همچنین این شرکت ماموریت دارد از طریق تمرکز بر آخرین تکنولوزی و دانش روز دنیا محصولاتی با ویژیگی های بالا وظاهری قابل توجه برای جلب رضایت وانتظارات مشتری معرفی نماید.
باتوسعه واحدهای تحقیق و توسعه(R&D) آزمایشگاههای دقیق مهندسی وباتکیه برتحقیق وپژوهش تیم متخصصین خود وراه اندازی واحد پیشرفته قالبسازی قادر به اجرای کلیه پروژه های تکوین محصول تضمین وتامین در زمینه سیستم های روشنایی خودرو گردیده است همواره بهترین محصولات در سطح برندهای جهانی با نیاز مصرف در ایران انتخاب وارایه مینماید.

خرید فایل

فایل های دانشجویی

پاورپوینت تحلیل فضای شهری شهر فلورانس در39 صفحه به همراه عکس و اسلاید انگلیسی قابل ویرایش
فهرست:
مقدمه

آشنایی با فلورانس

دیدنی های شهر فلورانس

davood

Palazzo Vecchio

Palazzo Vecchio

battistero

Santa Maria del Fiore

signoria piazza

signoria piazza

pallazzo museo del bargello

old pount

santa maria novella

تاریخچه

آثار تاریخی

صومعه معروف دومو

میدان سنت کروکه شهر فلورانس

میدان جمهوری شهر فلورانس

تحلیل یک اثر معماری

کلیسای دومو دی سانتا

تصاویر

موزه

جمعیت

طبیعت

حمل و نقل

ابعاد تاریخی و فرهنگی

دانشگاه

Florence

History

Roman origins

Second millennium

Middle Ages and Renaissance

منابع


مقدمه


یکی از شهرهای تاریخی و بسیار زیبا در کشور ایتالیاو در ساحل رود آرنو قرار گرفته است ایتالیایی ها به این شهر فیرنزه هم می گویند که اززبان ایتالیایی قدیم آمده که «فیرنزا » بوده است . این شهر مرکز منطقه توسکانی و استان فلورانس است .فلورانس را ژولیوس، سزار امپراتور نامدار دوم در سال 59 بیش از میلاد نهاد . شهر فلورانس از سال1865 تا 1870 میلادی پایتخت پادشاهی ایتالیا نیز بوده است . در قرون وسطی فلورانس مرکز تجارت و امور مالی اروپا بود و بعد ها رنسانس ایتالیا، از این شهر آغاز شد فلورانس دارای بیش از چهل موزه و نگارخانه هنری است و در میدان دومئو می توان آخرین مجسمه ساخت میکل آنژ( مجسمه ساز مشهور ایتالیایی ) را مشاهده کرد . کلیسای سانتا کروچه ( صلیب مقدس ) نیز یکی دیگر از شاهکارهای هنری شهر فلورانس محسوب می شود که میکل آنژ در آنجا دفن شده است .

خرید فایل
تحلیل فضای شهری شهر فلورانسپاورپوینت تحلیل فضای شهری شهر فلورانستحقیق فضای شهری شهر فلورانسپروژه فضای شهری شهر فلورانسپروژه تحلیل فضای شهری شهر فلورانستحقیق تحلیل فضای شهری شهر فلورانسفضای شهری شهر فلورانسپاورپوینت فضای شهری شهر فلورانسشهر فلورانسپاورپوینت تحلیل شهر فلورانسپاورپوینت تحلیل فلورانسپاورپوینت معماری شهر فلورانسپاورپوینت معماری فلورانسپاورپوینت شهرسازی شهر فلورانستحلیل شهر فلورانستحلیل فلورانسمعماری شهر فلورانسمعماری فلورانسشهرسازی شهر فلورانسشهرسازی فلورانس

فایل های دانشجویی

ورد انتخاب،انتصاب و تغيير مديران( تجارب كشورهاي فرانسه، ژاپن، انگليس ، آمريكا و كره جنوبي) در110صفحه قابل ویرایش

فهرست مطالب:

پيش‌گفتار

1) مقدمه:

2) وضعيت راهبردي نظام شايسته سالار

اهداف

ويژگي‌هاي نظام شايسته سالاري مطلوب

روند مطلوب انتخاب و انتصاب مديريت

مومات نظام انتخاب و انتصاب مديران

فرايند شايسته سالاري.

3) مديران شايسته در نظام جمهوري اسلامي ايران

1- جايگاه مديريت

2- ويژگي‌هاي شغلي و نقشهاي مديران

3- خصوصيات و ويژگي‌هاي فردي مديران

4-توانايي‌هاي مديران.

5- مهارتهاي مديران

6- شايستگي‌هاي مديريتي

7- جمع‌بندي

8- كشف متغيرهاي انتخاب و پرورش مديران درايران

4- مطالعات تطبيقي

شيوه استخدام و ارتقاء در فرانسه

شايسته سالاري در ژاپن

شيوه استخدام و ارتقاء در انگليس

نظام استخدام و ارتقا در آمريكا

نظام شايسته‌سالاري در كره جنوبي

5)جداول

6)منابع

پيش‌گفتار

در دهه‌هاي اخير، مديريت به عنوان يكي از مهمترين عناصر توسعه به شمار آمده و در ارزيابي و مقايسه كشورهاي در حال توسعه، بررسي الگوها و شيوه‌هاي مديريت نيز مورد توجه قرار گرفته است. تغييرات وسيعي كه در نقش دولت‌ها به وقوع پيوسته، دولتها را عملاً با رويكردهاي جديد روبرو ساخته كه نتيجه قطعي آن تغيير موقعيت نسبي دولت‌ها بوده است.

بطور كلي نظام اداري هر حكومتي مبين نگرش دولت به نحوه اداره و مديريت كشور مي‌باشد و نقش نظام اداري در ساختارهاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي و تأثير آن در تحقق اهداف نظامهاي كلان جامعه به اندازه‌اي تعيين كننده است كه بدون داشتن نظام اداري كارآمد و اثربخش، دست يازيدن به اهداف فوق عملي نيست. از اينرو كشورهاي مختلف، اصلاح نظام اداري و بهبود مديريت را به عنوان پيش‌نياز اصلي توسعه و يك هدف اساسي پيگيري مي‌نمايند.

خرید فایل
انتخاب،انتصاب و تغيير مديران( تجارب كشورهاي فرانسه، ژاپن، انگليس ، آمريكا و كره جنوبي)مقاله انتخاب،انتصاب و تغيير مديران( تجارب كشورهاي فرانسه، ژاپن، انگليس ، آمريكا و كره جنوبي)تحقیق انتخاب،انتصاب و تغيير مديران( تجارب كشورهاي فرانسه، ژاپن، انگليس ، آمريكا و كره جنوبي)پروژه انتخاب،انتصاب و تغيير مديران( تجارب كشورهاي فرانسه، ژاپن، انگليس ، آمريكا و كره جنوبي)تحلیل انتخاب،انتصاب و تغيير مديران( تجارب كشورهاي فرانسه، ژاپن، انگليس ، آمريكا و كره جنوبي)مقاله انتخاب،انتصاب و تغيير مديرانتحلیل

فایل های دانشجویی

پاورپوینت سند راهبرد توسعه شهری cdsدر21صفحه قابل ویرایش
فهرست:
مقدمه
سند راهبرد توسعه شهری چیست
CDS اهداف سند
محصول و ساختار cds
محتوای سند cds
اصول CDS
فرآیند تهیه و اجرای سند
سند راهبرد توسعه ی شهری قزوین
منابع

خرید فایل

فایل های دانشجویی

پاورپوینت طرح احداث شهرهای جدیددر 25صفحه قابل ویرایش
فهرست:
ایجاد شهر جدید
تعریف طرح شهرهای جدید
قانون ايجاد شهرهاي جديد
مراحل آماده سازی بستر شهر جدید
نمونه اجرا شده شهر جدید (بینالود)
منابع

به دنبال مسائل اقتصادی-اجتماعی و کالبدی کلان شهرهای ایران راه حل ایجاد شهرهای جدید نظیر بسیاری از کشورهای جهان مطرح گردید .
شهر جدید به مکانی اطلاق می شود که در محدوده آن برای اسکان و فعالیت جمعیتی بیش از پنجاه هزار  (50000 ) نفر یا دست کم ده هزار (10000) واحد مسی به اضافه ساختمانها و تأسیسات مورد نیاز عمومی ، اجتماعی و اقتصادی ساکنان آن ، در خارج از حوزه شهری و حریم استحفاظی شهرهای موجود پیش بینی شده باشد .

خرید فایل

فایل های دانشجویی

پاورپوینت حقوق شهر و شهر سازی در9صفحه قابل ویرایش
فهرست:
مقدمه:
مفاهیم تعاریف و مبنای حقوق شهری
تخلفات ساختمانی

حقوق عهده دار تنظیم روابط اشخاص است. هر قدر این روابط متنوع تر باشد طبعأ قوانین نیز گسترده تر خواهد بود. امروزه تنوع روابط در شهرها مشهود است. این مناطق کانون هایی بزرگ جمعیتی هستند که انبوهی از انسانها را در خود جای داده اند و البته هر روز نیز بر وسعت انها افزوده میشود.

خرید فایل

فایل های دانشجویی

وورد عدالت اجتماعی در102صفحه قابل ویرایش
فهرست
مقدمه
مفهوم عدالت
اقسام عدالت
قران وحقوق بشر
عدالت از ديدگاه انديشمندان
اصل مهرورزي و محبت
مهرورزي و محبت به ديگران از ديدگاه قرآن کريم
موانع اجرايي محبت و مهرورزي
آثار فردي و اجتماعي محبت از ديدگاه قرآن
وضع موجود جامعه ي انساني
شيوه ي انتقال از وضع موجود به وضع مطلوب
منطق مهرباني والاتر از منطق قانون
مهرورزي و رابطه آن با اجراي عدالت در حکومت اسلامي
زمينه هاي ثبات وادامه حيات نظام امامت عدل
پيوند استوار حكومت و ملت
اخلاق
شایسته سالاری
زي مردمي داشتن كارگزاران نظام
نتيجه گيري


«زماني که ازامام علي (ع) پرسيدند عدل يا بخشش کدام يک والاتر است. امام فرمودند: عدل هر چيزي را در جاي خود مي نهد در حالي که بخشش آن رااز جاي خارج مي سازد. عدالت تدبير عمومي است در حالي که بخشش گروه خاصي را شامل است پس عدالت شريف تر و برتر است.»

خرید فایل

فایل های دانشجویی

فهرست
مقدمه
چکیده
پاره اي از بيانات امام خميني پيرامون مشاركت ن
مشاركت سياسي
حضور در عرصه سازندگى
تلاش فرهنگى
مشاركت در نظارت عمومى
حضور در دفاع و تدارك ميدان نبرد
مقدمه
يكى از مهمترين الگوهاى دين‏شناختى حضرت امام در حوزه مسايل ن كه در واقع وجهى اساسى در تمايز ميان انديشه و نگاه ايشان، به شمار مى‏رود، اصل و محور فراگير و گسترده‏اى است كه در اينجا با عنوان" مسؤوليت و دخالت در سرنوشت" از آن نام مى‏بريم.اين مهم با توجه به سرفصلها و موضوعات متعددى كه در انديشه امام وجود دارد، مى‏تواند با تعابير ديگر و يا در چند بخش مجزا مطرح شود.
مجال اندك مقاله چاره‏اى جز شرح اجمالى و پرداختن فهرست گونه به بخشى از عناوينى كه زير مجموعه اين اصل قرار مى‏گيرند، باقى نمى‏گذارد. آنچه در اين بخش مورد نظر است عمدتا از وجهه نظر مسؤوليت عملى زن در دو حوزه فرد و جامعه است و نگاهى به بعد كلامى و مباحث انسان شناختى ندارد.
ترديدى نيست كه زن نيز يكسان با مرد، در سرنوشت‏خود دخيل است و پاسخگوى عمل خود مى‏باشد.مدار تكليف و مسؤوليت، عبارت است از اراده و اختيار و آزادى عمل از يك سو، و خرد و آگاهى از سوى ديگر.و هر انسانى، زن يا مرد، در گرو دستاوردها و اكتسابات خوب و بد خود است،
كل نفس بما كسبت رهينه

خرید فایل

فایل های دانشجویی

فهرست مطالب


آشنايي با فرآيندهاي ماشين كاري غير مرسوم ( مقدمه )

فرآيندهاي الكتروشيميايي – فرآيند ماشين كاري الكتروشيميايي

فرآيند مته كاري الكتروشيميايي

فرآيند سنگ زني الكتروشيميايي

فرآيندهاي حرارتي – فرآيند ماشين كاري با تخليه الكتريكي

فرآيند ماشين كاري با پرتو ليزري
آشنايي با فرآيند هاي ماشين كاري غيرمرسوم
آن دسته از فرآيندهاي توليد كه با تشكيل تراشه در اثر برش– فشار روي قطعه همراه هستند، اثرات نامطلوب و محدوديت هاي ماهوي دارند. با اينكه غالباً تشكيل تراشه لازم است، ليكن فرآيندي پرهزينه ودشوار مي باشد. مقادير زيادي انرژي صرف توليد محصول ناخواسته اي به نام تراشه مي شود و انرژي وسرمايه بيشتري براي جابجايي، ازبين بردن يا احياي مجدد اين تراشه ها مورد نياز است. مقادير ناخواسته اي گرما و نيرو توليد مي شود كه مسائل اعوجاج و ترك هاي سطحي قطعه را به دنبال دارد. نيروهاي برشي موجب اشكالاتي در نگهداشتن قطعه كار شده وبرخي اوقات موجب اعوجاج آن مي شوند و بالاخره محدوديت هاي مشخصي دررابطه با ظرافت قطعه تراشيدني مطرح مي شود. بخاطرچنين محدوديتهاي مشخص كننده اي، جاي تعجب نيست كه در سال هاي اخير نيروي فكري و پژوهشي فراواني صرف بوجود آمدن و پيشرفت فرآيندهايي براي جايگزيني فرآيندهاي ماشين كاري متداول شده است. فرآيندهاي توليد غيرمرسوم (NTM ) نمونه اي از خانواده فرآيندهاي متنوع توليد هستند كه اساساً غير مكانيكي بوده، هيچ گونه تراشه يا نقش روي سطح بوجود نمي آورند و غالباً در برگيرنده اشكال جديدي از انرژي هستند.

خرید فایل

فایل های دانشجویی

مقدمه :

تفسير مشكل :

گرد آوري اطلاعات گوناگون پيرامون موضوع :

ثبت درخواستهاونظرات متخصصين واستفاده كننده گان موضوعات پروژه :

ليست بايدها:

دسته بندي اطلاعات بر اساس نوع و اهميت آنان :

تدوين اطلاعات براساس اولويت ها ،باتوجه به اهداف پروژه وجمع بندي تعريف وشرح كلي مشكلات طرح هاي موجود :

الف ) مسائل استتيكي و زيبا شناختي

ب)مسائل فني ساخت و مونتاژ :

ج) مسائل استانداردها و آنتروپرومتري و ارگونومي

د) متفرقه :

آناليز مقدار و نياز :

رابطه اجتماعي :

جنسيت :

سن :

پايه تحصيلات :

شغل :

زمان تقريبي استفاده روزانه از پارك :

زمان تقريبي استفاده ماهانه از پارك :

چه هنگام از ايام شبانه روز بيشتر از پارك استفاده مي شود :

چه فصولي از سال بيشتر از پارك استفاده مي شود :
كدام يك از لوازم پارك بيشتر مورد استفاده قرار مي گيرد :

. كيفيت راحتي استفاده :

.كيفيت زيبايي :

آناليز اجتماعي:

آناليز محيطي ( توليد – محيط)قسمتی از متن:آناليز محيطي ( توليد – محيط)در بررسي رابطه محيطي نيمكت پارك عوامل محيطي زيادي تاثير دارند كه به تجزيه و تحليل آنها مي پردازيم .

شرايط جوي شرايطي از جمله برف و باران و فرسايش باد و گرد و غبار و رطوبت عواملي هستند كه هر يك به نحوي به فرسايش و خسارت بر مبلمان دخيل مي باشند. باران با ريزشش ايجاد فرسايش و ايجاد پيچيدگي و باد كردن چوبها ميشود. و باعث بالا رفتن ميزان رطوبت هوا و زنگ زدگي و پوسيدگي چوب و فات را منجر مي گردد . بارش برف هم همانند بارش باران مي باشد .

تا بش آفتاب مخصوصا ً در مناطق گرمسيري در نيمكتها كه از ف باشد تابش باعث گرماي بيش از حد مبلمان گرديده و بر روي رنگ تاثير و آنرا از بين ميبرد و از بين رفتن رنگ باعث پوسيدگي و عدم عايق بندي مي گردد.

گرما و سرما كلا ً چون باعث انقباض و انبساط مي باشد بتدريج باعث دفرمه شدن محصولات و ايجاد خرابي خواهد گرديد و گرد و غبار به روي محصولات هم باعث كثيفي و هم از بين بردن رنگ محصولات مي گردد از اين جمله است .

فضولات پرندگان كه بر روي محصول مي ريزد و باعث خوردگي و كثيفي از بين رفتن سطح لوازم مي گردد . مسائل ديگري در رابطه محيطي قابل بررسي از جمله استفاده از چوب كه هم سريعا ً قابل تخريب ميباشد و هم بدليل كمبود منابع چوبي كشور مي توان گفت كه متريال مناسبي نمي باشد ،خراشه ها و خرابيهاي چوب هم باعث جذب ميكروب و كثافت و هم باعث جراحت اعضا و البته استفاده كنندگان مي شود .

نكته ديگري كه مي توان مورد توجه قرار دارد استفاده از بتون مي باشد (صندلي بتوني ) مي توان بدلايل ارزاني و وجود متريال آن به قدر كفايت در مملكت و ازراني نسبي كه دارد متريال مناسبي است ولي بايد اين نكته را در بررسي محيط مطرح نمود كه از استفاده از گوشه ها و زواياي تيز در محصول بتوني صرفنظر كرد .و بهتر است تمام گوشه ها و زوايا را مقداري گردد و در نظر گرفته تا در محيط و استفاده دچار تخريب نگردد .

مسائل ديگري كه در مبحث رابطه محيطي مطرح مي گردد عوامل نصب مي باشد مانند محل نصب كه احتياج به بررسي بيشتري دارد مانند در نظر گرفتن فواصل

بين المانهاي مبلمان پارك مانند فاصله بين نيمكتها از همديگر در حال حاضر بطورمتوسط هر نيمكت از نيمكت ديگر حدود 30 متر فاصله دارد .

خرید فایل

فایل های دانشجویی

پاورپوینت آموزش مدل AHP


یکی از کارآمد ترین تکنیک های تصمیم گیری فرایند تحلیل سلسله مراتبی (Analytical Hierarchy process-AHP) که اولین بار توسط توماس ال ساعتی در 1980 مطرح شد . که بر اساس مقایسه های زوجی بنا نهاده شده و امکان بررسی سناریوهای مختلف را به مدیران می دهد .

خرید فایل

فایل های دانشجویی

مقاله انواع جرثقيل
تعريف جرثقيل :
جرثقيل دستگاهي است که بتواند بارهاي سنگين را در حالت معلق در امتداد قائم و افق جابجا نمايد.

انواع جرثقيل :
1- جرثقيل هاي متحرک
2- جرثقيل هاي سيار

انواع جرثقيل متحرک
جرثقيل سقفي (overhead crane)
• جرثقيل دروازه اي (Gantry crane)
• جرثقيل برجي (Tower crane)
• جرثقيل بازوئي (Jip crane)
• جرثقيل دروازه اي گردان (Portal crane)
• جرثقيل نيمه دروازه اي (Semi-Gantry crane)
• جرثقيل ديواري (Wall crane)

خرید فایل

فایل های دانشجویی

ورداقتصاد آمريکاچگونه کار ميکند در25صفحه قابل ویرایش
فهرست:
کار در آمریکا: نقش کارگر


استانداردهای کارحقوق بازنشستگی و بیمه بیکاریسال های ابتدایی نهضت کارگری


رکود اقتصادی و پیروزی های بعد از جنگ

دهه های 1980 و 1990: پایان نظام آقا بالاسری

نیروی کار جدید
منابعنیروی کار آمریکا در طول تکامل این کشور از جامعه ای کشاورزی به کشوری مدرن و صنعتی تغییرات بسیار اساسی ای کرده است.ایالات متحده تا اواخر قرن 19 کشوری عمدتا کشاورزی بود. کارگران غیر ماهر در اقتصاد ایالات متحده دستمزدهایی ناچیزی که تنها نیمی از دستمزد پرداخت شده به صنعتگران ماهر، استادکاران، و مکانیک ها بود دریافت می کردند. تقریبا 40 درصد از کارگران را کارگران کم مزد یا خیاط های کارخانه های لباس تشکیل می داد که معمولا در شرایطی سخت به زندگی خود ادامه می دادند. با زیاد شدن تعداد کارخانه ها، این بچه ها، زن ها، و مهاجرین فقیر بودند که معمولا برای کار کردن با دستگاه ها استخدام می شدند.

خرید فایل

فایل های دانشجویی

فهرست مطالب
ویژگی ادیان و شرایع قبل از اسلام
عناصر سازنده آیین نوروزی
چگونگی تعامل اسلام با فرهنگ ها

«نوروز» عیدی ماندگار در بین ایرانیان است. تعطیلات نوروزی، مسافرت و سیر و سفر، صله رحم، نو شدن و پوشیدن لباسهای نو و زیبا، خانه تكانی، آشتی افراد قهر با یكدیگر و. از سنت های نیكوی نوروز در بین ایرانیان است. در این مقاله سعی شده است كه به راز ماندگاری نوروز و سنت های پسندیده آن در جامعه ایرانی به ویژه بعد از تلاقی آن با اسلام اشاره شود. اینك مطلب را از نظر می گذرانیم

خرید فایل

فایل های دانشجویی

پاورپوینت طراحی شهری در20صفحه قابل ویرایش
فهرست:
چکیده
مقدمه
طراحی شهری چیست؟
تعریف طراحی شهری
نمایی از شهر توکیو
حرفه ای نو
رسالت عمومی
هدف از طراحی شهری چیست؟
منابع


ایجاد و گسترش فضاهای شهری موثر، کارآمد و پویا از جمله مباحثی است که مورد توجه معماران، طراحان و برنامه ریزان بوده و هست. فضاهای شهری که بعنوان بطن حیات اجتماعی و شهری امروزی مطرحند، دارای ابعاد مختلفی می باشند، اما به نظر می رسد در کشور ما بجز معدود مواردی در حیطه طراحی شهری، همچنان به تعاریف نظری موضوع پرداخته و کمتر به مردم، فعالیتهای اْنان و فضاهای ویژه آنان توجه کرده ایم.

خرید فایل

فایل های دانشجویی

پاورپوینت تاریخ آلمان در 26 صفحه قابل ویرایش
فهرست:
مقدمه
عیسی مسيح و آدولف هيتلر
مختصري در بارة تاريخ آلمان
كليسا و مسيحيت در آلمان
اسلام در آلمان يا (اسلام و انجمن‌هاي اسلامي)
يهوديان آلماني
تاريخچه رشد هر يك از اديان و مذاهب
پایان

خرید فایل

فایل های دانشجویی

مقاله بررسی علل و عوامل مؤثر در افت تحصیلی دانش آموزان دختر در مقطع دبیرستان در36صفحه قابل ویرایش
فهرست:
مقدمه
عوامل موثر در افت تحصيلى
ناآشنايى با حيطه عاطفى دانش آموزان
پیامهای افت تحصیلی و مردودی
تعریف افت تحصیلی
●عوامل مؤثر بر افت تحصیلی و مردودی

علل فردی
محیط و وراثت است مهمترین عوامل فردی که در مردودی و افت تحصیلی نقش دارند عبارتند از :
بحث و نتیجه گیری


معنای لغوی افت عبارت است از كمبود، كمی، كم و كاست و نقصان. لذا افت تحصیلی به معنای كمبود و نقصان در فرآیند تحصیل است. یا به معنای تحت اللفظی آن سنجش علل آمار تجدیدی و مردودی دانش آموزان است.
فرآيند آموزش به معناى مجموعه اى است از آنچه كه شاگرد در مدرسه از طريق برنامه درسى آشكار و پنهان مى آموزد و يا فرصت آموزش را به خاطر جاى نگرفتن در برنامه درسى پيدا نمى كند.
درك معلمين، اوليا و دانش آموزان از اين فرآيند چيست؟
نقطه اى را كه دانش آموز از نظر علمى در آن قرار دارد و جايگاه دانش آموزان در هر مقطع و درس و كلاس كجاست؟
هدف هاى رفتارى كه بايد به صورت مشاهده دربيايد و با ابزار و ملاك هاى عينى ارزشيابى شود چيست؟

خرید فایل
بررسی علل و عوامل مؤثر در افت تحصیلی دانش آموزان دختر در مقطع دبیرستانمقاله بررسی علل و عوامل مؤثر در افت تحصیلی دانش آموزان دختر در مقطع دبیرستانتحقیق بررسی علل و عوامل مؤثر در افت تحصیلی دانش آموزان دختر در مقطع دبیرستانتحلیل بررسی علل و عوامل مؤثر در افت تحصیلی دانش آموزان دختر در مقطع دبیرستانپروژه بررسی علل و عوامل مؤثر در افت تحصیلی دانش آموزان دختر در مقطع دبیرستانبررسی علل و عوامل مؤثر در افت تحصیلی دانش آموزان دخترتحقیق بررسی علل و عوامل مؤثر در افت تحصیلی دانش آموزان دخترتح

فایل های دانشجویی

پاور پوینت تحلیل فضای شهری کوالالامپور در36صفحه به همراه عکس و متن فارسی و انگلیسی قابل ویرایش
فهرست:

مقدمه

تاریخچه

پیش از قرن بیستم

دوران مدرن

دوران معاصر

جمعیت

دیدنی ها

برجهای دوقلوی پتروناس

مناره کوالالامپور

میدان استقلال Dataran Merdeka

مسجد نگارا

مسجد جامع کوالالامپور

مرکز تجارت جهانی پوترا

مراکز خرید

بازار مركزی (سنترال ماركت)

قوانین،آداب و رسوم

نقد یک اثر

برج‌های دوقلوی پتروناس

مقایسه این برج با سایر برجهای دنیا

آكواریوم كوالالامپور (كی‌ال آكواریا)

پارك پروانه كوالالامپور (اندوخته پروانگان)

موزه

موزه هنر‌های اسلامی مای

موزه ملی مای

رستوران های کوالالامپور

رستوران ایرانی پرشیا

حمل و نقل

وسایل نقلیه در مای

هوایی

جاده ای

ریلی

امنیت

رانندگی

Kuala Lumpur

History

geography

Tourism

منابع

مقدمه


كوالالامپور ببری آسیایی است كه می‌غرد؛ در طول حدود ۱۵۰ سال، از هیچ، به شهری مدرن و پر جنب و جوش مبدل شده. بر بلندای یكی از بلند‌ترین ساختمان‌های جهان عرشه ظفرمندانه شهر را می‌توان نگریست و یا می‌توان با پرسه در چاینا‌تاون سنت‌ها و فرهنگ غنی مردمان این دیار را از نزدیك لمس كرد. ارزانترین هتل‌های ۵ ستاره جهان در كوالالامپور قرار دارند. امكانات خرید بسیار مناسب و غذای خوب، و این همه مسبب رشد روزافزون شمار گردشگرانی است كه به این شهر سفر می‌كنند.
کوالالامپور پایتخت و بزرگ‌ترین شهر کشور مای است. این شهر یکی از سه قلمرو فدرال مای به حساب می‌آید که مستقیما زیر نظر دولت اداره می‌شود. کوالالامپور و مناطق اطراف آن به عنوان منطقه‌ای مستقل در دل ایالت سلانگور قرار دارند.

خرید فایل
پاور پوینت تحلیل فضای شهری کوالالامپورتحلیل فضای شهری کوالالامپورتحقیق تحلیل فضای شهری کوالالامپورپروژه تحلیل فضای شهری کوالالامپورفضای شهری کوالالامپورتحقیق فضای شهری کوالالامپورپاورپوینت فضای شهری کوالالامپورپروژه فضای شهری کوالالامپورکوالالامپورپاورپوینت تحلیل کوالالامپورپاورپوینت کوالالامپورپاورپوینت معماری کوالالامپورپاورپوینت معماری شهر کوالالامپورپاورپوینت شهرسازی کوالالامپورپاورپوینت تحلیل معماری کوالالامپورتحلیل کوالالامپورمعماری کوالالامپورمعماری شهر کوالالامپورشهرساز

فایل های دانشجویی

مقاله قائده ی احترام در45 صفحه قابل ویرایش

فهرست
چکیده
مقدمه
فصل اول
هدف از تحقیق
حرمت و احترام از نظر فقهی
حرمت نگه داشتن و احترام
دلایل و مستندات قاعده
سنت، غریزه، ناچاری
فصل دوم
اهمیت قاعده احترام
جایگاه قاعده احترام
تقریر محل بحث
مفهوم ضمان
الف) واژه ضمان
ب) ضمان در اصطلاح فقها
ج) اقسام ضمان ضمان
د) مفهوم ضمان در قاعده
فصل سوم
ادله قاعده
نتیجه گیری
منابع:احترام در لغت به معنای منع و محرومیت آمده و در اصطلاح اصل و بناء در اموال و منافع است که بدون اذن صاحب آن از تحت اختیارش خارج نشود و کسی بدون رضایت خاطر او در آن مال تصرف نکند. مناسبت معنای لغوی با اصطلاحی این می‌شود که: تصرف در مال دیگری چون موجب محرومیت او از مال و منافعش می‌شود؛ لذا از این تصرف بدون اجازه مالک منع شده است

خرید فایل

فایل های دانشجویی

مقاله انواع مدارهای هیدرولیکیاصول اولیه
1.1 انواع مدارهای هیدرولیکی:
برای موتورهای هیدرولیکی کلا سه مدار اصلی گردش جریان سیال وجود دارد.
مدار باز -A
- مدار بستهB
مدار نیمه بسته -C
در شکل های نشان داده شده انواع مدار های باز و بسته با بعضی جزئیات برسی شده اند.
مدار نیمه بسته به حالتی بین مدار باز و بسته میباشد .در مواردی که به نیروی فشاری با مقدار نیمی نیمی از دریچه نیاز است اطلاق میشود.
مدار باز :
معمولا در مواردی که پمپ مکنده در مسیر خود تحت فشار جو باعث باز شدن سطح میشود گفته میشود .
برقراری تعادل بین فشار هوا در مخزن هیدرولیک و فشار اتمسفر به طور کامل بر عهده پمپ مکنده است.بنا بر این نباید هیچ مقاومت (اصتحکاک ) در مدخله لوله باشد زیرا ممکن است باعث افت فشار شود.
پیستون های محور خودکار هستند (در موارد خاص ) هرچند یک فشار کم باعث میشود که به عنوان یک بخش مکنده عمل کنند.
در وضعیتی که مدار هیدرولیکی باز است سیال (روغن هیدرولیک ) بخش سیستم کنترل دریچه ها را تغذیه میکند و بعد از بازگشت به مخزن هیدرولیک مسیری این چنین را دوباره طی میکند.
خصوصیات مورد نظر در مدارهای باز این چنین هستند :
لوله های مکنده با عرض کم و قطر بزرگ
سیستم کنترل دریچه ها و اندازه مناسب آنها و نمایش اندازه جریان
فیلتر- خنک کننده- گزارش اندازه جریان
اندازه مخزن – نوان چند برابر جریان پمپ برحسب لیتر
پمپ واسطه (مجاور ) برای موقعی که فشار کم است
محدود کننده سرعت با پیش مکنده
نگه داشتن فشار اعمالی با تعبیه دریچه های
مدار های باز به طور عموم در بسیاری از وسایل صنعتی و تجهیزات سیار ( برای ماشین ابزار ) در دستگاه های پرس و. به کار می روند.

خرید فایل

فایل های دانشجویی

پاورپوینت كاربرد ليزر در مهندسي نقشه برداري در 30 صفحه قابل ویرایش
فهرست:
مقدمه
بكارگيري ليزر در ماهواره ها
كاربرد ليزر در مسافت يابهاي الكترونيكي
كاربرد ليزر در تهيه مدل رقومي زمين (DEM)
كاربرد ليزر در ايجاد واقعيت مجازي (Vitrual Reality)
مراحل مدل سازي سه بعدي با اين روش را مي توان در شش مرحله اساسي خلاصه نمود:
اسکنر فوتو لیزری
استفاده از فتو گرامتری برد کوتاه برای تهیه نقشه خطی
نتیجه گیری
بکارگیری لیزر در ماهواره ها
کاربرد لیزر در مسافت یابی الکترونیکی
اسکنر های سه بعدی
منا بع :


واژه Laser مخفف عبارت Light Amplified By Simulated Emission Of Radiation است كه خود عبارت نشان دهنده اصول ايجاد ليزر است همچنان كه از معناي واژه Simulate پيدا است منظور از آن برانگيختن و تقويت كردن پرتوهاي خاصي است كه منابع آنها اجسامي نظير ياقوت ، نئودميوم و كربن است و واگرايي كمتري از خود نشان داده و در مقايسه با نور مرئي كه از هفت طيف قرمز ، نارنجي ، زرد ، سبز ، آبي ، نيلي و بنفش تشكيل شده است ، تك رنگ و يك طيفي Coherent)) هستند چون پرتوهاي ليزر تكرنگ هستند و واگرايي ندارند براي امتداد دهي در كارهاي عمراني بسيار مناسب بوده و در موارد بسيار دقيق نظير حفاري تونلها ، نقشه برداريهاي زير زميني نظير مترو و در رسيدن به نقاط break through كه از دو طرف حفاري انجام مي شود تا به هم برسند ،‌ كاملا كاربرد دارند

خرید فایل

فایل های دانشجویی

مقاله طرح ریزی واحدهای صنعتی در74صفحه قابل ویرایش


فهرست
مقدمه ای در رابطه با شناسنامه کارخانه.2
شرح فرایند.6
لیست مواد وقطعات.16
برگه ی احتیاجات فضا19
محاسبه ی ماشین الات20
محاسبه ی نیروی انسانی26
محاسبه ی تعداد پرسنل اداری.31
محاسبه ی فضای مورد نیاز واحدها.32
محاسبه ی سایر واحدها35
محاسبه ی کل فضای موردنیاز42
نمودار رابطه بین فعالیت ها.43
چیدمان کارخانه ازطریق نرم افزار44مقدمه :
طرح ریزی واحدهای صنعتی عبارت است از برنا مه ریزی ،طرح ، بهبود و پیاده سازی سیستم های استقرار و حمل و نقل مواد به نحوی که حداکثر کارایی حاصل شود.
منظور از طرح استقرار، چیدمان منسجم و هماهنگ تجهیزات و ماشین آلات در یک واحد تولیدی است و منظور از سیستم های حمل و نقل ، طراحی سیستمی است که بتواند با کمترین هزینه جریان مواد را در واحد تولیدی برقرار سازد و طراحی هر دو مورد ذکر شده باید به گونه ای باشد که حداکثر بهره برداری از ترکیب نیروی کار، مواد ، تجهیزات و ماشین آلات حاصل گردد.
انواع مسائل طراحی کارخانه ( موارد کاربرد طرح ریزی )
1- تغییر طرح محصول
2- اضافه کردن و تولید محصول جدید
3- بزرگتر کردن یا کوچکتر کردن دپارتمانها

خرید فایل

فایل های دانشجویی

مقاله اسانس موز در10صفحه قابل ویرایش
فهرست:

تاریخچه و مقدمه:
استر ایزوپنتیل
روشهای استخراج و سنتز
کاربرد
استر ایزوپنتیل استات(اسانس موز)
منابع


اسانس موز «ایزوپنتیل استات» است که به‌طور مصنوعی هم قابل تهیه است. زنبورها نیز هنگام نیش زدن در حدود ۱µg از این ماده را آزاد می‌کنند تا دیگر زنبورها نیز به محل آن‌ها حمله‌ور شودند. در یک نیش زنبور چند مولکول «ایزوپنتیل استات» وجود دارد؟
استر ایزوپنتیل استات(اسانس موز)
واکنش یک الکل با اسید کربوکسیلیک (اسید آلی) را که منجر به تولید ترکیبی به نام استر می شود را استری شدن گویند . واکنش استری شدن واکنشی است تعادلی که در حضور مقادیر کم اسید های معدنی انجام می شود و با تولید آب همراه است

خرید فایل

فایل های دانشجویی

پاورپوینت مبلمان شهری در 15 صفحه قابل ویرایش
فهرست:
مبلمان شهري
1-طراحي محيطي و نماي شهري :
2-مبلمان و تجهيزات شهري :
اهميت توجه به هويت و فرهنگ
معيارهاي رنگ‌آميزي مبلمان شهريشهر يك اثر هنري بزرگ است كه آفرينندگاني به وسعت خود و به تعداد جمعيتش دارد «هدف غايي يك شهر ايجاد محيطي خلاق و پرورنده براي مردمي است كه در آن زندگي مي كنند» چنين محيطي با گوناگوني بسيار، آزادي انتخاب به افراد مي دهد و زمينه خلاقيت را فراهم مي آورد، فضاي شهر حداكثر ارتباط را با مردم و زيستگاه پيرامونشان برقرار مي سازد و تنها يك وسيله براي در اختيار گذاردن تمام اين ها دردست دارد: امكانات مناسب شهري .
در فضاي ميان ساختمانها و بناها، عناصر مكملي نياز است تا زندگي شهري را سامان بخشد، تجهيزاتي كه همچون اثاث يك خانه، امكان زندگي را در فضاي محصور ميان سنگ و بتن و شيشه فراهم آورد. اين اجزاء، جريان حركت، سكون، تفريح و اضطراب را در شهر تنظيم مي كنند و به آن روح مي بخشند. اثاثه، تجهيزات يا مبلمان شهري، خياباني يا فضاي باز اصطلاحات رايج اين تسهيلات و امكانات هستند. اين تسهيلات در انگلستان بيشتر به «مبلمان خياباني» و در امريكا به «مبلمان همگاني» با «مبلمان فضاي باز» معروف هستند. « اثاثه، جمع اثاث به معناي وسايل و لوازم زندگي است. تجهيزات، جمع تجهيز، در مفهوم آراستن و بسيج كردن و بيشتر به وسايل و ساز و برگ نظامي اطلاق مي شود. مبلمان

خرید فایل

فایل های دانشجویی

word جامعه شناسی ارتباطات در 17 صفحه قابل ویرایش
فهرست مطالب
مقدمه
بخش اول :ارتباط اجتماعی
فصل اول :ارتباط اجتماعی چیست؟
فصل دوم :اهمیت ارتباط اجتماعی
فصلی سوم :انواع ارتباط اجتماعی
فصلی چهارم :عناصر ارتباط اجتماعی
فصل پنجم :صاحبنظران ارتباط اجتماعی

بخش دوم :وسایل ارتباط جمعی
فصل اول: ویژیگی اساسی وسایل ارتباط جمعی
فصل دوم:ساخت وسازمان وسایل ارتباط جمعی
فصل سوم:رسالت ها ووظایف وسایل ارتباط جمعی
فصل چهارم :اثرات وسایل ارتباط جمعی
فصل پنجم:پژوهش در وسایل ارتباط جمعی

بخش سوم:سینما وتئاتر دو پدیده در ارتباطات اجتماعی
فصل اول :بینش های اجتماعی در ورطه هنر ناب
فصل دوم :تئاتر
فصل سوم:سینما

خرید فایل

فایل های دانشجویی

ورد انتظارات و آرزوهاي بزرگ در ازدواج در8صفحه قابل ویرایش

انتظارات و آرزوهاي بزرگ در ازدواج
آیـا تـلاش هایتان برای پیدا کردن کامل ترین زوج، بیشتر به ضررتان بوده تا بـه نـفعتان؟ روانشناسان، بینشی را مطرح مـی کنند که چطور جستـجوها و تــلاش هـای شـمـا بـرای یافتن عشق حقـیقی، مـانـع لذت بردن از زندگیتان، ازدواج و داشتن روابط سالم می شود.
ازدواج مـرده اسـت! قـانـون و مذهب هیچکدام دیگر فشاری برای ازدواج وارد نمی کنند. جـامعه دیـگر آنطـور نیسـت کـه مجبور باشیم به خاطر بچه هایمان یا نریختن آبرو، به ازدواج ناسالم خود ادامه دهیم.

خرید فایل

فایل های دانشجویی

آزمونهای غیرمخرب- ضرورت بازرسی

مهندسان باتعیین خواص بوسیله انجام آزمونهای استاندارد برروی قطعات آزمون کاملاآشنایند . بیشتردانستنیهای ارزشمندازقبیل داده های مربوط به خواص کششی فشاری برشی وضربه ای ماده به کمک این آزمونها بدست می آید.امااینگونه آز-
مونهاماهیتی ویرانگردارند.وانگهی خواص ماده که به کمک آزمون استانداردویرا-
نگرتعیین می شوند.وما"رهنمون روشنی بسوی مشخصه های کاربردی قطعه
پیچیده ای که بخشی ازمجموعه مهندسی بزرگتری است ارائه نمیکند.
درماده یاقطعه درحین ساخت انواع نقصهابه اندازه های مختلف ممکن است بوجود
آیدوماهیت واندازه دقیق نقص برکارکردآنی آن قطعه تاثیرمیگذارد نقصهای دیگر
مانندترکهای ناشی ازخستگی یاخوردگی درحین کارباماده نیزممکن است بوجود
آیدبنابراین برای آشکارسازی نقصهادرمرحله ساخت وهمچنین برای آشکارسازی
ومشاهده آهنگ رشد آنها درحین عمرکاری هرقطعه یا مجموعه باید وسایل قابل
اعتمادی دراختیارداشت.

خرید فایل

فایل های دانشجویی

آخرین مطالب

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

معرفی جاذبه های گردشگری ایران و جهان , اطلاعات گردشگری سی موزیک خرید وفروش باغ ویلا ی لوکس در غرب استان تهران ForooshGahSaz پیشخوان کتاب عشــــق بے پـایــاלּ ... شرکت پنجره دوجداره upvce نقاشی ساختمان ووگل - دریچه ای رو به آینده سایت خرید اینترنتی فلانی نگارش درک ومتن فقطتصویرنویسیهفتمصفحه۵۵ جواب فعالیت های پودمان 4 اخلاق حرفه ای انشا صفحه۵۵ هفتم رمانهوسیدرگذشتهرابطهدرحضورهمسراول اهنگترکیکنوگیدییوروم جواب صفحه 66 کاوشگری علوم بیوگرافی سیو کانگ جون فایدههاوضررهایاحتمالیتغیردرژنجاندارانgo دانلودآهنگایخدابسهدیگهgo